De ene meststof is de andere niet - Deel 1

In tegenstelling tot natuurlijke wateren is er in een aquarium met vissen doorgaans een voedingsstofoverschot door het voeren en de daaruit voortkomende uitscheiding van de vissen. Zo hebben planten in ruim voldoende mate nitraat en fosfaat tot hun beschikking. CO2 (kooldioxide), ijzer (Fe), kalium (K), magnesium (Mg) en andere sporenelementen moeten dan echter nog afzonderlijk toegevoegd worden. Om deze reden is JBL Ferropol ontwikkeld. Vanwege de minimale dierbezetting (en dus ook geringe hoeveelheid voer) liggen in een gescaped aquarium de verhoudingen iets anders: Het nitraat (N) en fosfaat (P) dat normaal gesproken via de visuitscheiding wordt afgegeven moet nu via de meststof toegevoegd worden.

Omdat kalium een snel opgebruikt mineraal is, heeft JBL een NPK-meststof ontwikkeld die die drie stoffen vooraf gemixt bevat ( JBL ProScape NPK Macroelements ). Met behulp van JBL NO₃ Nitraattest , de JBL PO₄ Fosfaattest sensitief en JBL K Kalium TestSet kunt u controleren of de JBL ProScape NPK meststof aan de behoefte van uw planten voldoet. Wanneer u constateert dat de voedingsstoffen individueel in verschillende mate worden verbruikt, kunt u deze individueel toevoegen en opnieuw controleren. Om deze reden biedt JBL de componenten ook individueel aan ( JBL ProScape N Macroelements , JBL ProScape P Macroelements , JBL ProScape K Macroelements , JBL ProScape K Macroelements , JBL ProScape Mg Macroelements ). Een bijzonder geliefd supplement is vulkanisch steenpoeder, dat een hoog natuurlijk gehalte aan sporenelementen bevat ( JBL ProScape Volcano Powder ).

Ideale waterwaarden

Naast licht en kooldioxide heben de planten nog voedingsstoffen nodig waarbij we onderscheid maken tussen macronutriënten, die in grote mate nodig zijn, en micronutriënten, die in geringe mate nodig zijn (zie tabel).

Voor goed verlichte plantenaquaria moeten de volgende waarden in acht worden genomen:

  • CO2 : 20-35 mg/l
  • Nitraat -stikstof (NO3): 10-30 mg/l
  • Kalium (K): 10-30 mg/l
  • Fosfaat (PO4): 0.1-1.5 mg/l
  • IJzer (Fe): 0.1-0.5 mg/l
  • Magnesium (Mg): 5-10 mg/l

Macronutriënten: C - Koolstof, N - Stikstof, P - Fosfor, S – Zwavel, K – Kalium, Mg – Magnesium.

Micronutriënten: Fe - IJzer, Na - Natrium, Ca - Calcium, Cu - Koper, Co - Kobalt, Zn - Zink, B - Borium, Mn - Mangaan, Mo - Molybdeen, Cl - Chloor.

Vermoedelijk nodig: Li - Lithium, Al - Aluminium, Sn - Tin, Ni - Nikkel, J - Jodium, Br - Broom.

© 29.03.2016
Matthias Wiesensee
Matthias Wiesensee
M.Sc. Wirtschaftsinformatik
Matthias Wiesensee

Social Media, Online Marketing, Homepage, Kundenservice, Problemlöser, Fotografie, Blogger, Tauchen, Inlineskating, Aquaristik, Gartenteich, Reisen, Technik, Elektronische Musik

Reacties