JBL expeditie Venezuela 2016

Via stroomversnellingen naar het Isla Orchidea

Met boten gingen we stroomopwaarts de Rio Carrao op. Bij twee stroomversnellingen moest iedereen uitstappen en eromheen lopen, terwijl de schipper de boot met moeite verderop wist te manoeuvreren, wat wederom, wegens de lage waterstand, enkel door duwen en trekken van helpende handen mogelijk was. Helaas moest ons plan om naar de Salto Angel waterval te varen, worden opgegeven wegens de lage waterstand. Daarentegen was het orchideeëneiland waar we de dag in plaats daarvan doorbrachten, een waardevol vervangend doel. In de rivier Carrao zagen we meervallen, grondzalmen en diverse cichliden. Eén van de hoogtepunten vormde een zijrivier die weliswaar nauwelijks een meter diep was maar relatief helder water bevatte en intensieve waarnemingen mogelijk maakte. Maar noch in de hoofdstroom, noch in de zijriviertjes waren echte onderwaterplanten te vinden. Alle gevonden planten, die een mooi contrast vormden met het bruine water, de stenen en het hout, waren moerasplanten die slechts tijdelijk in het water zijn ondergedompeld. Het was interessant te constateren dat zowel de meervallen als de grondzalmen alleen aan de westelijke oeverzijde van de rivier te vinden waren. Door zonlicht en schaduw door bomen en bergen groeiden alleen hier algen en sponzen op de rotsen, die voor deze vissen als basisvoedsel dienen.