JBL Aquadur
Přípravek pro úpravu vody s minerálními solemi ve sladkovodních akváriích

  • Pro přirozené sladkovodní prostředí ryb, bezobratlých a rostlin: Pro vytvoření ideálních hodnot vody ve sladkovodních akváriích. Ke zvýšení tvrdosti měkké vody. Pro přidání minerálů k osmotické vodě
  • Konstantní hodnoty vody: Odborné zvýšení uhličitanové tvrdosti a stabilizace hodnoty pH. Zabraňuje kolísání pH
  • Zdravá voda, zdravá ryba: směs minerálních solí chrání ryby proti nedostatku minerálů
  • Optimální dávkování přiloženou odměrkou. Zvýší hodnotu u 3000 l o cca1° KH a 1,6° GH
  • Balení obsahuje: 1 balení Aquadur, 250 g. Aplikace: 1 odměrka (18,75 g)/100 l vody pro zvýšení o cca 2,5 ° dKH
Více
základní cena 6.07 EUR / 100 g
Doporučená prodejní cena vč. DPH
K dostání u vašeho obchodníka.
Obchodník ve vašem okolí
Tento produkt můžete najít ve vašem obchodě nebo eshopu
Informace o produktu

Příroda doma – Domov pro ryby a rostliny
Ryby a bezobratlí by se měly v akváriu cítit jako v přírodě. Připravte jim vodu v akváriu odpovídající jejich přirozenému biotopu a zajistěte ochranu obyvatelům akvária. Minerály s uhličitanovou tvrdostí stabilizují hodnotu pH vody a zabraňují poklesu kyselosti a kolísání hodnoty pH. Uhličitanová tvrdost by měla činit minimálně 4-5 ° dKH. Při nízkých hodnotách by se měl přidávat JBL Aquadur. Při používání osmotické vody je vhodný JBL Aquadur pro přídavek minerálů k osmotické vodě.

Výhody přípravků pro úpravu vody JBL
Přidávání minerálních solí, rychlé zvyšování uhličitanové tvrdosti, stabilizace hodnoty pH, ochrana před nedostatkem minerálů u ryb, optimální činnost filtračních bakterií, konstantní hodnoty vody zabraňují kolísání hodnoty pH.

Videa
Podrobnosti

JBL Aquadur

č. výr.:
2490200
EAN kod:
4014162249029
Obsah:
250 g
Objem vody:
3000 l
Množství:
0.67 l
Hrubá hmotnost:
310 g
Čistá hmotnost:
250 g
Faktor hmotnosti:
1000
Rozměry balení (d / v / š):
80/105/80

Technická data

Výška:82 mm
Délka:73 mm
Šířka:73 mm
Průměr:73 mm
FAQ
May I add AquaDur directly to the water?

It is advisable to dissolve AquaDur in the complete changing water in advance and then to dose it directly into the current. Dissolving it in a small amount of water will have only limited success. You always need to dissolve at least 5 – 10 l of water before adding it to the aquarium. Repeat a number of times, if necessary. This way the product will be completely dissolved and no unwanted remains will end up at the bottom.
In addition you avert the danger of fish swimming towards the “cloud” suffering acid burns. When dosing it directly a cloud of strongly changed pH and KH values occur. And since fish are curious, they tend to swim into the cloud.

What is new about JBL AquaDur ?

See attached pdf.

GB: More detailed information about JBL AquaDur and JBL AquaDur Malawi/Tanganjika…

see the linked pdf file.

FR: Pour obtenir des informations plus détaillées sur la JBL AquaDur et JBL AquaDur Malawi/Tanganjika...

voir le fichier lié pdf.

NL: Voor meer gedetailleerde informatie over JBL AquaDur und JBL AquaDur Malawi/Tanganjika...

Zie bijgevoegd pdf-document.

Do JBL Aquadur und JBL Aquadur Malawi/Tanganjika contain common salt (sodium chloride, NaCl) ? Are the products safe for an application in freshwater ?

No JBL Aquadur und JBL Aquadur Malawi/Tanganjika don’t contain common salt. Although sodium and chloride are mentioned on the indication of the distribution of the ion spectrum, these ions are traced back to other salts.

Both products are perfectly safe for use in water. Even for fish from very soft waters these products are ideal to adjust the desired water values.

Blog (názory a zkušenosti)

JBL TV #5: What is a pH value and why is it important for the aquarium?

Have you ever asked yourself exactly what makes up the logarithm of a pH value? Why does the pH value in our aquarium matter and how can we influence it?

Více

Biotope Aquatics Part 2: Mexico, Upper Candelaria River near the Sandbank

The cichlid pair with juvenile fish in the middle is going to be the first thing you notice, of course, but after a while you’ll see that this aquarium looks like a piece of nature.

