Gizlilik Hakkı

Veri Koruma Beyanı

Durum 06/2023
 1. Web sitesi ve Uygulama (App) için veri koruma beyanı

  Kişisel verilerinizi (bundan sonra "veri" olarak adlandırılacaktır) yalnızca içeriği ve hizmetleri ile etkili ve yeterli bir şekilde çalışan bir internet sitesi sunabilmek için işliyoruz.

  "İşleme", toplama, kullanma, iletme ve/veya saklama anlamında kullanılmaktadır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (bundan sonra GVKY olarak adlandırılacaktır) göre kişisel veri bir şahısın tanımlanmasında kullanılabilecek her türlü bilgidir. Bu terimin tam açılımı GVKY'nın 4. maddesinde yapılmıştır.

  Aşağıdaki açıklamamalar kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanakları, süresi, amacı ve tipi; kalite düzenleme ve optimizasyon amacıyla kullandığımız, üçüncü şahıslara ait, kendi sorumlulukları altında olan bileşenler; yalnızca tarafımızdan ya da başka şahıslarla beraber karar alarak işlenen verilerinizin işlenme amacı ve araçları ile ilgili sizi bilgilendirme amaçlıdır.

  1. Sorumlu şahıs / taraf (denetleyici) hakkında bilgi

   GVKY, üye ülkelerin diğer ulusal veri koruma kanunlarına ve başka veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak Denetleyici (bundan sonra "sağlayıcı" olarak adlandırılacaktır):

   JBL GmbH & Co. KG
   JBL GmbH & Co. KG
   Dieselstraße 3
   D-67141 Neuhofen
   Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
   Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999

   Sorumlu tarafın veri koruma yetkilisi:

   Killian Hedrich
   Killian Hedrich
   c/o DatCQ GbR
   Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
   ve Frank Weiß
   Katharinenstraße 16
   73728 Esslingen
   Faks: +49 (0)711/ 93277956
   Tel.: +49 (0)711/ 93277955
  2. Kullanıcının hakları

   Sağlayıcı tarafından kişisel verilerin işlenmesiyle alakalı olarak kullanıcının hakları şu şekildedir:

   1. kendisiyle ilgili verilerin işlenip işlenmeyeceğine dair bir onay ve bu veriler hakkında kesin bilgi verilmesini ve ayrıca GVKD’nin 15. maddesi uyarınca daha fazla bilgi ve verilerin kopyalarını talep etmek
   2. GVKD’nin 16. maddesi uyarınca kendisiyle ilgili yanlış verilerin derhal düzeltilmesini veya bu verilerin tamamlanmasını talep etmek
   3. GVKD'nin 17. maddesi uyarınca kendisiyle ilgili verilerin gecikmeksizin silinmesini veya alternatif olarak, örneğin GVKD'nin 17. maddesinin 3. bendine göre verilerin daha fazla işlenmesi gerekiyorsa, GVKD'nin 18. maddesi doğrultusunda bunun kısıtlanmasını talep etmek
   4. GVKD'nin 20. maddesi doğrultusunda kendisi ile ilgili ve kendisi tarafından sağlanmış verileri almak ve bunların diğer denetleyicilere aktarılmasını talep etmek
   5. kullanıcının, verilerinin tedarikçi tarafından işlenmesinin GVKD’yi ihlal ettiği görüşünde olması durumunda, GVKD’nin 77. maddesine göre denetim makamına şikayette bulunmak.
   6. GVKD’nin 21. maddesine göre kullanıcı ilke olarak, GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin f şıkkı doğrultusunda gerçekleşen, kendisine ilişkin verilerin gelecekte bir denetleyici tarafından işlenmesi hükmüne her zaman itiraz edebilir. İtiraz özellikle verilerin doğrudan reklam amacı ile işlenmesine yönelik olabilir.
   7. Tedarikçi ayrıca GVKD’nin 16. maddesi, GVKD’nin 17. maddesinin 1. bendi ve GVKD’nin 18. maddesi doğrultusunda gerçekleşen kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya işlemenin kısıtlanması süreçlerini verilerin açıklandığı tüm alıcılara bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, söz konusu bildirimin olanaksız olduğu ya da aşırı külfet gerektirdiği durumlar için geçerli değildir. Kullanıcı bu alıcılarla ilgili bilgi edinme hakkına sahiptir.
  3. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

   İşlemeden sonra veriler hakkında ayrıntılı bilgi verilmezse, kullanıcı verileri sağlayıcı tarafından işlendiğinde silinecek veya engellenecektir. Bu, depolama amacının uygulanmaya son vermesi ve silinmesinin yasal depolama yükümlülükleriyle çelişmemesi durumunda gerçekleşir.

   • Sunucu verileri

    İletişim ve güvenlik nedenlerinden ötürü, diğerlerinin yanı sıra, kullanıcının web tarayıcısının sağlayıcıya ya da web alanı sağlayıcısına gönderdiği (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılan) aşağıdaki veriler, web sitesini ziyareti sırasında toplanır:

    • Tarayıcı tipi ve sürümü
    • kullanılan işletim sistemi
    • Kullanıcının tedarikçinin web sitesine geçiş yaptığı web sitesi (referansçı web sitesi URL’si)
    • Kullanıcının ziyaret ettiği web sitesi
    • Erişim tarihi ve saati
    • Kullanıcının İnternet Protokolü (IP) adresi

    Ek olarak, veriler geçici olarak saklanır. Bu veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmaz. Geçici depolama için yasal dayanak, internet sitesinin istikrarını, istatistiklerini, işlevselliğini ve güvenliğini geliştirmeye yönelik meşru menfaatlere dayanan GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir.

    Veriler en geç yedi gün sonra silinir. Bu süreden sonra kanıt amacıyla saklanan veriler olay nihayet açıklığa kavuşturuluncaya kadar silinmekten muaftır.

   • Çerezler

    1. “Oturum” çerezleri

     Sağlayıcılar internet sitelerinde çerezleri kullanırlar. Çerezler, kullanıcının internet tarayıcısının son cihaza yerleştirdiği ve kaydettiği küçük metin dosyaları veya diğer depolama teknolojileridir. Bu çerezler belirli bir ölçüde tarayıcı ve konum verileri ve IP adresi bilgileri gibi belirli kullanıcı bilgilerini işler.

     İşleme, sağlayıcının internet sitelerini daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenilir hale getirmesine olanak tanır. Bu sayede işleme, içeriğin farklı dillerde görüntülenmesini veya gerekirse bir alışveriş sepeti işlevinin kullanılmasını sağlar. Bu çerezler kişisel verileri bir sözleşmenin başlatılması ve yürütülmesi amacıyla işliyorsa, işlemenin yasal dayanağı GVKY'nin 6(1). maddesinin b bendidir.

     İşleme, bir sözleşmenin başlatılmasını ve yürütülmesini sağlamayı amaçlamıyorsa, sağlayıcının internet sitesin in işlevselliğinin iyileştirilmesi için meşru menfaatine hizmet eder ve bunun yasal dayanağı da GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir.

     Kullanıcı tarayıcıyı kapattıktan sonra çerezler silinecektir.

