Gegevensbeveiliging

Verklaring inzake gegevensbescherming

Stand 11/ 2015

U kunt onze site gebruiken zonder persoonlijke gegevens op te geven. Er zijn mogelijk afwijkende regelingen wanneer u gebruik wilt maken van de afzonderlijke dienstverlening van onze site. Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens (zoals bv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, e.a.) zoals ons wordt opgelegd door de Duitse wet op de gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonsgebonden wanneer ze eenduidig kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde natuurlijke persoon. De wettelijke basis van de gegevensbescherming vindt in de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de telemedia (TMG) De hiernavolgende regelingen brengen u op de hoogte van de aard, de omvang en eht doel van het verzamelen, het gebruiken en het verwerken van de persoonsgebonden gegevens door de aanbieder:

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-Mail: info@jbl.de

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens via het internet veiligheidslacunes vertoont, waardoor nooit voor de volle 100% kan worden gegarandeerd dat onbevoegde derden nooit toegang zouden hebben tot uw gegevens.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Persoonsgebonden gegevens worden slechts verzameld wanneer u ons die ter beschikking stelt voor de bestelling van de goederen of opdat wij u zouden kunnen contacteren. De persoonsgebonden gegevens die bij die gelegenheid worden gegeven worden zonder uw toestemming alleen gebruikt voor het afhandelen van de overeenkomst, resp. om uw aanvraag te beantwoorden. Bovendien worden deze gegevens alleen gebruikt (bv. nieuwsbrief) voor doeleinden van toekomstige klantenzorg en klantenverzorging (eigen reclamedoeleinden), met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming trouwens te allen tijde herroepen. Zo kunt u meer bepaald op elk ogenblik uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen.

Doorgeven van persoonlijke gegevens

Uw persoonsgebonden gegevens worden in het kader van het afhandelen van de overeenkomst aan de transportfirma doorgegeven die de opdracht heeft de goederen te leveren of aan de financiële instelling, in zoverre dat noodzakelijk is voor het leveren of betalen van de goederen.

Cookies

Wij gebruiken in onze webshop zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer.

Het gaat daarbij om cookies die toelaten dat wij, terwijl u onze website bezoekt, zien welke pagina‘s u bezoekt (bv. het doorlopen van de bestelprocedure in meerdere stappen, waarbij de invoeringen van de vorige stap moet worden overgenomen). Dat is vooral nodig om de winkelmandfunctie van onze website te gebruiken. Deze cookies worden gewist wanneer u uw browser afsluit. Hierbij worden geen persoonsgebonden gegevens verzameld.

Wij gebruiken ook duurzame cookies om te herkennen wanneer dezelfde gebruiker/houder van een internetaansluiting meermaals van ons aanbod gebruik maakt. Zij zijn bedoeld om onze aanwezigheid op het internet en onze aanbiedingen te optimaliseren. Deze cookies geven informatie, om u automatisch te herkennen bij een volgend bezoek. De aldus verzamelde informatie is bedoeld om ons aanbod te optimaliseren en om u makkelijker toegang tot onze site te geven.

Meer uitleg over het gebruik van duurzame cookies vindt u onder het kopje gebruik van Google-Analytics.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Servergegevens

Om communicatie- en veiligheidstechnische redenen worden tijdens uw bezoek aan onze site onder andere de volgende gegevens verzameld die uw internetbrowser aan ons, resp. aan onze webspaceprovider overmaakt (zogenaamde serverlogfiles)

 • browsertype en -versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • website, van waarop u ons bezoekt (referrer URL)
 • website die u bezoekt
 • datum en uur waarop u toegang kreeg
 • uw internet protocol (IP)-adres.

Na ten laatste 30 minuten worden de gegevens door de verkorting van het IP-adres op domeinniveau anoniem gemaakt; zodat het niet meer of slecht met buitenproportioneel veel moeite mogelijk is , om besluiten te trekken in verband met een bepaalde natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon die men eventueel zou kunnen detecteren. De op die manier anoniem gemaakte gegevens worden uitsluitend verwerkt "voor statistische doeleinden", om onze aanwezigheid op het net en onze aanbiedingen te kunnen optimaliseren.

Gebruik van Google-Analytics

Deze website gebruikt Google-Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna „Google“ genoemd. Google Analytics gebruikt zog. „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

Een dienovereenkomstig cookie wordt echter pas gebruikt, wanneer u bij het begin van uw bezoek of tijdens uw bezoek ingestemd heeft met het gebruik van cookies, doordat u op de knop “Ik ga ermee akkoord“ hebt gedrukt.

