FAQ

Ik heb AlgoPond Direct gebruikt. De draadalgen stierven maar kwamen ook weer terug. Fosfaat is echter niet aantoonbaar aanwezig. Wat nu?

De laatste uitspraak is misschien direct na de meting wel zo geweest, maar inhoudelijk desondanks incorrect.

Er zijn altijd fosfaten beschikbaar, niet alleen in het vrije water, maar ook in het vijverslib, als mineraal component in het vijverwater (wordt door PO4 test niet aangetoond) en er is ten allen tijde een permanente aanvoer van fosfaten. Hier komt bij dat veel algensoorten fosfaten in enorme hoeveelheden kunnen opslaan, velen tot wel 100.000 maal hun eigen behoefte.

Dit depot dient voor “slechte tijden”, sporen die overleven kunnen dan weer groeien.

Er wordt ook nergens beweerd, dat bij een eenmalig gebruik van AlgoPond Direct de vijver het hele seizoen algenvrij blijft. Dat zou natuurlijk prachtig zijn maar kan vanwege biologische redenen niet gegarandeert worden.