JBL workshop Vietnam 2013

Duits voer voor Vietnamese vissen

JBL had iedere deelnemer vóór begin van de reis een doos gestuurd met een aantal dingen, onder andere doosjes met JBL visvoer voor onze voerexperimenten in de natuur. Iedereen kon er zich dus zelf van overtuigen hoe vrij levende vissen op JBL voer, dat ze nog nooit hadden gegeten, reageren. Tijdens de samenkomsten in de avonduren werden de resultaten besproken. Op één deelnemer na konden alle bevestigen dat ALLE vissoorten die bij de experimenten betrokken waren het voer zonder aarzelen opaten. Een deel van de tijd brak zelfs een ware vreetorgie uit onder de vissen. Zeewatervoer werd door zoetwatervissen duidelijk met meer aarzelen aangenomen. Ook omgekeerd reageerden zeewatervissen zichtbaar langzamer op het aangeboden zoetwatervoer. De geur van de voersoorten is afhankelijk van de inhoudstoffen die de R&D afdeling van JBL voor ieder toepassingsgebied apart vaststelt. Bijvoorbeeld worden voor een JBL zeewatervoer de meest geschikte zeewieren gebruikt en voor zoetwatervissen worden de beste ingrediënten uit zoet water verwerkt.