Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

Wyprodukowanie pojedynczego dobrego produktu to tylko ciężka praca, ale wyprodukowanie całej serii dobrych produktów wymaga perfekcyjnego procesu produkcji i intensywnej kontroli jakości. Wymagania w firmie JBL są wysokie: Jeżeli w przypadku jakiegoś produktu jest ponad trzy procent reklamacji, produkt ten zostaje natychmiast zablokowany i nie jest sprzedawany. Wprowadza się wtedy weryfikację i ewentualnie wycofuje produkt. Z każdej wyprodukowanej partii produkcyjnej przechowuje się wzory referencyjne, tak że w przypadku jakiegoś problemu można sprawdzić daną partię produkcyjną.

Dla każdego surowca JBL (do produkcji produktów JBL) i dla każdej grupy produktów JBL istnieją odrębne kontrole jakości. Dopiero po dokonanym zatwierdzeniu można stosować dany surowiec i potem po zatwierdzeniu produktu może on trafić do sprzedaży. Tylko w ten sposób można trwale zapewnić wysoką jakość. W przypadku kilku produktów powierza się zewnętrznym, niezależnym laboratoriom zapewnienie gwarancji jakości. W szczególności w przypadku pokarmów i lekarstw droga od otrzymania surowca do wysyłki gotowego produktu jest dokumentowana, kontrolowana i produkt jest wypróbowany.

Firma JBL otrzymała jako jeden tylko z trzech producentów w Niemczech certyfikat GMP dla produkcji lekarstw dla ryb akwariowych.