JBL Kleurkaartenschrift is nu te bestellen

Actieve watertesters hebben van tijd tot tijd nieuwe kleurkaarten nodig om hun watertesten uit te kunnen voeren. JBL biedt nu het volledige kleurkaartenschrift inclusief verkorte handleidingen en kleurtafels als nabestelling aan. Het bijzondere aan de JBL kleurkaarten is dat de verkorte handleiding inclusief afbeeldingen, hetgeen een uitgebreide studie van de gebruiksaanwijzingen overbodig maakt.

Boven de kleurvelden voor het kleurvergelijk, vindt de tester een aanwijzing of het resultaat als goed of slecht te beschouwen is. Voor de verschillende resultaten aangaande zoetwater, zoutwater of vijver zijn vanzelfsprekend ook meerdere resultaten beschikbaar.

© 17.09.2014 JBL GmbH & Co. KG