JBL vyrábí veškeré krmivo, prostředky k péči a testování vody ve vlastním závodu v Neuhofenu v Porýní-Falci. Pouze výroba technických produktů probíhá externě. Montáž a kontrola opět probíhají v závodu v Neuhofenu.

Krmivo

Oblast krmiv se člení na vločkové, granulované krmivo a krmivové tablety. Pro každý typ krmiva má JBL vlastní stroj. Čtyři metry dlouhý vločkovací válec váží 15 000 kg a pracuje nepřetržitě. Při výrobě granulovaného krmiva se používá extrudér, který přiváděnou krmivovou kaši zpracovává na „nekonečný párek" požadované tloušťky a poté jej krájí. Tak lze vyrábět granulát všech tlouštěk, tvarů a složení. Po výrobě jsou různé vločky nebo granule smíchány do příslušného typu krmiva a plněny do dóz. Krmivové tablety se naproti tomu vyrábí z vločkového krmiva čistě mechanicky lisováním ve speciálních strojích a bez použití syntetických pojiv a plniv.

Přípravky na úpravu vody v akváriu

Kapalné produkty k péči o vodu jsou připravovány v nádržích 500 nebo 1000 l a poté plněny na plnicí lince na kapaliny do lahví, uzavírány a etiketovány. U JBL Denitrol a JBL FilterStart a JBL BactoPond jsou nutná speciální opatření, aby se zabránilo znečištění bakteriemi přenášenými vzduchem, protože kvalita produktů obsahujících živé bakterie závisí především na jejich čistotě. Pokud by kulturu znečistily cizí bakterie, produkt by již nemohl plnit svou funkci. Pro léčiva byly zřízeny speciální prostory splňující vysoké nároky. Nutná je také kontrola složení, a to během i po dokončení výroby. Mnoho produktů JBL je baleno ručně, jako například testy vody, zařízení CO2 a testovací kufříky.

Technické výrobky

Příslušenství

A word about cookies before we continue

The JBL Homepage also uses several types of cookies to provide you with full functionality and many services: We require technical and functional cookies to ensure that everything works when you visit this website. We also use cookies for marketing purposes. This ensures that we recognise you when you visit our extensive site again, that we can measure the success of our campaigns and that the personalisation cookies allow us to address you individually and directly, adapted to your needs - even outside our website. You can determine at any time - even at a later date - which cookies you allow and which you do not allow (more on this under "Change settings").

Are you over 16 years old? Then confirm the use of all cookies with "Noticed" and you are ready to go.

Choose your cookie settings

Technical and functional cookies, so that everything works when you visit our website.
Marketing cookies, so that we recognize you on our pages and can measure the success of our campaigns.