FAQ

Ik zou graag mijn planten met uw product gaan bemesten. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Het is onverstandig een wijziging van plantenbemesting van de ene op de andere dag in te voeren. De verschillende soorten mest zijn in samenstelling niet gelijk. Dit kan tot een wijziging van voedingsstoffen in het water leiden. Het is het meest zinvol om de wijziging in drie stappen door te voeren:

1. Reduceer de in gebruik zijnde meststof met een derde deel

en voeg een gelijke hoeveelheid van de nieuwe meststof toe.

Wacht een week of 3 – 4 en constateer of de planten erop

reageren.

2. Reduceer de in gebruik zijnde meststof met nog een derde deel

en voeg een gelijke hoeveelheid van de nieuwe meststof toe.

Tweederde deel is nu nieuwe meststof en nog maar een derde

deel de oude meststof. Wacht een week of 3 – 4 en constateer

of de planten erop reageren.

3. Volledige vervanging van de oude meststof door de nieuwe

meststof.

Belangrijk is dat men de reactie van de planten goed observeert en tevens het ijzergehalte van het water minstens 2x per week controleert. De waarde moet enerzijds niet op 0 komen en anderzijds niet boven de 0,2 mg/l stijgen. Kortstondige pieken zijn daarbij niet te vermijden.

In principe zouden deze maatregelen minstens wekelijks doorgevoerd moeten worden, idealerwijs in aansluiting op een waterwisseling. Daarmee bereikt men betere resultaten als met stoten mest met langere tussenpozen.