    2. Üçüncü kişilerin çerezleri

     Üçüncü kişi sayılabilecek sağlayıcıların çerezleri de sağlayıcının internet sitesinde kullanılabilir. Bu üçüncü taraf sağlayıcıları, sağlayıcıyla reklam, analiz veya internet sitesinin işlevleri için işbirliği yapan ortak şirketlerdir. Bu durumda, ilgili işlemin amaçları ve yasal temeli aşağıdaki açıklamalarda incelenebilir.

    3. Silme seçeneği

     Kullanıcı, çerezlerin kurulumunu tarayıcı ayarlarıyla önleyebilir veya sınırlayabilir. Saklanan çerezler de herhangi bir zamanda silinebilir. Burada gerekli olan ayarlar ilgili tarayıcıya bağlıdır. Flash çerezleri tarayıcı ayarıyla değil, Flash Player'ın ilgili ayarı aracılığıyla engellenemez. Kullanıcı çerezlerin kurulumunu önler veya sınırlarsa, bu, internet sitesinin tüm işlevlerinin tamamen kullanılamayacağı anlamına gelebilir.

   • Müşteri hesabı / kaydı

    Her kayıtta, IP adresi, kayıt tarihi ve saati kaydedilir. Yasal dayanak burada GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir. Sağlayıcının meşru menfaati, veri korumaya uygun bir kayıt olduğunun kanıtıdır. Veriler üçüncü kişilere aktarılmaz.

    1. Genel Kayıt

     Aşağıda detaylandırılan kayıt amaçlarına ek olarak, sağlayıcı kayıttan sonra erişilebilir ek hizmetler sunmaktadır. Kayıt sırasında bu vesile ile girilen kullanıcı verileri, kayıt amacına göre değişebilir (isim, e-posta adresi ve uygun olduğunda, ek adres ve telefon numarası) ve sadece kullnıcı tarafından seçilen amaçlar dahilinde sağlayıcı tarafından işlenebilir.

     Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. Onay metninde kullanıcıya işlemeyle ilgili amaç anlatılmalıdır. GVKY'nın 7(3). maddesine dayanarak, kullanıcı istediği zaman bir bildirimle bu onayını geri alabilir.

    2. Sözleşmeli işleme

     Kullanıcı mal siparişi amacıyla kayıt yaparsa, bu kayıt sırasında girilen veriler (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası) ilk aşamada sözleşme işleminin bir parçasını oluşturmak için kullanılacaktır.

     Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1) maddesinin b bendidir. Bu amaç için işlenen kullanıcı verileri, mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak son tarihin sona ermesinden sonra silinecektir.

     Aynı zamanda, veriler gelecekteki sözleşmeler ve genel müşteri ilişkileri yönetimi (örneğin önceki siparişlere veya not işlevine erişim) için kullanılacaktır.

     Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine istinaden, kullanıcı istediği zaman bir müşteri hesabına sahip olmak için verilen onayını geri alabilir.

    3. Ürün kaydı / garanti süresi uzatımı

     Kullanıcı bir garanti uzatımı amacıyla kayıt yaparsa, bu kayıt sırasında girilen veriler (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, cihaz türü, edinme tarihi, satıcı) ilk olarak garanti talebiyle ilgili gelecek işlemlerde kullanılabilir.

     Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Bu amaç için işlenen kullanıcı verileri, garantinin sona ermesinden sonra mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak silinecektir.

    4. Haber bülteni

     Kullanıcı sağlayıcının ücretsiz bültenine abone olursa, kayıt masasında talep edilen veri (e-posta adresi ve isim), kullanıcının seçtiği konuyu iletmek için sağlayıcı tarafından işlenecektir. Ayrıca IP adresi, kayıt tarihi ve saati kaydedilir. Kayıt işlemi sırasında kullanıcının izni istenecek ve içerik açıkça tanımlanacaktır. Aynı zamanda veri koruma politikasına atıfta bulunulacaktır. Bu şekilde toplanan veriler, bülteni göndermek için özel olarak kullanılacaktır. Veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

     Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre, kullanıcı gelecekteki onayını tedarikçiye bildirerek veya bültendeki abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak herhangi bir zamanda geri çekebilir.

    5. İrtibat/Kayıt

     Müşteri sağlayıcıyla iletişim kurmak veya bir hizmet talebi yapmak amacıyla kayıt yaptıysa, bu vesileyle girilen kullanıcının kişisel verileri (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası) talebi işlemek için kullanılacaktır. Veriler, talebe cevap vermek için gereklidir. Bu olmadan, sınırlı bir ölçüde de olsa bir cevap verilmesi mümkün değildir. Bu kullanımın yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Kullanıcı isteğinin kesin olarak yanıtlanması ve yasal depolama yükümlülükleri veya garanti / kusur iddialarının aksini gerektirmediği sürece kullanıcı verileri silinecektir.

    6. Yarışmalar

     Kullanıcı, sağlayıcı tarafından düzenlenen bir yarışmada yer alır ve bu amaçla kayıt yaparsa, kullanıcı tarafından katılım için girilen veriler (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası), tek amaç için daha fazla onay almadan yalnızca yarışmanın / çekilişin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla sağlayıcı tarafından kullanılacaktır.

     Yarışmanın bir parçası olarak, ödülün ödenmesi ya teslim edilmesi için gerekli olduğu durumlarda, kullanıcının kişisel verileri taşıuma firmasına ya da finansal servis sağlayıcısına aktarılabilir.

     Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir.

     Yarışmaya katılmak için saklanan kullanıcı verileri, çekiliş tarihinden itibaren on dört gün sonra silinecektir, ancak kazananların verileri, ancak son tarihin sona ermesinden sonra mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak silinecektir.

     Katılım “Facebook” aracılığıyla gerçekleşirse, Facebook belirli verileri de işleyecek, sağlayıcının ve kullanıcının üye hesapları bağlanacaktır. Bu amaçla, Facebook’un gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy

    7. Yorumlar/Gönderiler

     Kayıttan sonra mevcut olan internet sitesinin değerlendirme veya yorum fonksiyonu (yayınları) aracılığıyla kullanıcılar istek, cevap veya görüşlerini yayınlama fırsatına sahip olurlar.

     Bunu yaparken, gönderi, gönderi tarihi ve kullanıcı tarafından belirtilen isim, sağlayıcı tarafından işlenecek ve yayınlanacaktır.

     Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre kullanıcı, gelecekteki onayını sağlayıcıya herhangi bir zamanda bildirerek geri çekebilir.

     Ayrıca, kullanıcının IP adresi ve e-posta adresi de işlenecektir. IP adresinin işlenmesi, kullanıcının katkısının üçüncü tarafların haklarına müdahale etmesi ve / veya yasadışı içeriklerin dağıtılması durumunda sağlayıcının meşru menfaati nedeniyle gerçekleşmektedir.

     Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir. Tedarikçinin meşru menfaati, gerekli yasal savunmalardan kaynaklanmaktadır.

