Regenwater en carbonaathardheid

De levensverzekering voor uw vijver

Regenwater is in principe gedestilleerd water zonder mineralen en helaas vaak ook nog zuur. Om deze reden dient u zich werkelijk in dit thema te verdiepen - tenzij u in de woestijn woont.

Een vijver heeft het maar zwaar: Hij krijgt alle soorten weersomstandigheden te verduren, krijgt ongewenst regenwater en moet dan ook nog loof, pollen en fijne stofdeeltjes verteren.

Regenwater klinkt voor de meeste mensen positief. Gratis schoon water uit de natuur. Laten we het thema Luchtvervuiling voor wat het is en kijken we naar de samenstelling van regenwater: Regenwater is in principe gedestilleerd water en dus bevat het geen mineralen. En hier ligt dus het probleem. Leiding- en bronwater bevatten mineralen die voor het functioneren van een vijver, ongeacht of het een tuinvijver of koivijver is, essentieel zijn. Ze vormen de levensverzekering voor het water en alle hierin levende wezens. De mineralen waarom het hier gaat worden carbonaat- en gezamenlijke hardheid genoemd. Wanneer we eerst de carbonaathardheid bekijken, waarvan maar weinig mensen weten waar die voor staat, en die ook niet zo eenvoudig begrijpelijk te verklaren is. De mineralen van de carbonaathardheid hebben de eigenschappen zuren en basen te kunnen binden. In het verloop van de dag verandert (vermindert) het zuurgehalte in het vijverwater en de pH waarde stijgt. 's Nachts gebeurt het tegendeel (het zuurgehalte stijgt) en de pH waarde daalt. Zo schommelt de pH waarde binnen een bepaald kader.

De carbonaathardheid zorgt ervoor dat de schommelingen van het zuurgehalte niet te groot worden. De scheikundige zegt daarover: De carbonaathardheid buffert de pH waarde waarbij met bufferen zowel het verminderen als het verhogen wordt bedoeld. Wanneer de carbonaathardheid onder een bepaalde waarde komt valt deze werking uit en de pH waarde, als maat voor het zuurgehalte, wordt niet meer gebufferd. Daar echter een pH schommeling van 8 naar 6 niet 2x meer zuren maar 100x meer zuren in het water betekent is dit helaas een waar drama voor de vijverbewoners. Dit klinkt alles veel ingewikkelder dan het is. Om kort te zijn: Geef uw vijver regelmatig de essentiële mineralen met JBL StabiloPond Basis en bescherm uw vijver zo tegen regenval en problematische pH schommelingen. Wanneer u deze pH schommelingen eens zwart op wit wilt zien meet u de pH waarde in uw vijver eens 's ochtends bij zonsopgang en vervolgens 's avonds NA zonsondergang. Wanneer de pH waarde meer dan 2 punten uit elkaar ligt is dringend handelen nodig!

Het tweede aspect is de gezamenlijke hardheid (GH), ofwel het magnesium- en calciumgehalte van het water. Bij een zeer lage GH waarde in uw vijverwater moeten de vissen tot wel 30% meer energie opbrengen om hun mineralenhuishouding (zout-water-evenwicht) te dekken! Wanneer u regelmatig JBL StabiloPond Basis toevoegt aan het water verhoogt u het mineralengehalte van uw vijverwater, dat door regenval steeds weer drastisch kan dalen, en reduceert u de stress bij uw vissen.

Deskundigentip

Wanneer u pH schommelingen eens zwart op wit wilt zien meet u de pH waarde in uw vijver eens 's ochtends bij zonsopgang en vervolgens 's avonds NA zonsondergang. Wanneer de pH waarde meer dan 2 punten uit elkaar ligt is dringend handelen nodig!