FAQ

Kan ik blauwe algen met JBL Clearol of JBL Algol verwijderen?

Met betrekking tot blauwe algen is het een wat gecompliceerder onderwerp.

Blauwe algen zijn bacteriën, dat is bekend. Deze kennen het proces fotosynthese net als planten. Blauwe algen zijn één van de oudste organismen op de wereld, eigenlijk hadden ze allang uitgestorven moeten zijn als ze niet een paar bijzondere eigenschappen zouden hebben waaronder die, die het medium waarop ze zich nestelen kunnen beïnvloeden naar behoefte (dat kunnen niet veel organismen). In de natuur zijn blauwe algen absolute holbewoners die in concurrentie met andere organismen immer de verliezende partij zijn.

Blauwe algen hebben licht en voedingsstoffen nodig zoals alle planten.

Blauwe algen hebben echter ook substraten nodig waardoor ze groeien kunnen. Het zijn van nature “normale” biofilmen en kunnen alleen dan groeien wanneer van tevoren een storing en gedeeltelijk afsterven van een “normale” biofilm plaats heeft gevonden. Dan nestelen ze snel en overwoekeren als gevolg de “normale” biofilm waardoor al gauw een blauwalgenaquarium geboren is.

Tegen blauwe algen helpen algenbestrijders maar beperkt.

De tot op dit moment enige werkelijk helpende methode is het ontnemen van licht en dan ook volledig waarop de blauwe algen gevoelig reageren.