     Kullanıcı ile e-posta vasıtasıyla iletişim kurarken, sağlayıcı bu vesileyle isteği iletmek için girilen kişisel kullanıcı verilerini kullanır. Veriler, talebe cevap vermek için gereklidir. Bu olmadan sınırlı bir ölçüde de olsa bir cevap verilmesi mümkün değildir. Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Kullanıcı talebi sonuçlandırıldıysa ve müteakip sözleşme uygulamaları gibi zorunlu saklama yükümlülükleri yerine getiriliyorsa kullanıcı verileri silinecektir.

   • Payment service provider Klarna

    The provider uses the payment service provider Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, hereinafter referred to as "Klarna", for the payment processing of orders via the online shop.

    For this purpose, the provider has integrated Klarna's "check-out" on the final order page.

    The legal basis for the processing of personal data is Art. 6(1) point b GDPR (fulfilment of contract) and the legitimate interest of the provider in the offer of effective and secure payment options pursuant to Art. 6(1) point f GDPR.

    As a result of this integration, the user's browser loads the "check-out" page from a Klarna server during the order process. As a result, the following data of the user are transmitted to the server of Klarna without the user interacting with the "check-out" page:

    • Tarayıcı tipi ve sürümü
    • kullanılan işletim sistemi
    • Kullanıcının tedarikçinin web sitesine geçiş yaptığı web sitesi (referansçı web sitesi URL’si)
    • Kullanıcının ziyaret ettiği web sitesi
    • Erişim tarihi ve saati
    • Kullanıcının İnternet Protokolü (IP) adresi

    With the payment methods advance payment and PayPal the processing is limited without further consent of the user to the passing on of the payment data to the seller or PayPal.

    When selecting the payment methods purchase on account, installment purchase, immediate transfer, credit card or direct debit, the following personal data are processed by Klarna for payment and, in this connection, for identity and credit checks:

    • Ad, soyad, adres, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, vb. gibi iletişim bilgileri.
    • Ürün türü, ürün numarası, fiyat, vb. gibi siparişin yerine getirilmesi için gerekli bilgiler.
    • Ödemeye ilişkin bankamatik ve kredi kartı bilgileri (kart numarası, geçerlilik tarihi ve CVV kodu), fatura bilgileri, hesap numarası, vb. gibi bilgiler.
    • Ödeme yöntemi olarak "kredili satış" veya "taksitle satış" seçilirse, Klarna, söz konusu ödeme yöntemlerinin kullanıcıya uygun olup olmadığına karar vermek için kişisel verileri, kullanıcının önceki ödeme davranışına ilişkin bilgileri ve gelecekteki ödeme davranışına ilişkin olasılıkları (puanlama olarak da anılır) toplar ve kullanır. Puanlama bilimsel olarak kabul görmüş matematiksel-istatistiksel yöntemler esas alınarak hesaplanmaktadır.

    Further information on the aforementioned processing by Klarna and the applicable data protection provisions of Klarna can be found under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/en_de/data_protection.pdf .

   • E-posta aracılığıyla iletişim talepleri

    In the event of an order completion by the user, data entries are made in the input mask of the "check-out" page and Klarna takes responsibility for payment processing.

   • İş başvuruları

    Dijital iş uygulamaları ile başvuru prosedürünü yürütmek amacıyla uygulama verilerini elektronik olarak toplayıp işliyoruz.

    Başvuru işleminin yürütülmesine ilişkin işleme sürecinin yasal dayanağı GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin b şıkkıdır.

    Başvurunuz bir iş sözleşmesi gerektiriyorsa, sunulan veriler ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, olağan kurumsal ve idari süreçler için personel dosyasında saklanabilir.

    İstihdam ilişkisi amaçlı işlemenin yasal dayanağı GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin b şıkkı olup, tedarikçinin çalışanın verilerini yasal olarak işlemekle yükümlü olması durumunda bunun yasal dayanağı GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin c şıkkıdır.

    Sunulan verilerin silinmesi, reddedilmenin bildirilmesinden iki ay sonra iş başvurusunun reddedilmesiyle otomatik olarak gerçekleşecektir. Yasal gereklilikler (Alman genel eşit muamele kanunu (AGG) kapsamında ispat yükümlülüğü), dört aya kadar veya herhangi bir yasal işlem tamamlanana kadar daha uzun saklama süresi gerektiriyorsa, bu geçerli değildir.

    Bunun yasal dayanağı GVKY'nin 6(1). maddesinin f bendi ve Alman Gizlilik Yasasının § 24(1). maddesinin 2. bendidir. Tedarikçinin meşru menfaati yasal savunmadır.

    Verilerin ilgili taraflar için bir veritabanında daha uzun süre saklanması için açık bir şekilde bir onay verilmişse, veriler bu onaya istinaden işlenecektir.

    Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesiyle bağlantılı olarak gelecekte buna verilecek olan tüm onaylar istenildiği zaman sağlayıcıya verilecek bir bildirim ile geri alınabilir.

   • Youtube

    The provider uses the YouTube API services of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter "Google", on the website to display video sequences.

    The terms of use can be found at https://www.youtube.com/t/terms .

    The legal basis for this is Art. 6(1) point a GDPR. In accordance with Art. 7(3) GDPR, the user can revoke this consent for the future at any time by setting the cookies on the website. The provider uses YouTube with the "extended data protection mode" option offered by YouTube.

    If the user visits a page with an embedded video, a connection to the Google servers in the USA will be established and instructions issued to the user’s browser to enable the content to be shown on the website. For this purpose Google processes at least the IP address, the date, time and page visited by the user. This also leads to a connection to the Google “DoubleClick” advertising network. If the user is logged in to YouTube at the same time, the connection information is assigned to the user’s YouTube member account.

    However, according to the data protection supervisory authorities, the USA does not currently have an adequate level of data protection. There are, however, so-called standard contractual clauses between the provider and Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

    However, these are private law agreements and therefore have no direct impact on the access possibilities of the authorities in the USA.

    According to Google, no information about users is stored on the website in "enhanced privacy mode" unless they watch the embedded video.

    If the user wishes to prevent Google from assigning the information it has collected directly to their member account, they need to log out of YouTube before they visit the website. In addition it is possible to configure the user account accordingly.

    Google also uses permanent cookies for functionality and analysis.

    Should a user not agree to this processing, it is possible to prevent the installation of cookies by setting the browser accordingly. Closer information about this can be found under “Cookies” (above).

    For further information about the collection and use of data by Google and about the user’s corresponding rights and ways of protecting their privacy, please refer to Google’s Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy

   • HERE Maps'in kullanılması

    The supplier uses the component "HERE Maps" of the company HERE Global B.V, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Netherlands, hereinafter referred to as "HERE", for the visual location display of the specialist dealers.

    To display the locations a connection to the server of HERE and a request by the component for the visitor’s IP address are necessary. The component will initially use the IP address solely to send appropriate information to the browser or visitor. The IP address is therefore required to display this feature. The connection enables HERE to identify the website from which an enquiry has been sent and the IP address to which the location display of the specialist dealers is to be transmitted.

    In addition, HERE will set a cookie to process user preferences and data when displaying the page and the associated features the "HERE Maps" component is integrated into.

    If the user does not agree with this processing, it is possible to prevent the installation of the cookie by setting the browser accordingly. More information on this can be found under "Cookies".

