JBL AlgoPond Direct
Aktivní kyslík pro likvidaci vláknitých řas v jezírcích

 • Pro jezírka bez problémů s vláknitými řasami: Aktivní kyslík pro likvidaci vláknitých řas v jezírcích
 • Snadné použití: Stanovení potřeby, rozdělení na povlak řas, odebrání řas podběrákem
 • Spolehlivě a rychle: Zásah a likvidace buněk řas během několika hodin
 • Při správném použití bez škodlivých účinků na ryby
 • Rozsah dodávky: Aktivní kyslík AlgoPond Direct. Dávkování: 30 - 50 ml na cca 1000 l vody v jezírku
Více
základní cena 52,72 EUR / kg
Doporučená prodejní cena vč. DPH
K dostání u vašeho obchodníka.
Obchodník ve vašem okolí
Tento produkt můžete najít ve vašem obchodě nebo eshopu
základní cena 30,21 EUR / kg
Doporučená prodejní cena vč. DPH
K dostání u vašeho obchodníka.
Obchodník ve vašem okolí
Tento produkt můžete najít ve vašem obchodě nebo eshopu
základní cena 18,81 EUR / kg
Doporučená prodejní cena vč. DPH
K dostání u vašeho obchodníka.
Obchodník ve vašem okolí
Tento produkt můžete najít ve vašem obchodě nebo eshopu
Informace o produktu

Proti vláknitým řasám v jezírku
AlgoPond Direct likviduje uvolňovaným kyslíkem velmi účinně vláknité řasy v zahradním jezírku. Účinkuje ihned a likvidace vláknitých řas je viditelná již během několika hodin. Po 24 - 48 hodinách jsou řasy většinou zcela odstraněny. Odumřelé a odumírající řasy můžete pohodlně vytáhnout pomocí podběráku JBL.

Koncepce nulového rizika JBL
Řasy mohou zatěžovat vodu v jezírku a tím i ryby a rostliny v něm. Pro trvalou likvidaci řas vyvinul JBL spolu s vědci trvalé řešení tohoto problému.

“Zbavit se řas 123”
Stabilizujte vodu: Obsah minerálů zvyšuje účinnost prostředku proti řasám (JBL StabiloPond)
Likvidace řas: Proti řasám přidejte do vody vhodný prostředek (JBL AlgoPond)
Omezení zdroje výživy řas: Likvidace živin odumírajících řas (JBL PhosExPond)

Snadné použití AlgoPond Direct
Stanovte potřebné množství pro zahradní jezírko. Vypočtené množství rozlijte na vrstvu řas. Odumřelé a odumírající řasy odstraňte podběrákem. V plavacích jezírkách se 24 hodin po aplikaci nekoupejte.
Dávkování 30 – 50 ml na cca 1000 l vody v jezírku.

Podrobnosti

JBL AlgoPond Direct 250 g

č. výr.:
2735500
EAN kod:
4014162273550
Obsah:
0,25 kg
Objem vody:
8000 l
Množství:
0.540 l
Hrubá hmotnost:
285.000 g
Čistá hmotnost:
250 g
Faktor hmotnosti:
1000
Rozměry (l / h / b):
80/84/80 mm

JBL AlgoPond Direct 1 kg

č. výr.:
2735600
EAN kod:
4014162273567
Obsah:
1 kg
Objem vody:
30000 l
Množství:
2.200 l
Hrubá hmotnost:
1049.000 g
Čistá hmotnost:
1000 g
Faktor hmotnosti:
1000
Rozměry (l / h / b):
130/130/130 mm

JBL AlgoPond Direct 2,5 kg

č. výr.:
2735700
EAN kod:
4014162273574
Obsah:
2,5 kg
Objem vody:
80000 l
Množství:
5.800 l
Hrubá hmotnost:
2629.000 g
Čistá hmotnost:
2500 g
Faktor hmotnosti:
1000
Rozměry (l / h / b):
190/160/190 mm
FAQ
Why should I only use JBL AlgoPond Direct in the morning?