Více

Biotope Aquatics: How authentic are the aquariums really?

Are you familiar with biotope aquatics? If not, you’re missing out on the most sophisticated aquatic discipline!

Více

Outline: Fertilisation in the Aquarium

The JBL plant care concept leads to vigorous and healthy growth even with the most demanding aquatic plants. JBL has all the components you need, whether it’s a fertiliser, a bottom substrate or a fully automatic CO2 fertiliser system.

Více

Carbonate Hardness – The Life Insurance for the Aquarium

The carbonate hardness (not the general hardness!) contains components which stabilize the pH level. They prevent extreme pH levels and ensure the aquarium functions properly.

Více

Care products - The best solutions for your aquarium

With the right products, aquarium care is not only easy, but can also be a lot of fun! The formulas that make up JBL products are based on intensive research and, especially with care products, their effects are not always immediately visible, yet in the medium and long-term they’ll result in a beautiful aquarium and healthy fish.

Více

Water values for water plants in detail

If we transfer this Liebig’s Law of the Minimum to the aquatic field it quickly becomes clear how important balanced fertilisation is for plant aquariums.

Více
Tisk

05.03.2013

JBL Film Illustrates Acid Plunge

Since many aquarians and pond owners do not really understand how important the carbonate hardness is and how its puffer action functions on the pH value, JBL has added a video with subtitles to the JBL home page and published it on YouTube.

Více

21.03.2012

New JBL booklet on your aquarium's life insurance

It comprises the most important parameter of all water parameters, stabilises the pH level, but is unknown to almost 90 % of aquarium keepers: Carbonate hardness.

Více
Laboratoře a počítače

Analýza vody online laboratoř

Enter your water parameters and get an in-depth analysis of your values in a matter of seconds. You enter your water values – and we analyse! Here you have the opportunity to enter the measured water values directly into the JBL Online Laboratory. This will analyse your values and explain and submit corrective measures.
Rádce (tematický svět)

Neprospívání

Here’s how to prevent deficiency symptoms in fish and plants

Denní péče

How much daily or weekly care is involved? What are the basic maintenance measures for your aquarium?

Chov akvarijních ryb

Would you also like to breed your fish? What do you have to consider when breeding?

Plánování a společenstvo ryb

Which fish are compatible? What do you need to consider when selecting fish?

Hodnoty vody

Which water tests are important? How can you achieve perfect water values?

Úprava vody

What does water treatment mean? How do you make tropical water using tap water?

Typy akvarijních biotopů (životní prostředí)

A real piece of the Amazon or, with the Congo, a piece of the heart of Africa. A habitat (biotope) aquarium is a challenge. Can you emulate nature?

Typ akvária skalnatých útesů JBL Malawi Rock®

The fish of Lake Malawi are as colourful as the fish in the coral reefs. This aquarium brings a bit of freshwater reef into your living room

Typ akvária džungle JBL Rio Pantanal®

A bit of jungle river in your living room. Lively underwater action! No problem with the JBL Rio Pantanal® aquarium

Typ akvária s karasi stříbřitými JBL Goldfish Paradise®

Lively goldfish in the aquarium enhance any room perfectly! Invite some new flatmates into your home with this goldfish aquarium

Typ akvária na aquascaping JBL Dreamscape®

Mountains, valleys, meadows and fish! Create your dreamlike landscape under water with the Dreamscape® aquarium
Stáhnout

Návod

Doplňující informace k produktům a ke stažení

Bezpečnostní listy

Náhradní díly
Bezpečnostní informace
JBL Aquadur - Bezpečnostní informace dle GHS
Signální slovo
Varování
Varovný symbol
  • GHS07
Varovné upozornění
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyn
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261a: Zamezte vdechování prachu.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Kundenrezensionen

Cookie, krátké info, poté pokračujte dále

Také JBL Homepage využívá různé druhy cookies, aby vám mohla nabídnout plnou funkčnost a mnoho služeb: Technické a funkční cookies vyžadujeme, aby se při vaší příští návštěvě této stránky vše podařilo zajistit. Dále cookies využíváme k marketingu. Tím se zajistí, abychom vás při vaší další návštěvě rozpoznali, mohli hodnotit úspěch našich kampaní a na základě personalizovaných cookies se mohli individuálně přizpůsobit vašim potřebám - také mimo naše stránky. Kdykoli můžete - i později - určit, které cookies povolíte, a které ne (více k tomu "Změnit nastavení")

Je vám více než 16 let? Pak potvrďte, že "berete na vědomí" používání všech cookies a pokračujte dál.

Zvolte nastavení cookies

Technické a funkční cookies, aby se při vaší návštěvě naší stránky vše podařilo.
Marketingové cookies, abychom vás mohli rozpoznat na našich stránkách a hodnotit úspěch našich kampaní.