Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

Wyprodukowanie pojedynczego dobrego produktu to tylko ciężka praca, ale wyprodukowanie całej serii dobrych produktów wymaga perfekcyjnego procesu produkcji i intensywnej kontroli jakości. Wymagania w firmie JBL są wysokie: Jeżeli w przypadku jakiegoś produktu jest ponad trzy procent reklamacji, produkt ten zostaje natychmiast zablokowany i nie jest sprzedawany. Wprowadza się wtedy weryfikację i ewentualnie wycofuje produkt. Z każdej wyprodukowanej partii produkcyjnej przechowuje się wzory referencyjne, tak że w przypadku jakiegoś problemu można sprawdzić daną partię produkcyjną.

Dla każdego surowca JBL (do produkcji produktów JBL) i dla każdej grupy produktów JBL istnieją odrębne kontrole jakości. Dopiero po dokonanym zatwierdzeniu można stosować dany surowiec i potem po zatwierdzeniu produktu może on trafić do sprzedaży. Tylko w ten sposób można trwale zapewnić wysoką jakość. W przypadku kilku produktów powierza się zewnętrznym, niezależnym laboratoriom zapewnienie gwarancji jakości. W szczególności w przypadku pokarmów i lekarstw droga od otrzymania surowca do wysyłki gotowego produktu jest dokumentowana, kontrolowana i produkt jest wypróbowany.

Firma JBL otrzymała jako jeden tylko z trzech producentów w Niemczech certyfikat GMP dla produkcji lekarstw dla ryb akwariowych.

A word about cookies before we continue

The JBL Homepage also uses several types of cookies to provide you with full functionality and many services: We require technical and functional cookies to ensure that everything works when you visit this website. We also use cookies for marketing purposes. This ensures that we recognise you when you visit our extensive site again, that we can measure the success of our campaigns and that the personalisation cookies allow us to address you individually and directly, adapted to your needs - even outside our website. You can determine at any time - even at a later date - which cookies you allow and which you do not allow (more on this under "Change settings").

Are you over 16 years old? Then confirm the use of all cookies with "Noticed" and you are ready to go.

Choose your cookie settings

Technical and functional cookies, so that everything works when you visit our website.
Marketing cookies, so that we recognize you on our pages and can measure the success of our campaigns.