JBL komt met nieuw product speciaal tegen zweefalgen in vijvers

Naast de al aanwezige JBL AlgoPond producten heeft de JBL ontwikkelingsafdeling nu JBL's R & D Department has come out with Naast de al enige tijd bestaande JBL AlgoPond producten hebben de wetenschappers van JBL nu JBL PhosEx Pond Filter een speciaal en buitengewoon werkzaam middel tegen zweefalgen (groen water) ontwikkeld! Een gericht werkend Algicid bevecht de zweefalgen zonder het biologisch evenwicht van de vijver te verstoren. De afgestorven algen worden ,net als het Algicid, aansluitend bacterieel afgebroken. Algiciden moeten altijd 's morgens toegepast worden daar ze hun volle werkzaamheid alleen bij pH-waarden onder 8,0 bereiken en de pH-waarde in het verloop van de dag stijgt. *, a specific and, therefore, highly effective agent against floating algae (green water) in garden ponds to complement the JBL AlgoPond products already on the market. An algaecide with targeted action combats floating algae without threatening the biological balance of the pond. Both the dead algae and the algaecide are decomposed by bacteria in the pond afterwards. Algaecides should always be used in the morning, since they only develop their full effect at pH values below 8.0 and because the pH value increases over the day. * ontwikkeld: een speciaal en daarom krachtig werkend middel tegen zweefalgen (groen water) in tuinvijvers. Het doelgericht werkende algicide bestrijdt de zweefalgen zonder het biologische evenwicht van de vijver aan te tasten. De gedode algen en het algicide zelf worden vervolgens door de bacteriën in de vijver afgebroken. Algiciden moeten altijd in de ochtenduren worden toegepast, omdat ze hun werking alleen geheel kunnen ontplooien, wanneer de pH, die in de loop van de dag stijgt, minder dan 8,0 bedraagt.

Dosering: 25 ml / 1000 l. Dosage: 25 ml / 1000 l. Dosering: 25 ml / 1000 l.

*Biocide-veilig toepassen! Voor gebruik de gebruiksaanwijzing en produktinformatie lezen! * Use biocides safely. Always read the labelling and product information before use. *Biociden veilig toepassen. Vóór gebruik altjid eerst de kenmerken en de gebruiksinformatie lezen.

© 04.02.2011 JBL GmbH & Co. KG