    The legal basis for this is Art. 6(1) point f GDPR. The legitimate interest of the supplier is the optimisation of its website functions.

    If the visitor consents, specifically through a browser setting or browser release, HERE will also use the visitor’s IP address to process their approximate location and display the nearest specialist dealer.

    The legal basis is Art. 6(1) point a GDPR. Future consent can be revoked at any time through the appropriate browser setting.

    HERE offers further information on the relevant data processing under the following link: https://legal.here.com/en-gb/privacy/policy

   • JBL ProScan Uygulaması

    Sağlyıcı, mobil işletim sistemleri için uygulama yazılımı (uygulama) aracılığı ile, kullanıcının akvaryum suyunu analiz etmesine ve teşhis etmesine olanak sağlar. Bunu yapmak için aşağıdaki veriler sağlayıcıdan ve üçüncü kişilerden toplanır:

    1. Uygulamanın indirilmesi

     Uygulamayı kullanmak için mobil cihazınıza yüklemeniz gerekir. Bu, Google Play Store veya Apple App Store üzerinden yapılabilir.

     Google Play Store, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD adresinde bulunan Google LLC.'nin bir hizmetidir (bundan sonra "Google" olarak anılacaktır).

     Google ayrıca, uygulamanın ödeme veya işlevi için gerekli olabilecek verileri toplar, depolar ve işler. Bu konuda daha fazlası için: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

     App Store, One Apple Park Way, Cupertino, Calif. 95014 ABD adresinde bulunan Apple Inc.'in bir hizmetidir (bundan sonra "Apple" olarak anılacaktır).

     Apple ayrıca, uygulamanın ödeme veya işlevi için gerekli olabilecek verileri toplar, depolar ve işler. Bu konuda daha fazlası için: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

    2. Gerekli erişimler hakkında bilgi

     Özelliklerini kullanabilmeniz için uygulamanın mobil cihazınızda aşağıdaki içeriklere veya özelliklere erişmesi gerekir:

     Hesaplar: Uygulamayı çalıştırmak için müşterinin cihazında bir kullanıcı hesabını kaydetmesi ve onaylamanız gerekir. Bunu yapmak için, uygulama hesap yöneticisinin hesap kimlik doğrulama özelliklerine erişir.

     Kamera/Fotoğraflar: Kameraya ve fotoğraflara erişim de, işlevlerini yerine getirirken mobil cihazın belleğine erişim sağlar. Bu, hafızadaki fotoğrafların okunmasına, kaydedilmesine, değiştirilmesine veya silinmesine izin verir. İçerikler öncelikle kullanıcı tarafından uygulama yoluyla çekilen resimlerdir.

     Ağ bağlantılarına erişim veya erişim: Uygulama, İnternet üzerinden veri alabilmesi için mevcut ağlara kısmi erişim gerektirir. Bu fonksiyonun bir parçası olarak, uygulama, iletimi optimize etmek için LTE veya Wi-Fi gibi hangi mobil ağların kullanılabileceğini de gözden geçirecektir.

     Bu işlemenin yasal dayanağı GVKY'nın 6(1) maddesinin b bendidir.

     Kullanıcı onaylı uygulama yetkileri, cihazın "Ayarlar" bölümünde istediğiniz zaman değiştirilebilir. İzinler devre dışı bırakılırsa, uygulamanın tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

     Ayarların izinleri hakkında daha fazla bilgi için:
     https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=en&ref_topic=6046245
     https://support.apple.com/en-en/HT207830

    3. Sunucu günlük dosyaları

     İletişim ve güvenlik nedenleriyle, mobil cihazdaki aşağıdaki veriler uygulamanın kullanımı sırasında sağlayıcıya veya web alanı sağlayıcısına iletilir (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır):

     • akıllı telefon tipi
     • uygulama (App) sürümü
     • kullanılan işletim sistemi
     • erişim tarihi ve saati
     • kullanıcı kimliği
     • akvaryum kimliği
     • Kullanıcının İnternet Protokolü (IP) adresi ve cihaz ve kart tanımlayıcıları.

     İşlemenin yasal dayanağı GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin b şıkkıdır.

     Kişisel verileriniz analiz amacıyla daha sonra anonim bir şekilde saklanacaktır.

    4. Haber bülteni

     Kullanıcı sağlayıcının ücretsiz ProScan haber bültenine kaydolursa, e-posta adresi bülteni teslim etmek için sağlayıcı tarafından işlenecektir. Uygulamanın kurulumunun bir parçası olarak, kullanıcının onayı alınır ve bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur. Bu şekilde toplanan veriler sadece bülteni göndermek için kullanılacaktır. Veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

     Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre, kullanıcı gelecekteki onayını tedarikçiye bildirerek veya bültendeki abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak herhangi bir zamanda geri çekebilir.

   • Google Tag-Manager (Google Etiket Yöneticisi)

    Tedarikçi çeşitli işlevleri web sitesine dahil etmek için Google Etiket Yöneticisini kullanmaktadır. Google Etiket Yöneticisi, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD (bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) adresinde mukim Google LLC’nin bir yan kuruluşu olan Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited’in bir ürünüdür.

    Google Etiket Yöneticisi’nin tek işlevi belli içerikleri tedarikçinin web sitesine yüklemek ve tedarikçinin bu işlevleri Google tarafından sunulan bir arayüzde yönetmesine olanak sağlamaktır.

    Bu nedenle, web sitesi çağrıldığında işlevler, Google’ın ABD'de de olabilen bir sunucusundan yüklenir. Sunucu bu sırada işlevleri iletmek için kullanıcının IP adresini işlemek zorundadır.

    İlgili işlevler tedarikçinin veri koruma beyanında ayrıntılı olarak sıralanmıştır. Kullanıcı tarafından, eğer varsa, bu işlevler için verilmeyen onaylar, Google Etiket Yöneticisi kullanılırken de dikkate alınır.

    Öte yandan, veri koruma denetim kurumlarının görüşüne göre, ABD halihazırda yeterli bir veri koruma düzeyine sahip değildir. Bununla birlikte, tedarikçi ile Google arasında standart sözleşme maddeleri olarak anılan maddeler yürürlüktedir:
    https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
    Ancak bunlar özel hukuk kapsamında anlaşmalar olup, ABD'deki yetkili kurumların erişim olanakları üzerinde etkileri yoktur.

    Buna ilişkin yasal dayanak GVKD'nin 6. maddesinin 1. bendinin f şıkkıdır. Tedarikçinin meşru menfaati, web sitesinin optimizasyonu ve ekonomik olarak işletilmesidir.

   • Google-Analytics

    Bu web sitesi, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD adresinde mukim Google LLC’nin (bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) bir yan kuruluşu olan Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited’in bir web analiz hizmeti olan Google-Analytics’i kullanmaktadır.

    Tedarikçi Google-Analytics’den web sitesinin kullanımını analiz etmek ve pazarlama kampanyalarını ölçmek için yararlanır. Buna ilişkin yasal dayanak GVKD'nin 6. maddesinin 1. bendinin a şıkkıdır. Kullanıcı, GVKD’nin 7. maddesinin 3. bendine göre, web sitesindeki “Çerez Ayarları” menü seçeneğinden çerezleri ayarlayarak bu onayı istediği zaman geleceğe yönelik olarak iptal edebilir.

