JBL PROAQUATEST PO4 fosfát pro koi
Rychlý test k určení obsahu fosfátů v jezírkách a jezírkách s koi

  • Snadná a spolehlivá kontrola hodnot vody v jezírkách s koi: Určení obsahu živin řas - fosfátů <0,1 až 10 mg/l
  • Použití: Obě kyvety naplňte 5 ml vody z jezírka, přidejte činidlo, porovnejte na barevné škále a odečtěte hodnotu PO4
  • K měření nebo rutinní kontrole obsahu fosfátů, stupnice na barevné škále: <0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 10 mg/l
  • Na stránkách JBL v tematickém světě Jezírko najdete podrobné informace k analýzám vody a řešení problémů
  • Balení obsahuje: test na cca 50 měření, 2 činidla, 2 kyvety, stříkačku, odměrku, srovnávací blok a barevnou stupnici.
Více
Doporučená prodejní cena vč. DPH
K dostání u vašeho obchodníka.
Obchodník ve vašem okolí
Tento produkt můžete najít ve vašem obchodě nebo eshopu
Informace o produktu

Zdravé jezírko s přirozenými podmínkami
Správné hodnoty vody v jezírku závisí na vysazených rybách a rostlinách. I když voda vypadá čistě, může být zatížená. Při špatných hodnotách se mohou ve vodě tvořit řasy a nemoci. Pro zdravé jezírko s přirozenými podmínkami je nutná pravidelná kontrola a úprava hodnot vody. Sadou JBL TestCombi Set Pond můžete provádět testy nejdůležitějších hodnot vody ve vašem jezírku s koi a jiných jezírkách.

Proč provádět testy?
Do jezírka se dostává fosfát především z organických složek (listy, odumřelé řasy), produktů látkové výměny ryb a ze zbytků krmiva. V horším případě při tom může obsah fosfátů dosáhnout hodnot překračujících 100x a více přirozené hodnoty. Důsledkem může být extrémní přemnožení řas.

JBL online laboratoř
Pravidelné kontrola pro zdravé akvárium s přirozenými podmínkami. Zadejte na JBL online laboratoři vaše hodnoty vody a nechejte si během několika sekund provést odbornou analýzu vašich hodnot.

JBL nabízí ještě další test fosfátů, který zobrazuje i minimální zatížení fosfátem ve vodě. JBL Phosphat Test sensitive indikuje již od 0,02 mg/l fosfátů a vystačí až do 1,8 mg/l v 9 stupních. JBL Phosphat Test PO4 Koi začíná na 0,1 dosahuje v 9 stupních 10 mg/l.
Pokud by JBL Phosphat Test sensitiv indikoval maximální hodnotu barvy tmavě modrou (1,8 mg/l) není jasné, zda je to 1,8 mg/l nebo více a pokud více, o kolik více. Pak lze použít JBL Phosphat Test Koi, který indikuje i hodnoty do 10,0 mg/l.

Na stránkách JBL najdete v tematickém světe Akvárium nebo Jezírko podrobné informace k analýzám vody a řešení problémů.

Podrobnosti

JBL PROAQUATEST PO4 fosfát pro koi

č. výr.:
2407600
EAN kod:
4014162240767
Obsah:
50 Tests
Množství:
0.800 l
Hrubá hmotnost:
151.000 g
Čistá hmotnost:
100 g
Faktor hmotnosti:
0
Rozměry balení (d / v / š):
43/175/106 mm
FAQ
Where can I find the record sheets for the documentation of my water analysis?

Have you lost your record sheets, used them all up, or need them in another language?
In the appendix of this FAQ you will find PDF files for printing them out in German, English and French.

What happens if I use the wrong side of the spoon for the powder?

Your test result will remain clear or appear slightly yellow, although phosphate may be present. If your test kit has not expired or has been open for more than 9-12 months, this is a clear indication that you have used the wrong side of the spoon.
The small side of the spoon should only be levelly filled and is in the place normally used to hold it. For clarification, take a look at the picture below.

I have lost my colour chart. Can I download the colour chart for the test?

The colour cards are not available for download on the JBL website. The absolutely accurate colour reproduction that is required can only be achieved using a printer which can be re-calibrated before each printout. Most privately used printers are not accurate enough for this.

You will find the colour chart bundle as a spare part on the respective product page and in the spare parts shop under: https://www.jbl.de/en/products/detail/8732/jbl-proaquatest-assortiment-color-chart

What can I do when the measured value of a water test falls outside the scale?

If one of your measurements reaches the end of the colour chart scale you can multiply the scale by diluting later tests with distilled water (e.g. JBL Dest).

Here’s how to do it: dilute the sample with distilled water and carry out the test once more.

