Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav 11/ 2015

Naše stránky je možno užívat bez uvedení osobních údajů. Při využívání jednotlivých služeb našich stránek se mohou uplatňovat odlišná ustanovení, která jsou v takovém případě zvlášť objasněna v následujícím textu. Vaše osobní údaje (např. jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo apod.) zpracováváme v souladu s ustanoveními německého zákona o ochraně osobních údajů. Za osobní údaj je nutno považovat každou informaci, kterou lze jednoznačně přiřadit k určité či určitelné fyzické osobě. Právní základy ochrany osobních údajů najdete ve spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů (BDSG) a v zákoně o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG). Následující ustanovení Vás v tomto smyslu informují o druhu, rozsahu a účelu získávání, využívání a zpracování osobních údajů poskytovatelem:

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • faxu: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • e-mailu: info@jbl.de

Upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím internetu vykazuje bezpečnostní nedostatky, dokonalou ochranu dat před přístupem třetích osob není možné zajistit.

Získávání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, jestliže nám je poskytnete za účelem objednání zboží nebo za účelem navázání kontaktu. Osobní údaje sdělené při této příležitosti budou bez Vašeho zvláštního souhlasu použity výhradně k realizaci smlouvy, resp. zodpovězení Vašeho dotazu. Kromě toho budou údaje v případě Vašeho výslovného souhlasu (např. se zasíláním zpravodaje) využity pro účely další péče o zákazníky (vlastní reklamní účely), přičemž souhlas s tímto využitím můžete kdykoliv odvolat. Zejména můžete kdykoliv odhlásit objednaný zpravodaj.

Předání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou v rámci realizace smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodáním nebo příslušnému poskytovateli finančních služeb, pokud je to pro dodání nebo úhradu zboží nutné.

Cookies

V našem internetovém obchodě používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá do Vašeho počítače.

Jedná se především o cookies, které našim webovým stránkám umožňují zapamatovat si Vaši návštěvu několika stran (např. průběh procesu objednávky v několika krocích, přičemž jsou převzaty údaje zadané v předchozím kroku). To je nutné zejména pro využití funkce nákupního košíku našich webových stránek. Jakmile zavřete svůj prohlížeč, tyto cookies se vymažou. Žádné osobní údaje se přitom nezaznamenají.

Používáme rovněž trvalé cookies pro znovurozpoznání opakovaného využití naší nabídky stejným uživatelem/vlastníkem internetové přípojky. Slouží k optimalizaci naší internetové prezentace a našich nabídek. Tyto cookies poskytují informace, které nám umožňují Vás znovu automaticky rozpoznat. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a usnadnění Vašeho přístupu na naše stránky.

Další vysvětlení týkající se trvalých cookies jsou uvedena v následujícím textu pod informacemi o používání služby Google Analytics.

Instalaci cookies můžete zakázat příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Data serveru

Z komunikačních a bezpečnostně technických důvodů jsou během Vaší návštěvy na našich stránkách zaznamenána mj. následující data (tzv. serverlogfiles), která nám, resp. našemu poskytovateli webhostingu (webového prostoru) zprostředkuje Váš internetový prohlížeč:

 • - typ a verze prohlížeče
 • - použitý operační systém
 • - webové stránky, z nichž jste nás navštívili (referrer URL)
 • - webové stránky, které navštěvujete
 • - datum a čas Vašeho přístupu
 • - adresa Vašeho internetového protokolu (IP).

Nejpozději po 30 minutách jsou data anonymizována zkrácením IP adresy na úroveň domény, takže již není možné je vztáhnout k určité či určitelné fyzické osobě, nebo by k identifikaci bylo zapotřebí nepřiměřené množství času, úsilí nebo materiálních prostředků. Takto anonymizovaná data jsou zpracovávána výhradně "ke statistickým účelům" a umožňují nám optimalizovat naši internetovou prezentaci a naše nabídky.

Používání služby Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vámi využívaných stránek.

Příslušné cookie je však použito jen tehdy, jestliže na začátku nebo během své návštěvy stránek vyjádříte souhlas s používáním cookies stisknutím tlačítka "Souhlasím".

Informace vygenerované soubory cookies, například čas, místo a četnost Vašich návštěv webových stránek včetně Vaší IP adresy, se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Na našich webových stránkách využíváme službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp". Google v tomto případě Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí.

Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho využití navštívených webových stránek, pro účely vypracování zpráv o aktivitách webových stránek pro nás a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu. Google může tyto informace eventuálně poskytnout také třetím osobám, jestliže jí to ukládá zákon nebo pokud tyto třetí osoby dané údaje zpracovávají z pověření společnosti Google.