    Örneğin saat, yer ve web sitesinin ne sıklıkta ziyaret edildiği gibi bilgiler ve web sitesi ile interaktif iletişimler, örn.

    • tıklama yolu
    • izlenen / tıklanan reklamlar
    • linklere tıklamalar
    • Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen, satış hacmi ve sipariş edilen ürünler dahil siparişler,

    IP adresi de dahil olmak üzere, Google’ın ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve orada en fazla 2 ay süreyle saklanır.

    Öte yandan, veri koruma denetim kurumlarının görüşüne göre, ABD halihazırda yeterli bir veri koruma düzeyine sahip değildir. Bununla birlikte, tedarikçi ile Google arasında standart sözleşme maddeleri olarak anılan maddeler yürürlüktedir:
    https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
    Ancak bunlar özel hukuk kapsamında anlaşmalar olup, ABD'deki yetkili kurumların erişim olanakları üzerinde etkileri yoktur.

    Google buna ek olarak "demografik özellikleri" derler ve sayfayı ziyaret edenlerin yaş, cinsiyet ve ilgi alanlarına ilişkin bilgi edinilmesine olanak veren istatistikler oluşturabilir. Bu, reklam analizleri ve üçüncü taraf tedarikçilerden edinilen bilgiler aracılığı ile gerçekleşir.

    Kullanıcı Google Hesabında kişiselleştirilmiş reklamları etkinleştirmişse, Google, kullanıcının Google Analytics’in kullanımına ilişkin rızası saklı kalmak koşulu ile, - kullanıcının Google Hesabına bağladığı tüm uç cihazlarla ilgili olarak - çapraz cihaz bağlantısı davranışını analiz edebilir ve çapraz cihazlar arası dönüşümler de dahil olmak üzere veri tabanı modelleri oluşturabilir. Tedarikçi bunun için Google’dan kişisel bilgileri değil, yalnızca istatistikleri alır.

    Kullanıcı bu çapraz cihazlar arası analizi iptal etmek isterse Google hesabındaki ayarlardan “kişiselleştirilmiş reklam” işlevini aşağıdaki şekilde devre dışı bırakabilir: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

    Tedarikçi bu sırada Google-Analytics’i bir anonimleştirme işlevi ile kullanır. Bu durumda, bu ek işlem sayesinde IP adresi Google tarafından Avrupa Birliğine üye ülkeler dahilinde veya Avrupa Ekonomik alanı sözleşmesine dahil olan diğer ülkelerde zaten kısaltılır.

    Google, bu şekilde elde ettiği verileri, kullanıcının web sitesini ziyaretini değerlendirmek ve tedarikçi için web sitesi etkinlikleri ile ilgili raporlar oluşturmak için kullanacaktır. Veriler ayrıca web sitesinin ve İnternet’in kullanımına ilişkin diğer hizmetleri yerine getirmek için de kullanılır. Ayrıca, yasalar gerektiriyorsa veya üçüncü taraflar bu verileri Google adına işliyorsa, Google bu verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

    Google kendi beyanına göre, hiçbir koşulda kullanıcının IP adresini diğer Google verileriyle ilişkilendirmeyecektir. Google, başta verilerin kullanımını kısıtlama olanakları olmak üzere, daha fazla bilgiyi aşağıdaki link altında sunmaktadır: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

    Verilerin toplanmasını kabul etmiyorsanız bunu, Google Analytics'i devre dışı bırakmaya yönelik tarayıcı eklentisini bir defalığına kurarak da sağlayabilirsiniz.

   • Facebook Pixel -Conversion Tracking

    Tedarikçi web sitesinde, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD adresinde mukim Meta Platforms Inc.’in (bundan böyle “facebook” olarak anılacaktır) bir yan kuruluşu olan 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde mukim Meta Platforms Ireland Limited şirketinin bir web analiz ve dönüşüm ölçüm hizmeti olan facebook ziyaretçi eylem pikselini kullanır.

    Facebook ziyaretçi eylem pikseli tedarikçinin web sitesinin kullanımını analiz etmesini ve facebook platformunda hizmetlerinin reklamını yapmasını sağlar. Buna ilişkin yasal dayanak GVKD'nin 6. maddesinin 1. bendinin a şıkkıdır. Kullanıcı bu onayı GVKD’nin 7. maddesinin 3. bendine göre, istediği zaman web sitesindeki onay yöneticisinin ayarlarını ("çerez ayarları") kullanarak geleceğe yönelik olarak iptal edebilir.

    Ziyaretçi eylem pikseli kullanıldığında facebook’un ABD’deki sunucusu ile bağlantı kurulur. Böylelikle kullanıcının IP adresi ve tarayıcısı ile ilgili bilgiler facebook tarafından kaydedilir. Facebook buna ek olarak bireysel bir piksel kimliği ve kullanıcının ilgili web sitesi etkinliklerini kaydeder.

    Öte yandan, veri koruma denetim kurumlarının görüşüne göre, ABD halihazırda yeterli bir veri koruma düzeyine sahip değildir. Bununla birlikte tedarikçi ile facebook arasında standart sözleşme maddeleri olarak anılan maddeler bulunmaktadır. Ancak bunlar özel hukuk kapsamında anlaşmalar olup, ABD'deki yetkili kurumların erişim olanakları üzerinde doğrudan etkileri yoktur.

    Facebook bu işleme sayesinde kullanıcıya tedarikçinin kişiselleştirilmiş reklamlarını facebook’ta veya üçüncü taraf bir sitede gösterme olanağına sahiptir. Dönüşüm ölçümü tedarikçiye ayrıca kullanıcıların bir facebook reklamına tıkladıktan ve tedarikçinin web sitesine yönlendirildikten sonraki davranışlarını kaydetme ve değerlendirme olanağını sağlar. Tedarikçi böylece facebook’taki reklamlarını optimize edebilir.

    Verilerin facebook tarafından toplanması ve kullanılmasının yanı sıra kullanıcının mahremiyetinin korunmasına ilişkin haklar ve olanaklar hakkında daha fazla bilgiye facebook’un veri koruma beyanından ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php

   • Microsoft - Bing Ads Evrensel Etkinlik Takibi

    Bu web sitesi yeniden pazarlama ve sonuç takibi için “Bing Ads”i kullanmaktadır. “Bing Ads” One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD adresinde mukim Microsoft Corporation’ın (bundan böyle “Microsoft” olarak anılacaktır) bir yan kuruluşu olan One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, İrlanda adresinde mukim Microsoft Ireland Operations Limited şirketinin bir ürünüdür ve evrensel olay izleme (UET) olarak adlandırılan yöntemi kullanır.

    Kullanıcı Bing arama motorunda tedarikçi tarafından yerleştirilen bir reklama tıkladığında, Microsoft'un izleme teknolojisinin gömülü olması nedeniyle, kullanıcının uç cihazına bir çerez yüklenir. “İzleme çerezleri” olarak anılan bu çerezler 180 gün sonra geçerliliğini yitirir ve kullanıcının kişisel tanımlanmasında kullanılmaz.

