JBL ProAquaTest Ca Calcium
Snelle test voor het bepalen van het calciumgehalte in zeewateraquaria

  • Eenvoudige en zekere controle van de waterwaarden in aquaria. Bepalen van het optimale calciumgehalte voor een krachtige en gezonde groei van koralen
  • Eenvoudig in gebruik: cuvet met testwater vullen. Reagentia toevoegen en druppels tellen tot de kleur omslaat. Aantal druppels x 20 = Ca gehalte
  • Bereik: het aantal metingen hangt af van de hoogte van het calciumgehalte
  • Op de JBL homepage in de themawereld Aquarium vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot wateranalyses en probleemoplossingen
  • Inhoud: 1 Ca testset incl. 3 reagentia, kunststof cuvet, spuit en doseerlepel. Navullende reagens afzonderlijk verkrijgbaar.
Meer lezen
Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW
Bij uw vakhandel verkrijgbaar.
speciaalzaak In uw omgeving
Dit artikel vindt u bij uw online shop en vakhandel
Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW
Bij uw vakhandel verkrijgbaar.
speciaalzaak In uw omgeving
Dit artikel vindt u bij uw online shop en vakhandel
Productinformatie

Gezond aquarium met natuurgetrouwe verhoudingen De juiste waterwaarden in het aquarium hangen af van de visbezetting en van de aanwezige algen en de koralen. Ook wanneer het water er helder uitziet kan het belast zijn.Bij onjuiste waarden kunnen er ziekten of algen in het aquarium ontstaan. Voor een gezond aquarium met natuurgetrouwe verhoudingen is een regelmatige controle, en eventuele aanpassing, van de waterwaarden van belang.

JBL biedt voor elke wateranalyse watertesten aan in de vorm van een sneltest of een kleuromslagtest. Deze bepalen een specifieke waarde of meerdere waarden tegelijkertijd. Met deze watertesten kunnen algenproblemen herkend en negatieve waarden voor nitraat, nitriet, kalium, magnesium etc. vastgesteld worden.

Waarom testen?
Calcium is nodig voor de opbouw van het kalkskelet van koralen. Een te lage calciumwaarde in een zeewateraquarium heeft dus invloed op de groei van koralen en op de vitale functies van andere ongewervelden (zelfs op die van vissen!).

Aanbevolen calciumwaarde:
Zoetwateraquarium (gezelschapsaquarium): calcium is een bestanddeel van de gezamenlijke hardheid en in wezenlijk geringere hoeveelheden voorhanden dan in een zoutwateraquarium. Daarom geeft de test in zoet water niets aan.
Zoutwateraquarium: 390-440 mg/l

In het JBL online laboratorium kunt u de door u gemeten waterwaarden gratis laten analyseren en passende aanbevelingen ontvangen.

Details

JBL ProAquaTest Ca Calcium

Art.nr.:
2413200
EAN-code:
4014162241320
Voor:
Set
Volume verpakking:
0.800 l
Gewicht bruto:
117.500 g
Gewicht netto:
70 g
De factor van het gewicht:
0
Afmetingen (l/h/b):
43/175/106 mm

Technische gegevens

Hoogte:175 mm
Lengte:106 mm
Breedte:43 mm

JBL ProAquaTest Ca Calcium Refill

Art.nr.:
2413300
EAN-code:
4014162241337
Voor:
Refill
Volume verpakking:
0.570 l
Gewicht bruto:
48.500 g
Gewicht netto:
21 g
De factor van het gewicht:
0
Afmetingen (l/h/b):
30/175/110 mm

Technische gegevens

Hoogte:64 mm
Lengte:72 mm
Breedte:24 mm
Pers

12.03.2019

JBL watertesten: nu nog beter!

Wetenschappers, aquariumliefhebbers, vijvervrienden en bovenal diegene die nauwkeurige en betrouwbare watertesten nodig hebben, gebruiken watertesten van JBL. In de loop van de jaren kregen we telkens weer tips ter verbetering die het JBL ontwikkelingsteam heeft verzameld en nu in de praktijk gebracht heeft.

Meer lezen
De moeite van het lezen waard

Algen

Is uw water groen of heeft u draadalgen? Wij leggen u uit hoe u duurzaam van uw algenprobleem afkomt
Download

Gebruikershandleiding

Veiligheidsaanbevelingen

Veiligheidsinformatie
JBL Ca 1 - Veiligheidsinformatie conform GHS
Signaalwoord
Gevaar
Gevarensymbool
  • GHS05
  • GHS07
Gevarenaanduiding
H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veilligheidsinstructie
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
Gevaarbepalende componenten
1310-58-3: kaliumhydroxide
JBL Ca 3 - Veiligheidsinformatie conform GHS
Signaalwoord
Gevaar
Gevarensymbool
  • GHS05
Gevarenaanduiding
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veilligheidsinstructie
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
Gevaarbepalende componenten
1310-73-2: natriumhydroxide