Google podle vlastního vyjádření v žádném případě nepropojí Vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google. Instalaci cookies můžete zakázat příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Kromě toho Google pro nejběžnější prohlížeče nabízí deaktivační doplněk add-on, který Vám umožní větší kontrolu nad tím, které údaje o Vámi vyvolaných webových stránkách Google zaznamená. Add-on JavaScriptu (ga.js) Google Analytics sdělí, že Google Analytics nemají být předány žádné informace o návštěvě webových stránek. Deaktivační add-on pro prohlížeče Google Analytics ovšem nezabrání tomu, aby byly informace předány nám nebo poskytovatelům námi případně využívaných služeb webové analýzy. Další informace o instalaci add-on prohlížeče získáte na následujícím odkazu: Add-on prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics

Používání komponent sociální sítě Facebook

Na našich stránkách používáme komponenty poskytovatele facebook.com. Facebook je sociální síť společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Při každém jednotlivém vyvolání naší webové stránky, která je takovou komponentou opatřena, tato komponenta způsobuje, že Vámi používaný prohlížeč stáhne příslušné zobrazení komponenty Facebook. Díky tomuto procesu Facebook získá informaci o tom, kterou konkrétní stránku naší internetové prezentace právě navštěvujete.

Jestliže jste při vyvolání našich stránek přihlášeni na Facebooku, Facebook pomocí informací shromážděných komponentou rozpozná, kterou konkrétní stránku navštěvujete, a tyto informace přiřadí Vašemu osobnímu účtu na Facebooku. Pokud např. kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte příslušné komentáře, budou tyto informace přeneseny na Váš osobní uživatelský účet na Facebooku a tam se uloží. Kromě toho bude společnosti Facebook předána informace o tom, že jste navštívili naše stránky. To se děje nezávisle na tom, zda jste na komponentu klikli, nebo ne.

Pokud chcete předávání a ukládání informací o Vás a Vašich aktivitách na našich webových stránkách společností Facebook zabránit, musíte se z Facebooku odhlásit, a to ještě před návštěvou našich stránek. Bližší informace obsahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook, zejména ohledně získávání a využívání dat společností Facebook, Vašich příslušných práv a možností nastavení pro ochranu Vašeho soukromí: Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook

Používání doporučující komponenty Google+

Na našich stránkách používáme ikonu „+1“ poskytovatele služby Google+ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.

Při každém jednotlivém vyvolání naší webové stránky, která je komponentou „+1“ opatřena, tato komponenta způsobuje, že Vámi používaný prohlížeč stáhne příslušné zobrazení komponenty Google. Díky tomuto procesu Google získá informaci o tom, kterou konkrétní stránku naší internetové prezentace právě navštěvujete.

Podle vyjádření společnosti Google se další vyhodnocení Vaší návštěvy neprovádí v případě, že nejste přihlášeni ke svému účtu Google.

Jestliže jste při vyvolání našich stránek přihlášeni na Google, může Google při potvrzení ikony „+1" zaznamenat informace o Vašem účtu Google, Vámi doporučených webových stránkách, Vaší IP adrese a jiné informace prohlížeče.

Vaše doporučení „+1“ tak může být uloženo a veřejně zpřístupněno. Vámi udělené doporučení Google „+1“ se pak jako poznámka může společně s názvem Vašeho účtu a případně Vaší fotografií uloženou na Google zobrazit ve službách Google, jako např. ve výsledcích vyhledávání nebo ve Vašem účtu Google nebo na jiných místech, např. na webových stránkách nebo v inzerátech na internetu. Kromě toho může Google Vaši návštěvu na našich stránkách spojit s Vašimi údaji uloženými na Google. Google tyto informace zaznamenává rovněž za účelem dalšího zdokonalování svých služeb. Chcete-li proto shromažďování údajů společností Google pokud možno zabránit, musíte se před návštěvou naší internetové prezentace z účtu Google odhlásit.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se ikony „+1“ se všemi dalšími informacemi o shromažďování, předávání a využívání dat společností Google, o svých příslušných právech a možnostech nastavení svého profilu můžete najít zde: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Používání komponent sociální sítě Twitter

Na našich stránkách používáme komponenty poskytovatele Twitter. Twitter je sociální síť společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Při každém jednotlivém vyvolání naší webové stránky, která je takovou komponentou opatřena, tato komponenta způsobuje, že Vámi používaný prohlížeč stáhne příslušné zobrazení komponenty Twitter. Díky tomuto procesu Twitter získá informaci o tom, kterou konkrétní stránku naší internetové prezentace právě navštěvujete.