    Kullanıcı, tedarikçiye ait web sitesinin belli sayfalarını ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmamışsa, hem Microsoft hem de tedarikçi, kullanıcının rızası olması durumunda, kullanıcının tedarikçi tarafından Bing’e yerleştirilen reklamlardan birine tıkladığını ve tedarikçinin web sitesine yönlendirildiğini anlayabilir. Buna ek olarak, kullanıcının web sitesinde geçirdiği süre, web sitesinin hangi alanlarına girdiği ve web sitesine hangi reklam üzerinden eriştiği de anlaşılır. Kullanıcının kimliğine ilişkin bilgiler toplanmaz. Bu bilgilerin ABD’de bulunan sunucularda depolanacağı unutulmamalıdır.

    Öte yandan, veri koruma denetim kurumlarının görüşüne göre, ABD halihazırda yeterli bir veri koruma düzeyine sahip değildir. Bununla birlikte tedarikçi ile Microsoft arasında standart sözleşme maddeleri olarak anılan maddeler bulunmaktadır.
    Ancak bunlar özel hukuk kapsamında anlaşmalar olup, ABD'deki yetkili kurumların erişim olanakları üzerinde doğrudan etkileri yoktur.

    “İzleme çerezleri” aracılığı ile edinilen bilgiler Microsoft’un tedarikçi için ziyaretçi istatistikleri oluşturmasına yarar. Ancak “Bing ADs” üzerinden reklam veren tedarikçiye ve diğerlerine kullanıcıların tanınmasına olanak veren bilgiler sağlanmaz.

    Buna ek olarak Microsoft, çapraz aygıt izleme adı verilen yöntemle birden fazla uç cihazdaki kullanım davranışını izleyebilir ve böylece çapraz cihazlar arası kişiselleştirilmiş reklamlar ekleyebilir.

    Kullanıcı bu işlemeye dair rızasını geri çekmek isterse, web sitesinde “Çerez Ayarları” başlığı altında yapacağı uygun bir ayarlama ile çerezleri tekrar engelleyebilir.

    Kullanıcı buna ek olarak, eğer varsa, Microsoft hesabındaki kişiselleştirilmiş reklamları http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out adresinden değiştirebilir.

    Bing Ads’e ilişkin daha fazla bilgi için: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2

    Microsoft’un veri koruma hükümleri: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

   • Sosyal medyanın dahil edilmesi

    Tedarikçi web sitesinde aşağıda belirtilen sosyal ağlara bağlanmayı sağlayan bir link kullanır.

    Burada eklentilerin dahil edilmesi bağlantılı bir grafik üzerinden gerçekleşir. Kullanıcı ancak ilgili grafiğin üzerine tıkladıktan sonra söz konusu sosyal ağın hizmetine yönlendirilir. Müşteri yönlendirildikten sonra ilgili ağ tarafından kullanıcı ile ilgili bilgiler toplanır. Bunlar başta IP adresi, tarih, saat ve ziyaret edilen sayfa gibi verilerdir. Eğer kullanıcı bu sırada ilgili ağdaki kullanıcı hesabında oturum açmışsa, ağ operatörü duruma göre kullanıcının mevcut ziyaretine ilişkin toplanan bilgileri kullanıcının kişisel hesabına atayabilir. Kullanıcı ilgili ağın "Paylaş" düğmesi aracılığıyla interaktif iletişimde bulunursa, bu bilgiler kullanıcının kişisel kullanıcı hesabında saklanabilir ve gerekirse yayınlanabilir. Kullanıcı, toplanan bilgilerin doğrudan kendi kullanıcı hesabına atanmasını engellemek isterse, grafiğe tıklamadan önce oturumu kapatmalıdır. Kaldı ki, ilgili kullanıcı hesabını buna göre yapılandırma olanağı da mevcuttur.

    Tedarikçi tarafından aşağıdaki sosyal ağlara bağlantı verilmiştir:

    Facebook - Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda.
    Veri Koruma Beyanı: https://www.facebook.com/policy.php

    İnstagram - Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda.
    Veri Koruma Beyanı: https://help.instagram.com/519522125107875

    Pinterest - Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda.
    Veri Koruma Beyanı: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

    YouTube - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda.
    Veri Koruma Beyanı: https://policies.google.com/privacy

 2. Sosyal medya görünümleri için gizlilik politikası

  Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak ve ilgili taraflarla veya müşterilerle iletişim kurmak için, sözde sosyal medya platformlarını kullanıyoruz.

  Özellikle aşağıdaki bilgiler, ziyaret ettiğinizde kişisel verilerin işlenmesinin niteliği, kapsamı, amacı, süresi ve yasal dayanağı hakkında bilgilendirilecek veya bir sosyal medya platformunda şirket sunumlarımızdan biri ile iletişime geçecek veya bu platform aracılığıyla bizimle iletişime geçecektir.

  "İşleme", toplama, kullanma, aktarma ve / veya depolama işlemleridir. Genel Veri Koruma Yönetmeliğine göre (bundan böyle "GVKY" olarak anılacaktır), "kişisel veriler" esas olarak, doğal bir kişinin tanımlanabildiği tüm verileri içerir. Terimlerin tam tanımları GVKY'nın 4. maddesinde yapılmıştır.

  1. Müştereken sorumlu kişiler / taraflar hakkında bilgi (denetleyiciler)

   Aşağıda listelenen tüm sosyal medya platformları için

   JBL GmbH & Co. KG
   JBL GmbH & Co. KG
   Dieselstraße 3
   D-67141 Neuhofen
   Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
   Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999

   - bundan sonra "sağlayıcı" olarak anılacaktır -

   GVKY'nın 26. maddesine göre aşağıda bilgileri verilen taraf da platform operatörüyle birlilkte müşterek sorumludur.

   Sağlayıcının harici veri koruma görevlisi:

   Killian Hedrich
   Killian Hedrich
   c/o DatCQ GbR
   Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
   ve Frank Weiß
   Katharinenstraße 16

   73728 Esslingen
   Faks: +49 (0)711/ 93277956
   Tel.: +49 (0)711/ 93277955
   Facebook

   "Facebook" sosyal medya platformunda sağlayıcı şu tarafla müşterek sorumludur:

   Meta Platforms Ireland Limited
   4 Grand Canal Square
   Grand Canal Harbour
   Dublin 2 İrlanda

   .

   Facebook'un veri koruma yetkilisine bir iletişim formu aracılığıyla ulaşılabilir: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

   Müştereken sorumlu kişiler / taraflar, GVKY'dan kaynaklanan kendi yükümlülükleri konusunda bir anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşmaya aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  2. Kullanıcının hakları

   Anlaşmanın ayrıntılarına bakılmaksızın, GVKY'ya istinaden haklarınızı, sorumlu kişi / tarafların her biri ile ve onlara karşı kullanabilirsiniz.

