Formaat en vorm van het terrarium

Formaat en vorm van het terrarium

De gespecialiseerde vakhandel biedt vandaag de dag een breed assortiment terrariums aan die in de regel bestaan uit glazen platen die met siliconen aan elkaar gelijmd zijn. Deze kunnen vaak met schuifplaten aan de voorzijde worden geopend. Kleine terrariums voor ongewervelden zijn vaak ook voorzien van een kanteldeur aan de voorzijde in plaats van een schuifplaat. Het zelf bouwen van een terrarium loont eigenlijk tegenwoordig niet meer.

Overeenkomstig de soortspecifieke eisen, de lichaamsgrootte en de bewegingsdrang van de bewoner is het formaat, het volume en de technische inrichting te selecteren. In het algemeen geldt: hoe groter, hoe beter! De techniek dient altijd precies op het volume te zijn afgestemd zodat het bij een storing in de regeltechniek niet binnen korte tijd tot verlies door oververhitting komt. De leefruimte is door middel van geschikte decoratieve objecten zo te structureren dat de dieren zich weliswaar terug kunnen trekken maar het overzicht en een optimale hygiëne bewaard blijven.

Bij bodembewoners staat uiteraard het grondoppervlak op de voorgrond, bij boombewoners de hoogte van het terrarium. Een strenge indeling in sommige gestandaardiseerde terrariumtypen is op basis van de vele verschillende eisen en aanpassingen van de dieren niet bepaald zinvol zeker daar de overgang tussen de terrariumtypen vaak soepel is.