Terrariumstandplaats en klimaat

De standplaats van het terrarium

Met slechts enkele uitzonderingen is eigenlijk elke plaats binnenshuis geschikt. Aan te bevelen is echter de standplaats zo te kiezen dat de dieren zichtbaar zijn vanuit uw comfortabele stoel. Regelmatige onderhoudsmaatregelen moeten daarnaast zonder lichamelijk ongemak uitgevoerd kunnen worden. Ook moet erop gelet worden dat een oververhitting door zonnestralen, dus in de nabijheid van een raam, uitgesloten is. Dakwoningen die 's zomers heel warm worden en 's nachts nauwelijks afkoelen zijn niet geschikt voor de verzorging van warmtegevoelige soorten. En tenslotte moet nog op de statica van de standplaats worden gelet.

Het klimaat in het terrarium

De belangrijkste factor voor het welzijn van de bewoners in een terrarium is het kimaat. Alleen wanneer door de juiste techniek het typische klimaat van de biotoop zo goed mogelijk kan worden nagemaakt laten zij hun volledige gedragsrepertoire zien en kunnen ze gezond leven.

De belangrijkste klimaatfactoren in een terrarium zijn de temperatuur (lucht- en bodemtemperatuur evenals specifieke plaatsen met hoge temperaturen), het licht (verlichtingsduur, intensiteit en kwaliteit), de relatieve luchtvochtigheid en de ventilatie. Net als in de vrije natuur beïnvloeden ook in een terrarium de individuele klimatologische elementen elkaar en zijn overdag aan veranderingen onderhevig.

Bij toenemend langdurige inzet van de verlichting en de verwarming neemt de relatieve luchtvochtigheid af. Hier moet bij de keuze van een terrarium rekening mee worden gehouden. In bassins met een klein volume komt het al snel tot verandering van de individuele klimaatwaarden die dan door een uitgebreide regeltechniek of door voortdurend ingrijpen weer moeten worden aangepast. In bassins met een groot volume veranderen klimatologische factoren aanzienlijk langzamer en daarnaast zijn hier eenvoudiger zones met een verschillend microklimaat (zones met een verschillende temperatuur en vochtigheid) te creëren waardoor de bewoners sneller een plaats kunnen vinden met de klimaatwaarden die hen aanspreken.