Cayma hakkı politikası

Cayma hakkı politikası

Tüketici olarak yasal cayma hakkına sahipsiniz. Tüketiciler Medeni Kanun'un 13. maddesine göre genelde ticari veya serbest meslek icraatine yönelik olmayan amaçlarla yasal işlem yapan tüm gerçek kişilerdir.

Cayma hakkı

Otuz gün içerisinde herhangi bir neden göstermeden bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

Cayma süresi sizin veya, nakliye şirketi hariç olmak üzere, sizin tarafınızdan belirlenmiş üçüncü bir kişinin son malı teslim aldığı günden itibaren otuz gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için bize şu iletişim kanalları üzerinden:

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Almanya

Telefon: +49(0)6236-4180-0
Faks: +49(0)6236-4180-201
E-posta: shopeu@jbl.de

sözleşmeden caydığınıza ilişkin kararınızı açık ve anlaşılır bir açıklama ile (örn. postayla gönderilen bir yazı, faks veya e-posta) bildirmeniz gerekmektedir. Bunun için zorunlu olmamakla birlikte, ekli cayma formu örneğini kullanabilirsiniz.

Son başvuru tarihini kaçırmamak için cayma hakkınızı kullandığınızı cayma süresinin bitiminden önce bildirmeniz yeterlidir.

Cayma fiilinin sonuçları

Bu sözleşmeden caymanız durumunda sizden alınan tüm ödemeler, gönderim ücreti de dahil olmak üzere (tarafımızdan önerilen en uygun fiyatlı standart gönderim dışında bir gönderim seçmeniz durumunda bundan doğan ek ödemeler hariç olmak üzere), gecikmeksizin ve sözleşmeden caydığınıza dair bildirimin elimize geçmesinden itibaren en geç 14 gün içerisinde tarafınıza iade edilecektir. Eğer sizinle açıkça başka türlü kararlaştırılmamışsa, geri ödeme işlemi, sizin daha önce ödemeleri yapmak için seçtiğiniz yöntemle gerçekleştirilir; bu geri ödeme için sizden hiçbir şekilde ücret alınmaz.

Geri ödeme, hangisinin daha önceki tarihte gerçekleşeceğine bakılarak, iade edilen ürünler elimize geçene ya da sizin tarafınızdan ürünleri geri gönderdiğinize dair bir kanıt ibraz edilene dek bekletilebilir.

Ürünleri bize sözleşmeden caydığınızı bildirdiğiniz tarihten itibaren gecikmeden ve her halükarda en geç on dört gün içerisinde tarafımıza geri göndermeli veya teslim etmelisiniz. Süre bitimi koşulu ürünleri on dört günlük sürenin bitiminden önce iade etmeniz durumunda geçerli sayılacaktır.

Ürünlerin iadesine ilişkin harcamalar tarafınızdan karşılanacaktır.

Ürünlerin yapısını, özelliklerini ve işlevini incelemek için gerekenler dışında farklı bir şekilde elleçlenmesinden kaynaklanan değer kayıpları sizin sorumluluğunuzdadır.

Not

Taraflar arasında başka türlü kararlaştırılmamışsa, cayma hakkı aşağıdaki durumlarda Medeni Kanunun 312. maddesinin 2. paragrafına göre hükmünü yitirir:

  • sağlığın korunması ve hijyen nedeni ile sevkiyat sonrası mühürlü ambalajı açıldığından iadesi uygun olmayan mallara ilişkin ambalajı mühürlü ürün sevkiyatı sözleşmelerinde;

  • doğası gereği sevkiyat sonrasında ayrılmaz bir şekilde diğer mallarla karıştırılmış olan malların sevkiyatına ilişkin sözleşmelerde.

Örnek cayma formu

(Sözleşmeden caymak istiyorsanız, lütfen bu formu doldurup geri gönderin.)

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Almanya

Faks: +49(0)6236-4180-201
E-posta: shopeu@jbl.de

Aşağıdaki ürünlerin satın alınması (*)/hizmetlerin temini (*) ile ilgili olarak tarafımdan/tarafımızdan (*) imzalanmış olan sözleşmeden caydığımı/caydığımızı bildiririm/bildiririz.

(*) tarihinde sipariş edildi/(*) tarihinde alındı

Tüketicinin adı, soyadı

Tüketicinin adresi

Tarih

Tüketicinin imzası
(yalnızca kağıt üzerindeki bildirimlerde)

(*) Lütfen uygun olmayan seçeneğin üzerini çizin

Örnek cayma formunu yazdır