Výzkumem kupředu

Pro výzkum produktů pro akvária, terária a zahradní jezírka je potřebné využívat informace o způsobu života a původním životním prostředí zvířat. Jako seriózní výrobce s vysokými nároky se JBL nechce spoléhat jen na pochybné informace z internetu nebo starších zdrojů a literatury. Proto JBL provozuje vlastní výzkumné centrum se zkušenými vědci a každoročně organizuje výzkumné expedice do domovských oblastí obyvatel akvárií a terárií, aby získávala informace z první ruky.

Aktivní výzkum je rozdělen do tří úrovní:

  • Základní výzkum ve výzkumném centru JBL v Neuhofenu Terénní výzkum na expedicích JBL po celém světe do domovských oblastí chovaných ryb a terarijních zvířat Zadávání výzkumných úkolů renomovaným partnerům, činným celosvětově v oblasti akvaristiky a teraristiky

Research in the laboratory

Výzkum v laboratoři

Množství akvárií, terárií a jezírek ve výzkumném centru JBL ukazuje, jak důležité jsou pro nás praktické testy: I když je vědcům znám potřebný poměr proteinů a tuků v rybím krmivu, je jeho aplikace u ryb nezbytná. Až při zkrmení lze posoudit jeho snášenlivost u ryb, např. zintenzívněním jejich zbarvení.

To je důvod, proč je výzkumné centrum JBL rozděleno do tří sekcí:

  • Akvárium
  • Terárium
  • Zahradní jezírko

“Naším cílem je, aby se zvířatům v akváriích, teráriích a zahradních jezírkách dobře dařilo, aby se mohla rozmnožovat, a snížil se jejich přirozený úhyn. K tomu je výzkum základny a biotopu nepostradatelný.”

Roland Böhme, generální ředitel společnosti JBL

V oblasti zahradních jezírek JBL spolupracuje s renomovanými chovateli koi a dovozci, aby získala důležité informace. Také spolupráce se specializovanými veterináři je důležitým základem pro vývoj produktů.

Pro akvaristiku jsou akvária ve výzkumném centru, spolupráce s chovateli ryb, vědci, výstavními akvárii, zoologickými zahradami a dovozci ryb velmi důležité. Neustálá výměna informací nám umožňuje mít neustále k dispozici nejaktuálnější a nejspolehlivější poznatky. Výzkumné expedice JBL jsou zdrojem neocenitelných dat o biotopech a pozorování, které dosud nebyly dostupné nebo potvrzují či vyvrací stávající informace. Výsledky výzkumů jsou využívány při vývoji produktů a jsou uplatňovány u nejmodernějších výrobních zařízeních. Rybí krmivo je například plněno do dóz v ochranné atmosféře, aby se zabránilo kontaktu se vzduchem a neutrpěla tím jeho kvalita. I při výběru obalu vsázíme na nejmodernější technologie: Místo jednoduchých hliníkových fólií používáme k uzavírání dóz speciální kompozitní fólii, která svým plastovým materiálem krmivo těsně uzavře, chrání jej navenek před přímým kontaktem se zdravotně problematickými hliníkovými výpary, brání pronikání světla a vzduchotěsně dózu uzavírá. Jen tak lze zajistit vysokou kvalitu krmiva JBL!

Výzkum v přírodě

JBL provádí aktivní výzkum a podniká expedice po celém světě do domovských oblastí okrasných ryb a terarijních zvířat

Na expedicích JBL jsou analyzovány všechny možné biotopy. Ve vodním prostředí jsou prováděna měření hodnot vody, UV a intenzity světla pod vodou v různých hloubkách a měření proudění vody. Tato měření jsou prováděna v různém čase a několika účastníky, aby bylo možné získat použitelné průměrné hodnoty a byla vyloučena chybovost. U suchozemského výzkumu jsou měřeny vlhkost a teplota vzduchu a je stanovována průměrná hodnota. U měření UV je zvlášť měřeno UV-A a UV-B. Zaměřujeme se také na měření na povrchu. Můžeme tak stanovit teplotu kamenů a substrátu ohřívaných slunečními paprsky.

Níže vám vysvětlíme tři hlavní oblasti:

Zaměření výzkumu: Data z biotopů

Zjištěná data z biotopů umožňují optimalizovat podmínky chovu, a často i odchov mladých jedinců. Prováděli jsme například měření proudu ve Vietnamu, díky kterému jeden zkušený chovatel parem zvýšil proudění ve svém akváriu a podařilo se mu pak odchovat mladé.

Zaměření výzkumu: Světlo

Množství a kvalita světla jsou pro optimální pěstování rostlin a především chov bezobratlých, jakými jsou koráli, zásadní. Měřicí přístroje s vodotěsnými senzory byly použity jak v akváriích, tak i v oceánech a sladkých vodách, jakými jsou například jezera Malawi a Tanganjika, k měření intenzity světla v různých hloubkách. Také díky spolupráci s renomovanými výzkumnými institucemi, jako např. IFM Geomar v Kielu, jsme získali velmi cenné informace. Pro měření, které nebylo možné provádět u JBL, poskytla laboratoř univerzity v Kielu měřicí a laserové technologie. Byla provedena cílená měření průniku záření UV-A a B sklem a vodou.

Zaměření výzkumu: Výživa

Zkoušky krmení poskytují především informace o snášenlivosti krmiva. V akváriích je problémem, že je již většina ryb na určité krmivo zvyklá. Proto JBL využívá výzkumné expedice i k tomu aby zde testovala své krmivo ve volné přírodě. Pouze v oblastech, v nichž jsou ryby zvyklé na potápěče, (např. Maledivy), je nutné brát výsledky s rezervou. V odlehlejších oblastech, v nichž se ryby ještě s potápěči nesetkaly, jsou skutečně cenné. Výzkumný tým nabízí rybám různě prototypy krmiv a posuzuje jejich snášenlivost. Také pozorováním, např. konzumace listů rostlin nad hladinou a ne pod hladinou vedly k modifikaci rostlinného krmiva, do kterého bylo přidány určité bylinky pro lepší snášenlivost.