FAQ

Kan/mag ik ook drukgasflessen van andere fabrikanten gebruiken?

In principe is de aansluiting van CO₂ flessen voor meermalig gebruik genormeerd zodat het aansluiten van andere flessen, een enkele uitzondering daargelaten, mogelijk is.

Let u echter uit voorzorg op de volgende beperkingen:

Veel grotere flessen zijn voor langdurig gebruik met drukverminderaars niet geschikt en als u deze aansluit op een ander systeem dan gebruikelijk vervalt uw garantie-aanspraak!