   Kullanıcı, denetleyicilerin ürettiği kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak şu haklara sahiptir:

   1. kendisiyle ilgili verilerin işlenip işlenmeyeceğine dair bir onay ve bu veriler hakkında kesin bilgi verilmesini ve ayrıca GVKD’nin 15. maddesi uyarınca daha fazla bilgi ve verilerin kopyalarını talep etmek
   2. GVKD’nin 16. maddesi uyarınca kendisiyle ilgili yanlış verilerin derhal düzeltilmesini veya bu verilerin tamamlanmasını talep etmek
   3. GVKD'nin 17. maddesi uyarınca kendisiyle ilgili verilerin gecikmeksizin silinmesini veya alternatif olarak, örneğin GVKD'nin 17. maddesinin 3. bendine göre verilerin daha fazla işlenmesi gerekiyorsa, GVKD'nin 18. maddesi doğrultusunda bunun kısıtlanmasını talep etmek
   4. GVKD'nin 20. maddesine göre kendisi ile ilgili ve kendisi tarafından sağlanmış verileri almak ve bunun ötesinde bunların diğer denetleyicilere aktarılmasını talep etme hakkı
   5. kullanıcının, verilerinin bir denetleyici tarafından işlenmesinin GVKD’yi ihlal ettiği görüşünde olması durumunda, GVKD’nin 77. maddesine göre denetim makamına şikayette bulunmak.
   6. GVKD’nin 21. maddesine göre kullanıcı ilke olarak, GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin f şıkkı doğrultusunda gerçekleşen, kendisine ilişkin verilerin gelecekte bir denetleyici tarafından işlenmesi hükmüne her zaman itiraz edebilir. İtiraz özellikle verilerin doğrudan reklam amacı ile işlenmesine yönelik olabilir.
   7. Denetleyici ayrıca GVKD’nin 16. maddesi, GVKD’nin 17. maddesinin 1. bendi ve GVKD’nin 18. maddesi doğrultusunda gerçekleşen kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya işlemenin kısıtlanması süreçlerini verilerin açıklandığı tüm alıcılara bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, söz konusu bildirimin olanaksız olduğu ya da aşırı külfet gerektirdiği durumlar için geçerli değildir. Kullanıcı bu alıcılarla ilgili bilgi edinme hakkına sahiptir.
  3. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

   Ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak ve ilgili kişi / taraf veya müşterilerle iletişim kurmak için sağlayıcı aşağıdaki platformlarda bir şirket aracılığı ile varlığını sürdürmektedir.

   Bundan kaynaklanan ve sonradan her bir platform için yeniden üretilen kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin F bendidir. Sağlayıcının yasal menfaati, ürün ve hizmetlerinin analizi, iletişimi, satışı ve tanıtımıdır.

   GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendine göre yasal dayanak ayrıca kullanıcının platform yöneticisine verdiği izin sayılabilir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre, kullanıcı istediği zaman platform yöneticisine bir ileti göndererek bu iznini geri çekebilir.

   Facebook and Instagram

   "Facebook" ve "Instagram" platformlarında tedarikçinin çevrim içi varlığı seçildiğinde, kullanıcının verileri (örn. kişisel bilgiler, IP adresi vb.) AB'deki her iki platformun da işleticisi olan Meta Platforms Ireland Limited tarafından işlenir.

   Kullanıcıya ait bu veriler tedarikçinin "Facebook" ve "Instagram"daki firma varlığına ilişkin kullanım oranı ile ilgili istatistiki bilgiler için kullanılır. Meta Platforms Ireland Limited bu verileri özellikle pazar araştırması ve reklam amacıyla ve kullanıcı profillerinin oluşturulması için kullanır. Meta Platforms Ireland Limited, örneğin bu profillere dayanarak kullanıcılara ilgi alanlarına göre "facebook" ve "Instagram" içinde ve dışında reklam verebilmektedir. Dahası, kullanıcı çağırma sırasında "facebook" veya "Instagram"daki hesabında oturum açmışsa, Meta Platforms Ireland Limited verileri ilgili kullanıcı hesabıyla da ilişkilendirebilir.

   Kullanıcı sağlayıcı ile facebook üzerinden iletişim kurarsa, bu vesileyle girilen kullanıcının kişisel verileri isteği işlemek için kullanılır. Kullanıcının talebi, bir müteakip sözleşme gibi bir yasal depolama yükümlülüğü bulunmadığı sürece, kullanıcı talebi tamamlandıktan sonra sağlayıcı tarafından silinecektir.

   Duruma göre, Meta Platforms Ireland Limited tarafından verilerin işlenmesi için çerezler de kullanılır.

   Kullanıcı bu işleme onay vermiyorsa, tarayıcıyı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini önlemek mümkündür. Önceden kaydedilmiş çerezler de herhangi bir zamanda silinebilir. Bunun ayarları ilgili tarayıcıya bağlıdır. Flash çerezleri durumunda, tarayıcı ayarları kullanılarak ancak Flash Player'ın karşılık gelen ayarıyla işleme engellenemez. Kullanıcı çerezlerin kurulumunu engeller veya kısıtlarsa, bu, tüm facebook özelliklerinin tamamen kullanılamayacağı anlamına gelebilir.

   İşleme etkinlikleri, bunların önlenmesi ve facebook tarafından işlenen verilerin silinmesi hakkında daha fazla bilgi facebook'un veri politikasında bulunabilir:
   https://www.facebook.com/privacy/explanation
   https://help.instagram.com/519522125107875

   Meta Platforms Ireland Limited tarafından gerçekleştirilen işlemenin aynı zamanda ABD'de bulunan Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 tarafından da gerçekleştirilebileceği göz ardı edilmemelidir.

 3. Privacy policy for contract processing

  1. Name and contact details of the person/party responsible (controller)

   JBL GmbH & Co. KG
   JBL GmbH & Co. KG
   Dieselstraße 3
   D-67141 Neuhofen
   Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
   Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999

   The external data protection officer of the person/party responsible (controller) is:

   Killian Hedrich
   Killian Hedrich
   c/o DatCQ GbR
   Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
   ve Frank Weiß
   Katharinenstraße 16

   73728 Esslingen
   Faks: +49 (0)711/ 93277956
   Tel.: +49 (0)711/ 93277955
  2. Collection and storage of personal data as well as nature and purpose and their use

   When you place an order with us or request a quote, we collect the following information:

   • Hitap, ad, soyad, e-posta adresi, adres, duruma göre telefon numarası ve duruma göre banka bağlantısı
   • Sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gereken bilgiler.

   The collection of this data takes place

   • sizi müşterimiz veya potansiyel müşterimiz olarak tanımlayabilmek için
   • siparişi yerine getirebilmek için
   • size uygun şekilde yol gösterebilmek için
   • sizinle iletişim kurmak için
   • müşteri yönetimi için
   • faturalandırma amaçları için.

   The data processing takes place on the basis of your order or request for proposal and according to Art. 6(1) sentence 1 point b GDPR for the stated purposes necessary for the proper execution of the contract and for the mutual fulfilment of the contractual obligations.

   In addition, we reserve the right to use your data for direct marketing by email or by post pursuant to Art. 7 (3) UWG if you do not object to this use. Direct advertising exclusively includes offers for similar services as those already booked by you with us. The legal basis in this case is Art. 6(1) point f GDPR. Our legitimate interest lies in the economic interest of the sale of our services.

