Badania naukowe

Przewaga dzięki badaniom naukowym

Do rozwoju produktów do akwarystyki, terrarystyki jak również stawów ogrodowych sensowne jest wykorzystanie jako podstawy informacji na temat trybu życia i biotopów zwierząt. Jako solidny producent o bardzo wysokich wymaganiach, firma JBL nie chciała jednak zdawać się na wątpliwe informacje z internetu lub przestarzałe dane z literatury. Dlatego JBL prowadzi własne Centrum badawcze z doświadczonymi naukowcami i organizuje coroczne wyprawy naukowe do rodzinnych krajów mieszkańców akwariów i terrariów, aby samodzielnie uzyskać informacje z pierwszej ręki.

Aktywne badania naukowe dzielą się na trzy płaszczyzny:

  • Podstawowe badania naukowe w Centrum naukowym JBL w Neuhofen Badania terenowe podczas wypraw badawczych JBL na całym świecie do rodzinnych krajów mieszkańców akwariów i terrariów Udzielanie zleceń na badania naukowe znanym partnerom kooperacyjnym, którzy prowadzą na całym świecie akwarystyczne i terrarystyczne badania naukowe

Research in the laboratory

Badania w laboratorium

Wiele akwariów, terrariów i stawów ogrodowych w Centrum naukowym JBL pokazuje natychmiast, jak ważne są praktyczne testy: Nawet jeżeli naukowcy znają np. oczekiwaną proporcję białko-tłuszcz jakiegoś pokarmu dla ryb, nieodzowne jest zastosowanie go dla zwierząt. Dopiero podczas karmienia można sformułować twierdzenia na temat akceptacji tego pokarmu i np. wzmocnienia barw ryb.

Dlatego Centrum badawcze JBL jest podzielone na trzy dziedziny:

  • Akwarium
  • Terrarium
  • Staw ogrodowy

„Naszym celem jest, żeby zwierzętom w akwarium, terrarium i stawie ogrodowym było tak dobrze, żebyśmy mogli je rozmnażać, tak żeby można było jeszcze bardziej ograniczać odbieranie zwierząt naturze. Do tego celu są jednak niezbędne badania podstawowe i biotopu.“

Roland Böhme, Dyrektor Zarządzający JBL

W dziedzinie Staw ogrodowy firma JBL współpracuje ze znanymi hodowcami Koi i importerami, aby uzyskać ważne informacje. Także współpraca z wyspecjalizowanymi weterynarzami stanowi ważną podstawę do rozwoju produktów.

Dla akwarystyki najważniejszą podstawę stanowią akwaria w Centrum naukowym, współpraca z hodowcami ryb, naukowcami, pokazowymi akwariami, ogrodami zoologicznymi i importerami ryb. Ciągła wymiana informacji jest niezbędną podstawą, aby dysponować najaktualniejszymi i pewnymi danymi z badań. Dzięki wyprawom naukowym JBL dochodzą do tego nieocenione dane biotopów i obserwacje z natury, których jako takich w ogóle nie ma lub potwierdzają one ew. często także dementują posiadane informacje. Wyniki badań naukowych są uwzględniane podczas prac rozwojowych nad produktami i wykorzystywane w najnowocześniejszych instalacjach produkcyjnych. I tak np. napełnianie puszek karmą dla ryb odbywa się w azocie i hermetycznie, aby wysoka jakość nie obniżyła się wskutek kontaktu z powietrzem. Także przy wyborze opakowania stawia się na najnowocześniejszą technologię: Zamiast zwykłej folii aluminiowej do zamknięcia puszek z karmą stosowana jest specjalna folia zespolona, której tworzywo sztuczne hermetycznie zamyka karmę, a naniesiona od zewnątrz powłoka z aluminium (aby karma nie miała bezpośredniego kontaktu z problematycznym dla zdrowia aluminium) chroni przed światłem i zamyka puszki w sposób gazoszczelny. Tylko tak zagwarantowana jest wysoka jakość JBL!

