Testen

Watertesten: Zo test u op de juiste manier

Watertesten helpen u uw aquarium te doorgronden, problemen te lokaliseren en geven u de mogelijkheid de waterwaarden te corrigeren om ervoor te zorgen dat uw vissen, ongewervelden en planten zich goed voelen.

Er zijn verschillende soorten testen

Afhankelijk van de uitvoering onderscheiden we de volgende soorten watertesten:

Kleurvergelijkende testen

U vult twee testbuisjes met water uit uw aquarium. Het ene buisje plaatst u op een kleurveld van de kleurenkaart zodat een eventuele verkleuring van het water zelf in acht kan worden genomen bij het aflezen van de kleur (JBL comparatorsysteem). Voor een eenvoudigere handelswijze plaatst u de buisjes in een kunststof houder die u over de kleuren van de kleurenkaart kunt schuiven. In het tweede buisje, die boven een wit veld wordt geplaatst voegt u de indicatoren toe die het water kleur geven. Nu vergelijkt u de ontstane kleuren met de kleuren van de kleurenkaart en leest u de waarde af.

Kleuromslagtesten

JBL KH Test , JBL GH Test , JBL CO2 Direct Test , JBL K Kaliumtest , JBL Mg Magnesium zoetwatertest

Doe water uit uw aquarium in een testbuisje en voeg de indicator druppelsgewijs toe tot de kleur omslaat. Afhankelijk van de test verschilt de kleur, bij een carbonaathardheidstest gaat de kleur bijvoorbeeld van blauw naar oranje. Het aantal verbruikte druppels tot de kleuromslag plaatsvindt is gelijk aan de hoogte van de gemeten waarde. Wanneer u dus 5 druppels toegevoegd heeft voordat de kleur van blauw naar oranje omsloeg is uw carbonaathardheid 5 °dKH.

Vertroebelingstest

Hier gaat het om de JBL K Kaliumtest . U creëert met behulp van reagentia en uw aquariumwater een witte troebele vloeistof die u dan beetje bij beetje in een reagensglas met scala giet tot het kruis onder het reagensglas van bovenaf niet meer te zien is. U leest dan op het scala af hoeveel kalium er zich in het water bevindt.

Permanente test

Hier gaat het om de JBL CO2-pH Permanenttest . U druppelt de indicator in een transparante houder die van binnen aan uw aquariumruit wordt bevestigd. De indicator reageert met het CO2 in het aquariumwater en krijgt, afhankelijk van de hoeveelheid CO2, een bepaalde kleur die u kunt vergelijken met het opgeplakte kleurenscala. Zo kunt u 24 uur per dag het CO2 gehalte in uw aquariumwater aflezen.

Teststrips

Hieronder vallen JBL EasyTest 6in1 en JBL PROSCAN . De strips testen pH, GH, KH, NO2, NO3, chloor en berekenen het CO2 gehalte (alleen JBL PROSCAN ).

U dompelt een teststrip drie seconden lang onder in uw aquariumwater, tippen het een paar maal VERTICAAL af om overtollig water te verwijderen en vergelijken het met een kleurscala die u de ontstane waarde laat zien. Bij JBL PROSCAN legt u de teststrip op een speciale kleurenkaart die u na 60 seconden wachttijd met uw smartphone en de gratis ProScan app fotografeert. De app leest de kleuren en laat u extreem nauwkeurig de ontstane waarde zien evenals een aanbeveling hoe deze eventueel kunt optimaliseren.

Hier verklaren we u wat de resultaten betekenen

Zodra u een test heeft uitgevoerd ontvangt u een resultaat, bijv. in milligram per liter (mg/l). Nu dient u te begrijpen hoe u dit resultaat moet interpreteren en welke stappen u eventueel moet ondernemen om het water te optimaliseren.

Waterwaarden

Welk waterwaarden zijn belangrijk? Hoe kunt u optimale waterwaarden creëren?

Tips voor het uitvoeren van de watertesten

Houdt flesjes met indicatorvloeistof altijd verticaal. Op deze manier hebben de druppels dezelfde grootte.

Werp de eerste druppels altijd weg daar die niet altijd dezelfde grootte hebben. Na de eerste druppels houdt u een lichte druk op het flesje zodat er geen lucht ingezogen kan worden en alle volgende druppels gelijkmatig volgen.

Plaats de testbuisjes altijd op een witte ondergrond zodat u de kleuren bij een kleuromslagtest beter kunt herkennen.

Spoel de testbuisjes na het testen altijd grondig met leidingwater af (beter is gedestilleerd water - JBL Dest ).

Wanneer bij uw test een comparatorblok zit gebruikt u deze dan a.u.b. ook! Een handmatig verschuiven van de glaasjes op de kleurenkaart ZONDER comparatorblok leidt tot een andere kleurwaarneming daar het kunststof blok het vloeibare deel van de buisjes afschermt.

Bij JBL PROSCAN dient u op het volgende te letten: Schud het water na het onderdompelen van de teststrip niet als een koortsthermometer heen en weer maar tap het voorzichtig verticaal tegen een doek of zuigend papier af. Vermijd schaduwvorming door de mobiele telefoon wanneer u de kleurenkaart met de teststrip fotografeert.