Algen in de vijver

Waarom zijn algen een probleem? Welke soorten algen vindt men in de vijver en hoe kunt u algen effectief en langdurig verwijderen?

Waarom zijn algen een probleem?

Algen behoren net als alle andere waterorganismen in de vijver thuis, ze laten zich niet of slechts tegen hoge kosten, vermijden. Zolang de algengroei gering is of niet opvallend de overhand krijgt, is er geen reden om u zorgen te maken.

Een sterke algengroei heeft echter een dramatisch effect op het water: algen zijn planten en produceren overdag zuurstof (wat positief is). 's Nachts keert de situatie zich echter om en algen verbruiken zuurstof. Bij een zeer sterke algengroei kan het zuurstofgehalte 's nachts tot een gevaarlijke laagte dalen en zo een bedreiging vormen voor het leven in de vijver. Een nachtelijke beluchting is dan aan te raden.

Daarnaast verbruiken algen, onder invloed van licht (overdag dus), net als alle waterplanten, kooldioxide (CO2). Dit verbruik laat de pH-waarde (zuurwaarde) onder bepaalde omstandigheden extreem stijgen (pH >9), wat tot een levensgevaarlijk milieu leidt. 's Nachts produceren ze, net als alle planten, ook kooldioxide, wat de pH-waarde laat dalen.

Is er niet meer voldoende CO2 in het water, zijn algen in staat om het CO2 uit de carbonaathardheid (KH) te onttrekken. Als gevolg vindt een daling van deze belangrijke waterparameter plaats, wat er weer toe leidt dat de pH-waarde niet meer stabiel is. 's Nachts zal de pH-waarde dalen (doorgaans tot ca. 6) en overdag tot grote hoogte stijgen (tot wel meer dan 10) wat op grote schaal problemen oplevert voor alle levende wezens in de vijver.

Let op: Een wijziging van 1 trede in de pH-waarde betekent een vertienvoudiging van het loog- (pH-waarde stijgt) of het zuurgehalte, een wijziging van 2 treden betekent een honderdvoudige concentratiewijziging, 3 treden betekent een duizendvoudige concentratiewijziging.

Tenslotte melden we nog dat afstervende algen door bacteriën middels het verbruik van zuurstof afgebouwd worden. Om deze reden dient het water aanvullend belucht te worden als algen vanzelf of vanwege een actieve bestrijding afsterven.

Deze processen lijken op het eerste gezicht erg ingewikkeld, maar als u ze stap voor stap doorgaat en in afzonderlijke taken opsplitst zult u zien dat het lang niet zo lastig is en het zonder problemen onder controle krijgen - dat beloven wij u!

Welke soorten algen vindt men in de vijver?

Er zijn twee algengroepen die voornamelijk in de tuinvijver voorkomen:

  1. Draadalgen, groen tot bruinachtige algen die zich vastzetten aan de ondergrond, vijveroever, stenen en planten.
  2. Zweefalgen, die het water groen kleuren.

Draadalgen en zweefalgen behoren tot de groene algen en zijn altijd terug te voeren naar een overvloed aan voedingsstoffen in combinatie met veel licht. Derhalve komen ze voornamelijk in het voorjaar en in de zomer voor, als de kracht van de zon toeneemt, dan wel zeer sterk is.

Daarnaast zijn er tijdelijke verbanden die met de groei van de hogere waterplanten samenhangen. In het voorjaar, als de hoeveelheid licht toeneemt, ontwikkelen zich doorgaans de zweefalgen, daar dezen nog geen concurrentie van de waterplanten ondervinden met betrekking tot de voedingsstoffen in de vijver. Als de zweefalgen uitgebloeid zijn komen in de tweede plaats in de vroege zomerperiode en de hoge zomerperiode de draadalgen die net als de hogere waterplanten meer licht nodig hebben. Deze regelgeving is niet 100% want er zijn vele onderlinge afhankelijkheden, met name ook betreffende de verschillende meteorologische omstandigheden (koud / warm voorjaar).

Een verdere algensoort zijn de zogenaamde blauwalgen. Ze vormen een blauw-groene smeer of bruinachtige smeer (samen met kiezelalgen) op de vijverwand, de bodemgrond, de stenen en ook op de planten. De blauwalgen zijn echter geen echte algen, maar bacteriën (cyanobakterien), die echter licht als energiebron gebruiken en zo een tussenvorm tussen dier en plant zijn. De blauwalgen komen voor als er een hoge waterbelasting voorkomt en bijv. organische substantie (bladeren) afgebroken wordt.

Andere algensoorten in de tuinvijver, zoals bijvoorbeeld roodalgen, spelen een minder belangrijke rol en vallen normalerwijs niet eens op.

Belangrijk is het nog te weten dat algen enorme hoeveelheden aan voedingsstoffen opnemen en in hun cellen kunnen opslaan. Zo kunnen veel algensoorten meer dan het 100.000-voudige aan fosfaten opnemen en opslaan dan in het water gemeten kan worden. Er zijn zelfs soorten die tot wel het 3,8 miljoenvoudige kunnen opslaan. Deze voedingsstof gebruiken de algen in tijden van voedingsschaarste en groeien zo ongehinderd verder. Zo is het dus niet verwonderlijk dat er zich altijd weer situaties voordoen in de tuinvijver waar geen teveel aan voedingsstoffen aangetoond kan worden maar waar toch de algen krachtig groeien.

Hoe kunt u algen verwijderen? ?

Natuurlijk heeft JBL bestrijdingsmiddelen die op de verschillende algensoorten zijn afgestemd en de algen succesvol bestrijden. Dit is echter een kortstondig succes want de hierdoor afstervende algen geven de in hun cellen opgeslagen voedingsstoffen aan het water vrij zodat de volgende generatie deze kunnen gebruiken. Voor een effectieve en langdurige algenbestrijding dienen derhalve 3 stappen te worden genomen:

  1. Waterstabilisatie, zodat algenmiddelen hun werk kunnen doen.
  2. Algen doelmatig bestrijden.
  3. Voedingsstoffen binden zodat er geen algen meer kunnen groeien.

Om een correcte handelswijze te kunnen ontvangen waarmee u de algen effectief kunt bestrijden, hebben we enkele gegevens aangaande uw vijver nodig. Werpt u eens een blik in onze Vijverlaboratorium / -calculator ! Daar kunt u het exacte volume van uw vijver berekenen en stap voor stap de algen in de kraag grijpen.