FAQ

Ik heb StabiloPond Basis gebruikt maar de hardheid van het water stijgt niet. Wat nu?

StabiloPond Basis en KH verhogen altijd en immer de hardheid, zonder uitzonderingen. Als de hardheid zich niet meetbaar verhoogt zijn er drie mogelijke antwoorden:

1. De vijver heeft geen filtering of circulatie. Dit heeft gelaagdheid van het water tot gevolg. Naarmate men dieper naar de bodem komt is het water harder.

2. De gebruikte dosis is te klein geweest.

3. De verhoging heeft weliswaar plaatsgevonden maar de waarden dalen ook zeer snel weer door omstandigheden.

Dit laatste is vooral bij een sterke aanwezigheid van slib alsook bij een algenplaag mogelijk.

Microben en algen leven in onstabiel water zogezegd op een laag pitje daar voor hen, evenals voor all organismen in de vijver, onvoldoende noodzakelijke mineralen, calcium, magnesium en, vooral ook, waterstofcarbonaat aanwezig zijn.

Het is dan zo, metaforisch gezien, dat de microben en algen zich direct op de oplossende stoffen in StabiloPond Basis en de KH storten en deze beginnen te verwerken.

Bij vijvers met een sterke organische belasting (slib) en massieve algenontwikkeling kan dit effect optreden. In dit laatste geval moet zonder uitstel een strikte algenbehandeling plaatsvinden.