2014/2015 kış havası bahçe havuzu üzerinde etkili oldu

Alman Meteoroloji servisinin değerlendirmelerine göre Almanya'nın bir çok bölgesinde Ocak ayı yağış ortalamasının % 50'si Ocak ayının ilk 13 gününde gerçekleşti. Hatta bazı ölçüm noktalarında yağışlar aylık ortalamayı %125'e varan oranlarda aştı.

Öte yandan, 2014 Aralık ayında da bazı bölgelerde yıl ortalamasının üzerinde yağış gerçekleşmişti. Kuzey Almanya'da bazı istasyonlarda yağışlar Aralık ayı normallerinin %160'tan fazla üzerine çıkarken ülkenin doğu kısımları bu dönemi nispeten daha kuru geçirmişti.

Genel olarak kış şu ana kadar çok sıcak ve her şeyden önce de bol yağışlı olmuştur. Yüksek miktardaki bu yağışlar havuz sularını etkilemiştir. Dahası bir buz örtüsü oluşmadığından ve önümüzdeki haftalarda da don beklenmediğinden, yağışlar doğal olarak havuzlara da düşmekte ve bu da suyun giderek daha fazla seyrelmesine ve mineral kaybına yol açmaktadır. Bunun o an için pH değeri bağlamında suyun dengesi üzerinde bir etkisi olmasa da, hava biraz ısındığında ve bitkilenme dönemi başladığında pH değerinde havuz balıkları için ağır bir fizyolojik yük anlamına gelen büyük sıçramalar olacağı hesaba katılmalıdır.

Havuzun suyunun ile dengelenmesi için en iyi zaman JBL StabiloPond basis . JBL StabiloPond basis seyrelme etkisine bağlı olarak kaybolan mineralleri havuz suyuna toplam sertlik ve karbonat sertliği arasında dengeli bir oranla tekrar verir ve böylece havuzunuzdaki balıkları korur.

JBL StabiloPond basis'in çözülmesi genelde düşük olan su sıcaklıklarında doğal olarak biraz uzun sürer. Bu nedenle atılan tozun çökmesi ve gecikmeli olarak çözülmesi sizi şaşırtmasın. Su değerleri de yavaş yükseldiğinden, bu bir avantaj bile sayılabilir.

© 14.01.2015 JBL GmbH & Co. KG