De informatie die vergaard wordt door de cookies, bijvoorbeeld, tijdstip, plaats en frequentie van uw webbezoek met inbegrip van uw IP-adres; wordt overgemaakt aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

Wij gebruiken op onze website Google-Analytics met de extensie "_anonymizeIp". In dit geval wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Google geeft deze informatie ook door aan derden wanneer het daartoe wettelijk verplicht wordt of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Bovendien biedt voor de meest gebruikte browsers een desactiverings-add-on aan, die u toelaat een grotere controle uit te oefenen op welke gegevens door Google over de door u opgevraagde websites worden verzameld. De Add-on deelt JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics moeten worden meegedeeld. De desactivatie-add-on van Google Analytics voor uw browser verhindert echter niet dat er informatie naar ons of naar andere, door ons eveneens gebruikte webanalysediensten worden overgemaakt. Meer informatie over de browser add-on vindt u via de volgende link:

Daarnaast biedt Google voor de meeste browsers een deactiverings add-on waardoor u meer controle heeft over welke gegevens door Google opgeslagen worden aangaande de door uw opgeroepen websites. De add-on notificaties deelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mede dat er geen informatie betreffende het bezoek aan een website aan Google Analytics mag worden overdragen. De deactiverings add-on voor de browser van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan anderen van door ons eveneens ingezette webanalyse diensten overdragen wordt. Voor meer informatie over de installatie van de Browser Add-on vindt u onder de volgende link: Browser-Add-on om Google Analyticste desactiveren

Inzet van Facebook-componenten

Wij zetten op onze site componenten van de aanbieder Facebook.com in. Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Telkens wanneer u naar onze website surft, die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt de component ervoor dat de door u gebruikte browser een dienovereenkomstige voorstelling van de componenten van Facebook downloadt. Door die procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht over welke concrete site u bezoekt.

Roept u onze site op, en bent u ondertussen ingelogd bij Facebook, herkent Facebook de door de component verzamelde informatie, welke concrete site u bezoekt en wijst het deze informatie ook toe aan uw persoonlijke account op Facebook. Klikt u bijvoorbeeld op de „Vind ik leuk“-knop of geeft commentaar, dan wordt deze informatie doorgegeven aan uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook en wordt ze daar ook opgeslagen. Bovendien wordt de informatie dat u onze site heeft bezocht, ook aan Facebook doorgegeven. Dat gebeurt sowieso, of u nu de componenten aanklikt of niet.

Wanneer u niet wilt dat Facebook deze gegevens over u en uw gedrag op onze website doorkrijgt en ze opslaat, moet u uitloggen bij Facebook alvorens u onze site bezoekt. De aanwijzingen betreffende gegevensbescherming van Facebook geven hierover meer informatie, meer bepaald over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten ter zake en over de instellingsmogelijkheden om uw privéleven te beschermen: Verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook

Gebruik van Google+-aanbevelingscomponenten

Op onze site gebruiken wij de „+1“-knop van de aanbieder Google+ van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna genoemd „Google“.

Telkens wanneer u naar onze website surft, die met een dergelijke „+1“-component is uitgerust, zorgt de component ervoor dat de door u gebruikte browser een dienovereenkomstige voorstelling van de componenten van Google downloadt. Door die procedure wordt Google op de hoogte gebracht over welke concrete site u op een bepaald tijdstip bezoekt.

Conform de gegevens van Google wordt uw bezoek dan niet verder geanalyseerd wanneer u niet hebt ingelogd op uw Google-account.

Wanneer u naar onze site surft terwijl u bij Google ingelogd bent, kan Google, wanneer u de „+1"-knop gebruikt, via uw Google-account informatie, zoals de door u aanbevolen website en uw IP-adres en andere persoonsgebonden informatie verzamelen.

Zo kan uw „+1“-aanbeveling worden opgeslagen en voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Uw opgegeven Google „+1“-aanbeveling kan dus als aanwijzing samen met uw accountnaam en eventueel met de foto die u bij Google plaatste, worden gebruikt voor Google-diensten, zoals bijvoorbeeld zoekresultaten of in uw Google-account of op andere plaatsen, bv. op websites en aankondigingen op internet worden getoond. Bovendien kan Google uw bezoek aan onze site ook linken aan uw gegevens die bij Google opgeslagen zijn. Google noteert deze informatie ook om de Google-diensten te verbeteren. Wilt u het verzamelen van dergelijke gegevens door Google zo goed mogelijk verhinderen, moet u zich, voordat u onze site bezoekt, uitloggen bij uw Google-account.

De aanwijzingen in verband met gegevensbescherming van Google betreffende de „+1“-knop met alle verdere informatie over verzamelen, doorgeven en gebruik van gegevens door Google, wat betreft uw rechten dienaangaande evenals betreffende uw mogelijkheden voor eht instellen van een profiel, vindt u hier: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Gebruik van de Twitter-aanbevelingscomponenten

Wij gebruiken op onze site componenten van de aanbieder Twitter. Twitter is een service van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Telkens wanneer u naar onze website surft, die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt de component ervoor dat de door u gebruikte browser een dienovereenkomstige voorstelling van de componenten van Twitter downloadt. Door die procedure wordt Twitter op de hoogte gebracht over welke concrete site u bezoekt.

