Koivijvers

Koivijvers zijn meestal volledig verschillend van "normale" vijvers. Dat ligt onder andere daaraan dat koi uw vijverplanten als een welkome aanvulling op hun voeding beschouwen en de hoge stofwisseling van koi een sterke vervuiling tot gevolg heeft. Dit wordt met een goede bodemafvoer en een krachtig filter tegengegaan. Om ervoor te zorgen dat de bodemafvoer niet verstopt raakt ontbreekt vaak kies.

Ook moeraszones zijn bij koiliefhebbers niet geliefd daar hier vuilprocessen kunnen voorkomen, kiemen zich kunnen vermeerderen en ze wegens hun geringe diepte in de zomer ook als een warmteplateau fungeren. Wanneer u een klein beetje techniek opneemt wordt u met een goed functionerende vijver beloond waarin de bewoners kunnen schitteren. Bij een koivijver is de afweer tegen blauwe reigers een belangrijk onderwerp (zie Vijverbewoners ).

Wegens de maximale grootte van koi dienen de vissen minimaal 2.000-3.000 liter water per vis tot hun beschikking te hebben. Op de Ogata Koifarm in Japan heeft elke koi 256 kubieke meter water tot zijn beschikking! Dit tussendoor om u duidelijk te maken dat u uw vijver niet te sterk moet bezetten hetgeen een veelgemaakte fout van koibezitters is. De grotere hoeveelheid water heeft een heel positief effect op de gezondheid van de dieren daar de kiemdichtheid geringer is en het infectierisico dus daalt.