Badania naukowe

Przewaga dzięki badaniom naukowym

Do rozwoju produktów do akwarystyki, terrarystyki jak również stawów ogrodowych sensowne jest wykorzystanie jako podstawy informacji na temat trybu życia i biotopów zwierząt. Jako solidny producent o bardzo wysokich wymaganiach, firma JBL nie chciała jednak zdawać się na wątpliwe informacje z internetu lub przestarzałe dane z literatury. Dlatego JBL prowadzi własne Centrum badawcze z doświadczonymi naukowcami i organizuje coroczne wyprawy naukowe do rodzinnych krajów mieszkańców akwariów i terrariów, aby samodzielnie uzyskać informacje z pierwszej ręki.

Aktywne badania naukowe dzielą się na trzy płaszczyzny:

  • Podstawowe badania naukowe w Centrum naukowym JBL w Neuhofen Badania terenowe podczas wypraw badawczych JBL na całym świecie do rodzinnych krajów mieszkańców akwariów i terrariów Udzielanie zleceń na badania naukowe znanym partnerom kooperacyjnym, którzy prowadzą na całym świecie akwarystyczne i terrarystyczne badania naukowe

Research in the laboratory

Badania w laboratorium

Wiele akwariów, terrariów i stawów ogrodowych w Centrum naukowym JBL pokazuje natychmiast, jak ważne są praktyczne testy: Nawet jeżeli naukowcy znają np. oczekiwaną proporcję białko-tłuszcz jakiegoś pokarmu dla ryb, nieodzowne jest zastosowanie go dla zwierząt. Dopiero podczas karmienia można sformułować twierdzenia na temat akceptacji tego pokarmu i np. wzmocnienia barw ryb.

Dlatego Centrum badawcze JBL jest podzielone na trzy dziedziny:

  • Akwarium
  • Terrarium
  • Staw ogrodowy

„Naszym celem jest, żeby zwierzętom w akwarium, terrarium i stawie ogrodowym było tak dobrze, żebyśmy mogli je rozmnażać, tak żeby można było jeszcze bardziej ograniczać odbieranie zwierząt naturze. Do tego celu są jednak niezbędne badania podstawowe i biotopu.“

Roland Böhme, Dyrektor Zarządzający JBL

W dziedzinie Staw ogrodowy firma JBL współpracuje ze znanymi hodowcami Koi i importerami, aby uzyskać ważne informacje. Także współpraca z wyspecjalizowanymi weterynarzami stanowi ważną podstawę do rozwoju produktów.

Dla akwarystyki najważniejszą podstawę stanowią akwaria w Centrum naukowym, współpraca z hodowcami ryb, naukowcami, pokazowymi akwariami, ogrodami zoologicznymi i importerami ryb. Ciągła wymiana informacji jest niezbędną podstawą, aby dysponować najaktualniejszymi i pewnymi danymi z badań. Dzięki wyprawom naukowym JBL dochodzą do tego nieocenione dane biotopów i obserwacje z natury, których jako takich w ogóle nie ma lub potwierdzają one ew. często także dementują posiadane informacje. Wyniki badań naukowych są uwzględniane podczas prac rozwojowych nad produktami i wykorzystywane w najnowocześniejszych instalacjach produkcyjnych. I tak np. napełnianie puszek karmą dla ryb odbywa się w azocie i hermetycznie, aby wysoka jakość nie obniżyła się wskutek kontaktu z powietrzem. Także przy wyborze opakowania stawia się na najnowocześniejszą technologię: Zamiast zwykłej folii aluminiowej do zamknięcia puszek z karmą stosowana jest specjalna folia zespolona, której tworzywo sztuczne hermetycznie zamyka karmę, a naniesiona od zewnątrz powłoka z aluminium (aby karma nie miała bezpośredniego kontaktu z problematycznym dla zdrowia aluminium) chroni przed światłem i zamyka puszki w sposób gazoszczelny. Tylko tak zagwarantowana jest wysoka jakość JBL!

Badania w naturze

Firma JBL prowadzi ponadto aktywne badania naukowe i podejmuje wyprawy naukowe na całym świecie do rodzinnych krajów mieszkańców akwariów i terrariów.

Podczas wypraw naukowych JBL są analizowane napotkane biotopy. W przypadku wodnych biotopów przeprowadza się pod wodą na różnych głębokościach pomiary wody, UV jak również luksów, a także pomiary przepływów. Ponieważ te pomiary są prowadzone o różnych porach i przez wielu uczestników, uzyskuje się przydatne średnie wartości, które wykluczają błędy pomiaru. W przypadku badań lądowych dochodzą do tego wilgotność powietrza, temperatura powietrza i średnia z tych wartości. W zakresie pomiarów promieniowania UV mierzy się oddzielnie UV-A i UV-B. Także pomiary powierzchni znajdują się w centrum uwagi. W ten sposób można określić, jak nagrzewają się pod wpływem promieniowania słonecznego kamienie i inne substraty.

Poniżej wyjaśniamy trzy najważniejsze zakresy:

Przedmiot badań: Dane biotopu

Ustalone dane biotopu prowadzą do optymalizacji warunków chowu, które z kolei często umożliwiają uzyskanie przychówku. I tak pomiary przepływów w Wietnamie doprowadziły do tego, że jeden ze specjalistów w zakresie Brzanek podwyższył przepływ w swoich akwariach i w ciągu kilku dni uzyskał pierwszy przychówek.

Przedmiot badań: Światło

Ilość światła i jego jakość mają istotne znaczenie dla optymalnej pielęgnacji roślin, a w szczególności dla bezkręgowców jak koralowce. Za pomocą luksomierzy z wodoszczelnymi czujnikami przeprowadza się zarówno w akwarium jak również w oceanach i wodach słodkich, jak Jezioro Malawi i Tanganika, pomiary światła na różnych głębokościach. Także współpraca z renomowanymi instytutami badawczymi, jak IFM Geomar w Kiel, dostarczały nader interesujących wyników. Do pomiarów, których nie można przeprowadzić w firmie JBL, Uniwersytet Ulm udostępnił laboratoria z techniką pomiarową i laserową. Tu przeprowadzono planowe pomiary przenikania promieni UV A- i B przez szkło jak również przez wodę.

Przedmiot badań: Pokarm

Eksperymenty żywieniowe dają przede wszystkim wiedzę na temat akceptacji pokarmów. W akwariach istnieje problem, że większość ryb już przyzwyczaiła się do określonych rodzajów pokarmów. Dlatego firma JBL wykorzystuje wyprawy badawcze zawsze do tego, aby także tam przeprowadzać eksperymenty żywieniowe na rybach w naturze. Tylko w regionach, w których ryby są przyzwyczajone do nurków (np. Malediwy), należy ostrożnie podchodzić do wyników. Ale w odległych regionach, w których ryby nigdy nie spotkały się z nurkami, wyniki są naprawdę przekonujące. Zespół badawczy podaje rybom różne prototypowe pokarmy i ocenia ich akceptację. Także obserwacje, jak np. jedzenie liści roślin napowierzchniowych zamiast roślin podwodnych, doprowadziły do modyfikacji pokarmu roślinnego, do którego dodawane są określone zioła jako składniki zwiększające akceptację pokarmu.