Nemáme žádný vliv na obsah ani rozsah údajů, které Twitter tímto způsobem získává, Podle našich informací Twitter zaznamenává URL příslušných vyvolaných webových stránek a IP adresu uživatele, používá je ale pouze pro účely zobrazování komponenty Twitter. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy

Nastavení ochrany osobních údajů můžete změnit v nastaveních svého účtu na adrese http://twitter.com/account/settings ändern.

Registrační funkce

Na našich stránkách Vám nabízíme možnost zaregistrovat se za účelem založení zákaznického účtu nebo využívání služby "můjJBL". Údaje zadané během této registrace, které se zobrazují v zadávací masce registračního formuláře, se získávají a ukládají výhradně za účelem využití naší nabídky. Po Vaší registraci na našich stránkách kromě toho uložíme Vaši IP adresu, datum a čas Vaší registrace. To slouží jako naše pojistka pro případ, že třetí osoba zneužije Vaše údaje a jejich pomocí se zaregistruje na našich stránkách bez Vašeho vědomí. Údaje nepředáváme třetím osobám. Neprovádíme ani porovnávání takto získaných údajů s údaji, které případně shromažďují jiné komponenty na našich stránkách.

V souvislosti s využitím Vašich osobních údajů budete na příslušném místě formou registrace ke službě "můjJBL" a/nebo založení zákaznického účtu požádáni o vyjádření souhlasu následujícím způsobem:

"Uložit"

Registraci můžete kdykoliv ukončit s účinností do budoucna.

Zpravodaj

Pomocí tohoto zpravodaje v pravidelných intervalech informujeme o našich nabídkách. Abyste mohli odebírat náš zpravodaj, potřebujeme Vaši platnou e-mailovou adresu. Vámi zadanou e-mailovou adresu příslušným způsobem ověříme, abychom se ujistili, že jste skutečně majitelem uvedené adresy, resp. že její majitel s odebíráním zpravodaje souhlasí. Po Vašem přihlášení k odběru našeho zpravodaje uložíme Vaši IP adresu, datum a čas Vašeho přihlášení. To slouží jako naše pojistka pro případ, že třetí osoba zneužije Vaši e-mailovou adresu a bude náš zpravodaj odebírat bez Vašeho vědomí. Další údaje neshromažďujeme. Takto získané údaje se používají výhradně za účelem odběru našeho zpravodaje, pokud jste nevyjádřili svůj souhlas s jejich předáním třetím osobám.

Neprovádíme ani porovnávání takto získaných údajů s údaji, které případně shromažďují jiné komponenty na našich stránkách.

V souvislosti s využitím Vašich osobních údajů za účelem zasílání zpravodaje budete na příslušném místě požádáni o vyjádření souhlasu následujícím způsobem:

"Odebírat zpravodaj"

Odběr tohoto zpravodaje můžete kdykoliv ukončit s účinností do budoucna.

Možnost komentáře, resp. hodnocení

Na našich stránkách Vám nabízíme možnost zanechat komentáře k jednotlivým výrobkům, jednotlivým příspěvkům nebo ke stránkám obecně. Pro tento účel je kromě e-mailové adresy nutná registrace se zadáním Vašeho jména a příjmení. Zadané údaje se uloží včetně IP adresy autora/vlastníka internetové přípojky. To slouží jako naše pojistka pro případ, že se autor svým komentářem dotkne práv třetích osob a/nebo uveřejní informace s protiprávním obsahem. Uložení údajů o autorovi je proto v našem vlastním zájmu, zejména s ohledem na to, že za určitých okolností nám za takové porušení práva může hrozit žaloba. Údaje nepředáváme třetím osobám. Neprovádíme ani porovnávání takto získaných údajů s údaji, které případně shromažďují jiné komponenty na našich stránkách

V souvislosti s využitím Vašich osobních údajů budete na příslušném místě formou přihlášení požádáni o vyjádření souhlasu následujícím způsobem:

"Uložit"

Registraci můžete kdykoliv ukončit s účinností do budoucna.

Možnost kontaktu

Na našich stránkách Vám nabízíme možnost spojit se s námi prostřednictvím e-mailu a/nebo kontaktního formuláře. V tomto případě se údaje uvedené uživatelem uloží za účelem navázání kontaktu. Údaje nepředáváme třetím osobám. Neprovádíme ani porovnávání takto získaných údajů s údaji, které případně shromažďují jiné komponenty na našich stránkách.

Informace/odvolání/vymazání

Na základě spolkového zákona o ochraně osobních údajů se na nás můžete bezplatně obrátit v případě dotazů týkajících se získávání, zpracování nebo využívání svých osobních údajů a jejich opravy, zablokování, vymazání nebo odvolání uděleného souhlasu. Upozorňujeme Vás na to, že máte právo na opravu nesprávných údajů nebo vymazání osobních údajů, pokud Váš požadavek není v rozporu se zákonnou povinností uchovávání údajů.