This works in detail as follows:
GH test: Instead of 5 ml use 10 ml aquarium water. Now 1 drop is equivalent to 0.5 dGH.
KH test: Instead of 5 ml use 10 ml aquarium water. Now 1 drop is equivalent to 0.5 dGH.

Note: when using 10 ml sample water the colour development is weaker with the first drops than with 5 ml sample water. Put the measuring container on a white underlay for a better readability.

NH4/NH3 ammonium/ammonia, NO2 nitrite, Fe iron and Cu copper:
2.5 ml sample + 2.5 ml dist. water: result times 2
1 ml sample + 4 ml dist. water: result times 5
0.5 ml sample + 4.5 ml dist. water: result times 10

NO3 nitrate, SiO2 silicate, PO4 phosphate sensitive and Mg magnesium freshwater:
5 ml sample + 5 ml dist. water: result x 2
2 ml sample + 8 ml dist. water: result x 5
1 ml sample + 9 ml dist. water: result x 10

PO4 phosphate koi high range:
2.5 ml sample + 2.5 ml dist. water: result x 2
1 ml sample + 4 ml dist. water: result x 5

K potassium:
7.5 ml sample + 7.5 ml dist. water: result x 2
3 ml sample + 12 ml dist. water: result x 5
1.5 ml sample + 13.5 ml dist. water: result x 10

K potassium in marine water:
1. Fill 10 ml of sample water with distilled water to 300 ml.
2. Follow the instructions for fresh water.
3. Multiply the test result by a factor of 30.

CO2 direct, Ca calcium and Mg+Ca magnesium+calcium: not required.

The instructions point out that the comparator block should be used to compare the colours. Can this be done without the comparator block as well ? Or is there a factor from this comparison that is required for the measurement ?

The colour charts are intended to be used with the comparator block. In addition, when the comparator block is used with the blank water sample, this compensates the inherent water colour.

Therefore, if the comparator block is not used, there will most likely be deviations in the readings.

Zobrazit více často kladených otázek (FAQ) ...
Tisk

12.03.2019

JBL Water Tests Now Even Better

Scientists, aquarium owners, pond enthusiasts, and especially those who need reliable, accurate water tests, use JBL water tests. Over the years, the JBL development team has been collecting and is now ready to implement your suggestions for improvements.

Více
Stojí za přečtení

Jezírka s kapry koi

What is the difference between a koi pond and other ponds? What’s so special about a koi pond?

Testování vody

Water can look crystal clear and still contain a deadly poison such as arsenic. Unfortunately we are unable to assess the quality of the pond water by looking at it.

Úprava vody

How can you treat well and tap water to make it suitable for your pond?

Roční období

Which seasonal maintenance is needed? What do you need to remember when?

Péče o vodu

What does water maintenance involve? Why is it important to look after your pond water?

Péče o ryby

How do you protect your new fish? What to remember when caring for fish?

Testy vody - všechny parametry

You don't always have to do all the tests, any more than your doctor will look in your ears when your knee hurts. In the following table you will find brief information about where a water test can help.

Řasy

Do you have green water or thread algae? We’ll give you long term solutions for algae problems

Řasy

Do you have green water or thread algae? We’ll give you long term solutions for algae problems

Dešťová voda

Rainwater gradually softens your pond water. What consequences does this have for your pond?

Nemoci ryb v jezírku

Which diseases affect pond fish and how can you combat them?
Stáhnout

Návod

Doplňující informace k produktům a ke stažení

Bezpečnostní listy

Náhradní díly
Bezpečnostní informace
JBL PO4 Koi 2 - Bezpečnostní informace dle GHS
Signální slovo
Nebezpečí
Varovný symbol
  • GHS05
Varovné upozornění
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Bezpečnostní pokyn
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Komponenty pro stanovení rizika
7664-93-9: kyselina sírová

Cookie, krátké info, poté pokračujte dále

Také JBL Homepage využívá různé druhy cookies, aby vám mohla nabídnout plnou funkčnost a mnoho služeb: Technické a funkční cookies vyžadujeme, aby se při vaší příští návštěvě této stránky vše podařilo zajistit. Dále cookies využíváme k marketingu. Tím se zajistí, abychom vás při vaší další návštěvě rozpoznali, mohli hodnotit úspěch našich kampaní a na základě personalizovaných cookies se mohli individuálně přizpůsobit vašim potřebám - také mimo naše stránky. Kdykoli můžete - i později - určit, které cookies povolíte, a které ne (více k tomu "Změnit nastavení")

Je vám více než 16 let? Pak potvrďte, že "berete na vědomí" používání všech cookies a pokračujte dál.

Zvolte nastavení cookies

Technické a funkční cookies, aby se při vaší návštěvě naší stránky vše podařilo.
Marketingové cookies, abychom vás mohli rozpoznat na našich stránkách a hodnotit úspěch našich kampaní.