FAQ

AlgoPond Direct bij wervellozen en steuren. Kan dat?

Bij de inzet van AlgoPond Direct kan het problemen geven met kreeftachtigen in de tuinvijver. Dit is bij een enkel geval vastgelegd.

De hierbij behorende biologische verklaring luidt: kreeftachtigen hebben zogenaamde buitenste kieuwen, gevestigd tussen het lichaam en het buitenpantser, die carapax genoemd worden. De kreeftachtigen genereren met delen van hun mond (de zogenaamde exopoditen) een waterstroming door de voorzijde van de kieuwenholte.

Kreeftachtigen zoeken, parallel met deze waterstroom, ook met hun monddelen naar voedingsstoffen. Het kan derhalve voorkomen dat granulaatpartikeltjes van het product AlgoPond Direct in de kieuwholtes terechtkomen. Daar de werkstof in niet opgeloste toestand irriterend is, kan het tot beschadiging van de kieuwlamellen komen.

Bij steuren is er tot dusver geen enkel geval bekend van problemen met AlgoPond Direct, volledigheidshalve echter behoort eenzelfde probleem in theorie tot de mogelijkheden.

Iets gelijkwaardigs geldt ook voor OxyPond en component 1 van SediEx Pond. Hiervan zijn echter ook tot dusver geen gevallen bekend.