   The personal data collected by us for the commissioning will be stored until the end of the assignment and thereafter deleted, unless we are obliged under Article 6(1) sentence 1 point c GDPR to retain it for a longer period of time due to tax and commercial law or other statutory storage and documentation obligations (for example from HGB, StGB or AO), or you have consented to storage beyond that, according to Art. 6(1) sentence 1 point a GDPR.

  3. Disclosure of data to third parties

   A transfer of your personal data to third parties for purposes other than those listed below does not take place.

   Insofar as this is required in accordance with Art. 6(1) sentence 1 point b GDPR for the execution of the contract, your personal data will be passed on to third parties. This includes in particular the transfer of your data to financial service providers or transport companies, if this is necessary for the payment and delivery of the subject of the contract.

  4. Consent

   Any processing of your personal data outside the fulfilment of the contract can take place with your consent. Such consent must have been expressly given by you and can be revoked by you at any time for the future. If we ask you for such voluntary consent, we will inform you separately about the purpose.

   The legal basis for such processing is Art. 6(1) point a GDPR.

  5. Rights of the persons affected

   You have the right:

   • GVKD’nin 7. maddesinin 3. bendi uyarınca tarafımıza bir kez vermiş olduğunuz rıza beyanını istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bunun sonucunda, bu rızanıza dayalı olarak gerçekleştirdiğimiz veri işlemlerini gelecekte artık sürdüremeyiz
   • GVKD’nin 15. maddesine göre tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep edebilirsiniz. Özellikle, işleme amaçları, kişisel veri kategorisi, verilerinizin ifşa edildiği veya edileceği alıcı kategorileri, planlanan saklama süresi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması veya itiraz hakkının varlığı, şikayet hakkının varlığı, tarafımızdan toplanmamışsa, verilerinizin kaynağı ve profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar verme keyfiyeti ve varsa ayrıntıları hakkında anlamlı bilgiler talep etme
   • GVKD’nin 16. maddesine göre tarafımızca saklanan yanlış veya eksik kişisel verilerin gecikmeksizin düzeltilmesini talep etme
   • ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkının kullanılması, yasal bir yükümlülüğe uyulması, kamu yararı veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadıkça, GVKD’nin 17. maddesine göre tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep etme
   • GVKD’nin 18. maddesine göre, verilerin doğruluğuna sizin tarafınızdan itiraz edilmesi, işlemenin yasa dışı olması, ancak silinmesine itiraz etmeniz ve verilere artık ihtiyacımız olmaması, bununla birlikte yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için
   • ihtiyacınız olması ya da GVKD’nin 21. maddesine göre işlemeye itiraz etmiş olmanız durumunda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme
   • GVKD'nin 20. maddesi uyarınca, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya başka bir denetleyiciye aktarılmasını talep etme ve
   • GVKD'nin 77. maddesine göre bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Normal olarak, bu amaçla daimi ikametgâhınızın, iş yerinizin veya şirket merkezimizin bulunduğu yerin denetim mercilerine başvurabilirsiniz.
  6. Right to object

   If your personal data is processed on the basis of legitimate interests in accordance with Art. 6(1) sentence 1 point f GDPR, you have the right to object to the processing of your personal data in accordance with Art. 21 GDPR, if there are reasons for doing so which arise from your particular situation. In particular, the objection may be lodged against the processing of your personal data for the purposes of direct advertising.

   If you wish to exercise your right of objection, simply send an email to: info@jbl.de

Devam etmeden önce çerezler hakkında kısa bir bilgi notu

JBL Ana Sayfası, size tam işlevsellik ve birçok hizmet sunmak için çeşitli çerez türleri de kullanır: Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışmasını sağlamak için teknik ve işlevsel çerezlere ihtiyacımız vardır. Çerezleri pazarlama amacıyla da kullanıyoruz. Bu, kapsamlı sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanımamızı, kampanyalarımızın başarısını ölçebilmemizi ve kişiselleştirme çerezlerinin size, web sitemizin dışında bile, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış, bireysel ve doğrudan hitap etmemize izin vermesini sağlar. Hangi çerezlere izin verdiğinizi ve hangilerine izin vermediğinizi istediğiniz zaman (daha sonraki bir tarihte bile) belirleyebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Ayarları değiştir" bölümünde bulabilirsiniz).

Size tam bir işlevsellik ve bir çok hizmet sunabilmek için JBL’nin ana sayfasında da birçok çerezden yararlanılmaktadır. Bu ana sayfayı ziyaret ettiğinizde başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için teknik ve işlevsel çerezlere kesinlikle ihtiyacımız bulunuyor. Çerezleri ayrıca pazarlama amaçlı olarak da kullanmaktayız. Hangi çerezlere izin vereceğinize, hangilerini engelleyeceğinize istediğiniz zaman -daha sonraki bir zamanda da- karar verebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgi için bakınız "Ayarları değiştir" menüsü).

Veri korunması ile ilgili beyanımızda kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. Lütfen “Gereğince dikkate aldım” seçeneğiyle tüm çerezlerin kullanılmasını onaylayın ve hemen devam edin.

16 yaşından büyük müsünüz? O halde "Kabul ediyorum" diyerek çerez kullanımını onaylayın ve işlemlerinize devam edin.

Çerez ayarlarınızı seçin

Teknik ve işlevsel çerezler sitemizi ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışması için gereklidir.
Pazarlama çerezleri ile sayfalarımız sizi tanır ve kampanyalarımızın başarısını ölçebiliriz.
I accept the YouTube Terms of Service and confirm that I have read and understood the YouTube Terms of Service .

JBL’den ANLIK bildirimler

ANLIK bildirimler nedir? Web bildirimleri W3C standardının bir parçası olarak tarayıcı bildirimleri üzerinden kullanıcının masaüstüne ve/veya mobil cihazına gönderilen son kullanıcı bildirimleri için bir API tanımlar. Bildirimler uçbirim cihazlarda son kullanıcının cihaza yüklü uygulamalardan tanıdığı şekliyle görünür (örn. e-postalar). Bildirimler uçbirim cihazlarda son kullanıcının cihaza yüklü uygulamalardan tanıdığı şekliyle görünür (örn. e-postalar).

Bu bildirimler, bir web sitesi operatörünün kullanıcılarının tarayıcısı açık olduğu sürece - kullanıcının o anda web sitesini ziyaret edip etmediğine bakılmaksızın- onlarla iletişim kurmasını sağlar.

Web push bildirimleri gönderebilmek için yalnızca web push kodu yüklü bir web sitesine ihtiyaç vardır. Bu, uygulaması olmayan markaların da push bildirimlerin (tam olarak doğru anda kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı iletişim) birçok avantajından yararlanmasına olanak sağlar.

Web bilgilendirmeleri W3C standardının bir parçası olup, son kullanıcı bildirimleri için bir API tanımlarlar. Bir bildirim kullanıcının bir web sitesinin bağlamı dışındaki bir olaydan, örneğin yeni bir blog yazısından haberdar olmasına olanak verir.

Etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması son derece kolay olan bu hizmet JBL GmbH & Co. KG tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.