Udržitelnost a ochrana životního prostředí

S prvním náhradním balením pro krmiva pro akvarijní ryby přišla JBL již před mnoha lety s myšlenkou šetrného zacházení s přírodními zdroji i v akvaristice. Pak už to šlo ráz na ráz: Od energeticky úsporných osobních vozidel pro zaměstnance JBL přes fotovoltaická zařízení na střechách závodu v Neuhofenu až po aktuální náhradní balení prostředku na úpravu vody JBL Biotopol a rostlinného hnojiva JBL Ferropol. Tak mohou i chovatelé ryb přispět k ochraně životního prostředí, protože úspora je značná: Nakládka jednoho nákladního vozidla náhradním balením odpovídá 17 nákladním vozidlům naloženým pevným balením, což znamená úsporu CO2 během transportu 94 %.

Místo čističky odpadního vzduchu UV-C při výrobě krmiv s vysokou spotřebou energie jsou používány velkoobjemové biofiltry, díky kterým se ušetří použití (a také likvidace) 10 000 litrů aktivního uhlí.

Při výrobě rybího krmiva je dbáno na maximální pečlivost: Ochrana přirozené populace ryb v oceánech je důležitá i pro nás: Pro výrobu krmiva JBL nemusí být chycena jediná ryba! Nezpracováváme rybí moučku, používáme rybí maso z výroby filet dle motta: Velké filety pro lidi, malé filety pro akvarijní ryby. Tak získáváme kvalitní, čistou rybí bílkovinu. Ryby jsou zpracovávány ve Francii. JBL zásadně odmítá zpracovávání celých ryb z již tak ohrožených populací.

Kdo se někdy setká se zaměstnanci a ředitelem firmy, Rolandem Böhme, rychle pochopí, že se JBL o ochranu přírody intenzivně zajímá.

„Snažíme se i nadále dostát závazku mého otce, který firmu před 50 lety založil. Miloval zvířata, jakéhokoli druhu a dbal na to, aby vyráběl produkty, optimální pro chov zvířat, a aby bylo čerpání přírodních zdrojů i v budoucnu zbytečné! V tom velmi rádi pokračujeme!”

Roland Böhme

Photovoltaikanlagen

Fotovoltaická zařízení

Zde se dostanete přímo k aktuálnímu zobrazení výkonu fotovoltaického zařízení na střechách závodů JBL a z toho vyplývající úspory CO2. U haly A jde o střechu výrobní budovy, u haly H o střechu skladu surovin a u haly S o střechu logistického centra. Solární panely

Výroba rybích filet

Pro výrobu krmiva JBL nemusí být chycena jediná ryba! Nezpracováváme rybí moučku, používáme rybí maso z výroby filet dle motta: Velké filety pro lidi, malé filety pro akvarijní ryby. Tak získáváme kvalitní, čistou rybí bílkovinu. Ryby jsou zpracovávány ve Francii. JBL zásadně odmítá zpracovávání celých ryb z již tak ohrožených populací.

Biofiltr

Již od roku 2010 se při výrobě používá biofiltr, který zbavuje odpadní vzduch zápachu a eliminuje škodlivé látky pro co nejmenší zatížení ovzduší.

A word about cookies before we continue

The JBL Homepage also uses several types of cookies to provide you with full functionality and many services: We require technical and functional cookies to ensure that everything works when you visit this website. We also use cookies for marketing purposes. This ensures that we recognise you when you visit our extensive site again, that we can measure the success of our campaigns and that the personalisation cookies allow us to address you individually and directly, adapted to your needs - even outside our website. You can determine at any time - even at a later date - which cookies you allow and which you do not allow (more on this under "Change settings").

Are you over 16 years old? Then confirm the use of all cookies with "Noticed" and you are ready to go.

Choose your cookie settings

Technical and functional cookies, so that everything works when you visit our website.
Marketing cookies, so that we recognize you on our pages and can measure the success of our campaigns.