When there is an algae problem in the garden pond the pH value varies greatly during the day. This is due to the algae’s CO2 consumption. In the evenings it is often significantly above 8.5. JBL AlgoPond Direct achieves its best results with pH values under 8.5. JBL AlgoPond Direct should be used in the mornings, because the pH in the garden pond has in this time of day its lowest value. JBL AlgoPond Direct also raises the pH value temporarily.

Can the pond care products JBL StabiloPond Basis, JBL StabiloPond KH, JBL OxyPond, JBL FilterStart Pond, JBL AlgoPond Direct*, JBL PhosEx Pond Filter, JBL SediEx Pond, JBL AlgoPond Sorb, JBL AgoPond Forte*, JBL, AlgoPond Green*, JBL PhosEx Pond Direct, JBL BactoPond be used without problems with an operating UV-C water clarifier or should the UV-C unit switched off?

In simple terms we can say that with the application of the liquid products JBL AlgoPond Sorb, JBL AgoPond Forte*, JBL, AlgoPond Green*, JBL PhosEx Pond Direct, JBL BactoPond the UV-C water clarifier should be temporarily switched off so that the active substances will not be destroyed. Please look up the time periods in the respective operation instructions.

With JBL StabiloPond basis, JBL StabiloPond KH, JBL OxyPond, JBL FilterStart Pond, JBL AlgoPond Direct*, JBL PhosEx Pond filter, JBL SediEx Pond the UV-C water clarifier may remain in operation.
* Labelling according to EU Directive 98/8/EC: Use biocides safely. Always read the label and product information before use!

Blog – názory & zkušenosti

23.04.2017

Algae in the Pond – An Outline

It can affect every pond owner. But if you are careful you can avert problems before they occur. In the following article we would like to introduce you to the different types of algae you may meet in the garden pond:

Více

26.09.2016

Liquid sun protection for your pond prevents algae

Is your pond clear – with no algae in sight? Perhaps you were just lucky or you have completed an algae treatment successfully. In either case there’s one thing you don’t need: algae!

Více

26.05.2016

Algae carpets on the water surface: act now!

We are constantly being asked by pond owners for advice about how to deal with the problem of algae carpets on the water surface.

Více

25.08.2015

An anti-algae agent alone is no solution

Everyone knows this scenario. Just last week the pond was alright, then suddenly the algae came overnight. Why does this happen? It’s really very simple. You only have to keep in mind 2 factors.

Více
Laboratoře a počítače

Jezírková laboratoř / kalkulačka

This worldwide unique pond laboratory gives you dedicated support to combat problems with algae and cloudiness in your pond.

Záruka na jezírka

JBL guarantees you a pond without algae problems if you follow our 3 steps. If by any chance the algae have not disappeared by the end of step 3, please contact the JBL Online Pond Laboratory directly. There you will receive comprehensive online advice. In the unlikely event of your algae problems not being solved, despite your consultation with us, you will be refunded with the purchase price of all JBL 1-2-3 algae-free products purchased during the current calendar year.
Stojí za přečtení

Péče o jezírko

The different seasons (at least in Central Europe) require different care measures. Even in countries where there are no cold winters with minus degrees, factors like rainy seasons, dry seasons or perhaps a summer with particularly high temperatures all play a decisive role for the garden pond.

Problémy s řasami

Why are algae a problem? What algae species can be found in the pond and how can you combat them effectively and for the long-term?

Koncept 1-2-3

Sooner or later every pond owner has to deal with the algae issue. Sometimes I’s the first time they’ve had to think about it and sometimes they have tried out various methods and treatments – unfortunately without any long term success. JBL has put scientists to work on that problem and they have worked out a concept which will guarantee success.

Filmy

A picture is worth a thousand words! This also applies to the subject of the garden pond. In short films we show you how to solve problems and use products.
Stáhnout

Návod

Testy produktů a informace

 • JBL AlgoPond Direct-Teichpflegeplan
  Délka:
  15 kByte
  Stáhnout
 • JBL Im Grosseinsatz gegen Fadenalgen
  Délka:
  2 MByte
  Stáhnout

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace dle GHS
Varovný symbol
 • GHS07
Varovné upozornění
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
Bezpečnostní pokyn
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321: Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P405: Skladujte uzamčené.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261e: Zamezte vdechování par.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Signální slovo
Varování