FAQ

Ik heb AlgoPond Direct gebruikt maar de draadalgen zijn er nog steeds! Hoe kan dat?

AlgoPond Direct werkt altijd tegen draadalgen door het directe contact met gelijken en de daar vrijgekomen Aktief-zuurstof. Bij zeer dikke en dichte draadalgen kan het contact echter niet in de diepte doordringen. Hier is ofwel een herhaalde behandeling nodig (zie ook de gebruiksaanwijzing) of het mechanische uitdunnen van de draadalgen aan te bevelen voordat men überhaupt iets onderneemt.