Badania w naturze

Firma JBL prowadzi ponadto aktywne badania naukowe i podejmuje wyprawy naukowe na całym świecie do rodzinnych krajów mieszkańców akwariów i terrariów.

Podczas wypraw naukowych JBL są analizowane napotkane biotopy. W przypadku wodnych biotopów przeprowadza się pod wodą na różnych głębokościach pomiary wody, UV jak również luksów, a także pomiary przepływów. Ponieważ te pomiary są prowadzone o różnych porach i przez wielu uczestników, uzyskuje się przydatne średnie wartości, które wykluczają błędy pomiaru. W przypadku badań lądowych dochodzą do tego wilgotność powietrza, temperatura powietrza i średnia z tych wartości. W zakresie pomiarów promieniowania UV mierzy się oddzielnie UV-A i UV-B. Także pomiary powierzchni znajdują się w centrum uwagi. W ten sposób można określić, jak nagrzewają się pod wpływem promieniowania słonecznego kamienie i inne substraty.

Poniżej wyjaśniamy trzy najważniejsze zakresy:

Przedmiot badań: Dane biotopu

Ustalone dane biotopu prowadzą do optymalizacji warunków chowu, które z kolei często umożliwiają uzyskanie przychówku. I tak pomiary przepływów w Wietnamie doprowadziły do tego, że jeden ze specjalistów w zakresie Brzanek podwyższył przepływ w swoich akwariach i w ciągu kilku dni uzyskał pierwszy przychówek.

Przedmiot badań: Światło

Ilość światła i jego jakość mają istotne znaczenie dla optymalnej pielęgnacji roślin, a w szczególności dla bezkręgowców jak koralowce. Za pomocą luksomierzy z wodoszczelnymi czujnikami przeprowadza się zarówno w akwarium jak również w oceanach i wodach słodkich, jak Jezioro Malawi i Tanganika, pomiary światła na różnych głębokościach. Także współpraca z renomowanymi instytutami badawczymi, jak IFM Geomar w Kiel, dostarczały nader interesujących wyników. Do pomiarów, których nie można przeprowadzić w firmie JBL, Uniwersytet Ulm udostępnił laboratoria z techniką pomiarową i laserową. Tu przeprowadzono planowe pomiary przenikania promieni UV A- i B przez szkło jak również przez wodę.

Przedmiot badań: Pokarm

Eksperymenty żywieniowe dają przede wszystkim wiedzę na temat akceptacji pokarmów. W akwariach istnieje problem, że większość ryb już przyzwyczaiła się do określonych rodzajów pokarmów. Dlatego firma JBL wykorzystuje wyprawy badawcze zawsze do tego, aby także tam przeprowadzać eksperymenty żywieniowe na rybach w naturze. Tylko w regionach, w których ryby są przyzwyczajone do nurków (np. Malediwy), należy ostrożnie podchodzić do wyników. Ale w odległych regionach, w których ryby nigdy nie spotkały się z nurkami, wyniki są naprawdę przekonujące. Zespół badawczy podaje rybom różne prototypowe pokarmy i ocenia ich akceptację. Także obserwacje, jak np. jedzenie liści roślin napowierzchniowych zamiast roślin podwodnych, doprowadziły do modyfikacji pokarmu roślinnego, do którego dodawane są określone zioła jako składniki zwiększające akceptację pokarmu.

A word about cookies before we continue

The JBL Homepage also uses several types of cookies to provide you with full functionality and many services: We require technical and functional cookies to ensure that everything works when you visit this website. We also use cookies for marketing purposes. This ensures that we recognise you when you visit our extensive site again, that we can measure the success of our campaigns and that the personalisation cookies allow us to address you individually and directly, adapted to your needs - even outside our website. You can determine at any time - even at a later date - which cookies you allow and which you do not allow (more on this under "Change settings").

Are you over 16 years old? Then confirm the use of all cookies with "Noticed" and you are ready to go.

Choose your cookie settings

Technical and functional cookies, so that everything works when you visit our website.
Marketing cookies, so that we recognize you on our pages and can measure the success of our campaigns.