Nieuwe JBL mest - groene flessen voor groene vingers

Aangezien ledverlichting nu in de meerderheid van de aquaria is geïntroduceerd moet de samenstelling van de meststoffen gecontroleerd en de doseringen eventueel worden aangepast. Bij een hogere lichtintensiteit hebben planten voor een snellere groei ook meer voedingsstoffen nodig die zij via de meststof(fen) ontvangen. Anders wordt de groei van de planten geremd door een tekort aan voedingsstoffen.

De JBL onderzoeksafdeling heeft de groei van 36 verschillende aquariumplanten gecontroleerd onder de nieuwe JBL volspectrum ledlampen met een fotosynthetisch actieve hoeveelheid straling van meer dan 200 PAR evenals de samenstelling en dosering van de JBL aquariummestsoorten. De nieuwe led-geteste JBL mestsoorten zijn te herkennen aan de groene flessen / verpakkingen met de opdruk "LED TESTED".

Om aquariumliefhebbers een beter overzicht van de dosering te geven is op de voorzijde van de verpakkingen altijd duidelijk het doseerritme aangegeven. JBL dagelijkse mest dient elke 24 uur, JBL basismest, Ferropol, om de 7 dagen, JBL wortelmest, Ferropol Root, om de 30 dagen en de bodemmest, JBL AquaBasis, evenals de mestkogels, eens per 180 dagen te worden gebruikt. Dit eenvoudige, maar zeer professionele bemestingssysteem functioneert gegarandeerd ook bij veeleisende aquariumplanten. Deze functiegarantie geeft JBL overigens op al haar producten!

© 20.02.2019 JBL GmbH & Co. KG