Wij hebben geen controle over de gegevens die Twitter op deze manier verzamelt, noch over de omvang van de gegevens die door Twitter worden verzameld. Volgens wat wij nu weten, wordt de URL van de website waarnaar u surft evenals het IP-adres van de gebruiker verzameld, maar niet voor andere doeleinden dan het voorstellen van de Twittercomponenten gebruikt. Meer informatie vindt u in de verklaring betreffende de bescherming van gegevens van Twitter op http://twitter.com/privacy

Der instellingen van uw gegevensbescherming kunt u aanpassen in de account-instellingen op http://twitter.com/account/settings ändern.

Aanmeldingsfunctie

Wij bieden u op onze site de mogelijkheid om u daar aan te melden voor eht opzetten van een klantenaccount of een "mijnJBL". De gegevens die opgegeven worden in het kader van deze aanmelding, die zichtbaar zijn op het aanmeldformulier worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor het gebruik van onze aanbieding. Wanneer u zich op onze site aanmeldt, zullen wij bovendien uw IP-adres en de datum en eht tijdstip waarop u zich aanmeldde, opslaan. Dit doen wij om ons in te dekken, mocht een derde uw gegevens misbruiken en hij zich, zonder dat u het weet, met die gegevens zou aanmelden op onze site. Er wordt niets aan derden doorgegeven. De op die manier verzamelde gegevens worden evenmin vergeleken met de gegevens die mogelijkerwijs door andere componenten van onze site worden verzameld.

Wat betreft het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens wordt u hier bij de aanmelding bij "mijnJBL" of/en de opening van een klantenaccount als volgt om toestemming gevraagd:

"Opslaan"

U kunt de aanmelding te allen tijde beëindigen, voor de toekomst.

Nieuwsbrief

Met deze newsletter brengen wij u regelmatig op de hoogte van onze aanbiedingen. Om onze newsletter te kunnen ontvangen, moet u een geldig e-mailadres hebben. Wij zullen dus het e-mailadres dat u hebt opgegeven controleren, om te kijken of u daadwerkelijk de titularis bent van het opgegeven e-mailadres resp. de eigenaar die gemachtigd is om onze newsletter te ontvangen. Met uw aanmelding voor onze newsletter slaan wij uw IP-adres alsook de datum en eht tijdstip van uw aanmelding op. Dit doen wij om ons in te dekken, mocht een derde uw gegevens misbruiken en hij zich, zonder dat u het weet, met die gegevens zou abonneren op de newsletter. Wij verzamelen verder geen gegevens. De op deze wijze verzamelde gegevens worden uitsluitende gebruikt in verband met onze newsletter, wanneer u niet instemde met het doorgeven aan derden.

De op die manier verzamelde gegevens worden evenmin vergeleken met de gegevens die mogelijkerwijs door andere componenten van onze site worden verzameld.

Wat betreft ge gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor het versturen van de newsletter wordt u gevraagd om als volgt uw toestemming te geven:

"Abonnement nemen op newsletter"

Het abonnement kunt u te allen tijde opzeggen voor toekomstige edities.

Mogelijkheid om commentaar, resp. evaluatie te geven

Wij geven u op onze site de mogelijkheid uw mening te geven over de afzonderlijke producten, om opmerkingen achter te laten over afzonderlijke bijdragen of over de site in het algemeen. Hiervoor moet u zich aanmelden en uw naam en voornaam opgeven, naast ook uw e-mailadres. De gegevens die hier ingevoerd worden naast het IP-adres van de opsteller/eigenaar van de aansluiting, worden opgeslagen. Dit opslaan van gegevens gebeurt voor onze veiligheid en voor het geval de persoon die commentaar nalaat de rechten van derden zou schenden en/of voor het geval er wederrechtelijke content zou worden geplaatst. Daarom is het in ons eigen belang dat de gegevens van de opsteller van een commentaar worden opgeslagen, vooral omdat wij, in bepaalde omstandigheden wegens dergelijke schendingen van rechten kunnen worden aangesproken. Er wordt niets aan derden doorgegeven. De op die manier verzamelde gegevens worden evenmin vergeleken met de gegevens die mogelijkerwijs door andere componenten van onze site worden verzameld.

Wat betreft het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens wordt u gevraagd in verband met de aanmelding als volgt uw toestemming te geven:

"Opslaan"

U kunt de aanmelding te allen tijde beëindigen, voor de toekomst.

Contactmogelijkheid

Wij bieden u op onze site ook de mogelijkheid om ons via e-mail en/of via een contactformulier te contacteren. In dit geval worden de door de gebruiker vermelde gegevens opgeslagen ten behoeve van de verwerking van zijn bericht. Er wordt niets aan derden doorgegeven. De op die manier verzamelde gegevens worden evenmin vergeleken met de gegevens die mogelijkerwijs door andere componenten van onze site worden verzameld.

Inlichtingen/Herroeping/Wissen

Wanneer u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens en de correctie, het blokkeren of het wissen ervan of nog herroepen van een toestemming kunt u, op basis van de Duitse wet op de gegevensbescherming gratis contact met ons opnemen. Wij wijzen erop, dat u recht hebt om foutieve gegevens te laten verbeteren of persoonsgebonden gegevens te laten wissen, wanneer er voor die gegevens geen wettelijke bewaarplicht bestaat die dat verhindert.