Watervoorbereiding

Leiding- of bronwater is nog lang geen ideaal vijverwater

Leidingwater heeft minimaal de taak om voor ons, mensen, als drinkwater te dienen. Het dient kiemvrij te zijn - meer niet. In sommige streken bevat het veel mineralen (hard water) en in anderen juist heel weinig (zacht water). Het kan door de waterleidingen zware metalen bevatten, zoals koper, lood en zink, die voor onze waterbewoners giftig kunnen zijn. In veel landen en streken wordt tevens chloor toegevoegd om het water te desinfecteren. Chloor wordt door geen enkel waterdier eenvoudig verdragen.

De problematische koperen dakgoot

Wanneer u regenwater via koperen goten in uw vijver leidt gebeurt het volgende: Het koper lost vanuit de goot in het water op dat dan in uw vijver terechtkomt. Koper is niet alleen voor ongewervelden problematisch maar vanaf een concentratie van 0,3 mg/l dodelijk voor vissen.

Om deze reden is het gebruik van een watervoorbereider JBL BiotoPond aan te bevelen. Deze neutraliseert het effect van chloor en omhult (chelateert) zware metalen zodat die geen probleem meer vormen.

Zure regen

In streken met zacht water en overal waar regenwater in de vijver terechtkomt wordt het mineralengehalte in het water met de loop van de tijd steeds minder. Een deel van de mineralen, carbonaathardheid genoemd, zorgt voor een stabiele pH waarde. Wanneer ook dit gehalte daalt is de pH waarde van uw vijverwater niet meer stabiel en schommelt sterk. Daar de pH waarde een logaritmische waarde is betekent dit binnen enkele dagen een stijging van 7 naar 10, een duizendvoudige afname van loog in het water. 's Nachts daalt de pH waarde dan weer en hebben de dieren te maken met een duizendvoudige toename van het zuurbestanddeel. Ook niet-biologen snappen dat dit op den duur niet goed kan gaan.

Het toevoegen van mineralen voorkomt dit probleem. Voor het regelmatig toevoegen staat JBL StabiloPond Basis tot uw beschikking. Voor een doelmatige dosering na hevige regenval is JBL StabiloPond KH het juiste middel.

Bronwater

Niet al het bronwater is geschikt als vijverwater. Om deze reden zijn ook veel bronnen NIET geschikt als drinkwaterbron. In gebieden met veel landbouw is het grondwater (= bronwater) vervuild door herbiciden (onkruidverdelgers), pesticiden (chemische bestrijdingsmiddelen) en meststoffen (fosfaat en nitraat) evenals (vaak) hoge ijzerconcentraties. De aanwezigheid van fosfaat, nitraat en ijzer kunt u snel en betrouwbaar met watertesten controleren. Herbicide en fungicide zijn moeilijk aantoonbaar. Test het bronwater voor gebruik in de vijver misschien eerst in een miniatuuraquarium met planten en kleine levende wezens (geen vissen!). U zult snel uitsluitsel hebben of het geschikt is voor de vijver.