FAQ

Ik heb geen fosfaat in het water, waarom moet ik JBL PhosEs Pond Filter gebruiken?

Fosfaat is de stof die de algengroei in de tuinvijver beperkt. De waarde dient onder 0,05 mg/l te liggen, in de limnologie (studie van binnenwater)worden grenswaarden van 0,035 mg/l aangegeven.

Veel testen voor fosfaat lossen in dit bereik niet of niet voldoende op.

Ook als fosfaat met een test niet aan te tonen is komt er veelvuldig fosfaat in de vijver terecht middels visvoer, plantenresten of doordat stuifmeel erin waait. Bij algen is het fosfaat doorgaands hieraan gebonden en kan niet in het water aangetoond worden.

Voor een permanente limitering van het fosfaatgehalte is de inzet van JBL PhosEx Pond Filter zinvol.