Výzkumem kupředu

Pro výzkum produktů pro akvária, terária a zahradní jezírka je potřebné využívat informace o způsobu života a původním životním prostředí zvířat. Jako seriózní výrobce s vysokými nároky se JBL nechce spoléhat jen na pochybné informace z internetu nebo starších zdrojů a literatury. Proto JBL provozuje vlastní výzkumné centrum se zkušenými vědci a každoročně organizuje výzkumné expedice do domovských oblastí obyvatel akvárií a terárií, aby získávala informace z první ruky.

Aktivní výzkum je rozdělen do tří úrovní:

  • Základní výzkum ve výzkumném centru JBL v Neuhofenu Terénní výzkum na expedicích JBL po celém světe do domovských oblastí chovaných ryb a terarijních zvířat Zadávání výzkumných úkolů renomovaným partnerům, činným celosvětově v oblasti akvaristiky a teraristiky

Research in the laboratory

Výzkum v laboratoři

Množství akvárií, terárií a jezírek ve výzkumném centru JBL ukazuje, jak důležité jsou pro nás praktické testy: I když je vědcům znám potřebný poměr proteinů a tuků v rybím krmivu, je jeho aplikace u ryb nezbytná. Až při zkrmení lze posoudit jeho snášenlivost u ryb, např. zintenzívněním jejich zbarvení.

To je důvod, proč je výzkumné centrum JBL rozděleno do tří sekcí:

  • Akvárium
  • Terárium
  • Zahradní jezírko

“Naším cílem je, aby se zvířatům v akváriích, teráriích a zahradních jezírkách dobře dařilo, aby se mohla rozmnožovat, a snížil se jejich přirozený úhyn. K tomu je výzkum základny a biotopu nepostradatelný.”

Roland Böhme, generální ředitel společnosti JBL

V oblasti zahradních jezírek JBL spolupracuje s renomovanými chovateli koi a dovozci, aby získala důležité informace. Také spolupráce se specializovanými veterináři je důležitým základem pro vývoj produktů.

Pro akvaristiku jsou akvária ve výzkumném centru, spolupráce s chovateli ryb, vědci, výstavními akvárii, zoologickými zahradami a dovozci ryb velmi důležité. Neustálá výměna informací nám umožňuje mít neustále k dispozici nejaktuálnější a nejspolehlivější poznatky. Výzkumné expedice JBL jsou zdrojem neocenitelných dat o biotopech a pozorování, které dosud nebyly dostupné nebo potvrzují či vyvrací stávající informace. Výsledky výzkumů jsou využívány při vývoji produktů a jsou uplatňovány u nejmodernějších výrobních zařízeních. Rybí krmivo je například plněno do dóz v ochranné atmosféře, aby se zabránilo kontaktu se vzduchem a neutrpěla tím jeho kvalita. I při výběru obalu vsázíme na nejmodernější technologie: Místo jednoduchých hliníkových fólií používáme k uzavírání dóz speciální kompozitní fólii, která svým plastovým materiálem krmivo těsně uzavře, chrání jej navenek před přímým kontaktem se zdravotně problematickými hliníkovými výpary, brání pronikání světla a vzduchotěsně dózu uzavírá. Jen tak lze zajistit vysokou kvalitu krmiva JBL!

Výzkum v přírodě

JBL provádí aktivní výzkum a podniká expedice po celém světě do domovských oblastí okrasných ryb a terarijních zvířat

Na expedicích JBL jsou analyzovány všechny možné biotopy. Ve vodním prostředí jsou prováděna měření hodnot vody, UV a intenzity světla pod vodou v různých hloubkách a měření proudění vody. Tato měření jsou prováděna v různém čase a několika účastníky, aby bylo možné získat použitelné průměrné hodnoty a byla vyloučena chybovost. U suchozemského výzkumu jsou měřeny vlhkost a teplota vzduchu a je stanovována průměrná hodnota. U měření UV je zvlášť měřeno UV-A a UV-B. Zaměřujeme se také na měření na povrchu. Můžeme tak stanovit teplotu kamenů a substrátu ohřívaných slunečními paprsky.

Níže vám vysvětlíme tři hlavní oblasti:

Zaměření výzkumu: Data z biotopů

Zjištěná data z biotopů umožňují optimalizovat podmínky chovu, a často i odchov mladých jedinců. Prováděli jsme například měření proudu ve Vietnamu, díky kterému jeden zkušený chovatel parem zvýšil proudění ve svém akváriu a podařilo se mu pak odchovat mladé.

Zaměření výzkumu: Světlo

Množství a kvalita světla jsou pro optimální pěstování rostlin a především chov bezobratlých, jakými jsou koráli, zásadní. Měřicí přístroje s vodotěsnými senzory byly použity jak v akváriích, tak i v oceánech a sladkých vodách, jakými jsou například jezera Malawi a Tanganjika, k měření intenzity světla v různých hloubkách. Také díky spolupráci s renomovanými výzkumnými institucemi, jako např. IFM Geomar v Kielu, jsme získali velmi cenné informace. Pro měření, které nebylo možné provádět u JBL, poskytla laboratoř univerzity v Kielu měřicí a laserové technologie. Byla provedena cílená měření průniku záření UV-A a B sklem a vodou.

Zaměření výzkumu: Výživa

Zkoušky krmení poskytují především informace o snášenlivosti krmiva. V akváriích je problémem, že je již většina ryb na určité krmivo zvyklá. Proto JBL využívá výzkumné expedice i k tomu aby zde testovala své krmivo ve volné přírodě. Pouze v oblastech, v nichž jsou ryby zvyklé na potápěče, (např. Maledivy), je nutné brát výsledky s rezervou. V odlehlejších oblastech, v nichž se ryby ještě s potápěči nesetkaly, jsou skutečně cenné. Výzkumný tým nabízí rybám různě prototypy krmiv a posuzuje jejich snášenlivost. Také pozorováním, např. konzumace listů rostlin nad hladinou a ne pod hladinou vedly k modifikaci rostlinného krmiva, do kterého bylo přidány určité bylinky pro lepší snášenlivost.

A word about cookies before we continue

The JBL Homepage also uses several types of cookies to provide you with full functionality and many services: We require technical and functional cookies to ensure that everything works when you visit this website. We also use cookies for marketing purposes. This ensures that we recognise you when you visit our extensive site again, that we can measure the success of our campaigns and that the personalisation cookies allow us to address you individually and directly, adapted to your needs - even outside our website. You can determine at any time - even at a later date - which cookies you allow and which you do not allow (more on this under "Change settings").

Are you over 16 years old? Then confirm the use of all cookies with "Noticed" and you are ready to go.

Choose your cookie settings

Technical and functional cookies, so that everything works when you visit our website.
Marketing cookies, so that we recognize you on our pages and can measure the success of our campaigns.