FAQ

Kan Furanol 2 problemen bij vissen en ongewervelden veroorzaken?

De werkstof in Furanol 2 is ruimschoots op vissen getest.

Antibacteriele stoffen berokkenen in principe de filterbacteriën schade. De waterwaardes, in het bijzonder de pH-waarde, carbonaathardheid, ammonium/ammoniak en nitriet zijn gedurende de behandeling met regelmatige metingen te controleren.

Als er problemen bij de vissen optreden (bijv. apathie) gedurende de behandeling, dan deze liever afbreken en een grote waterwisseling doorvoeren van minstens 70% (en met een vuilklok de bodem afzuigen) en zet in het filter aktiefkool in.

Daarna moet de diagnose nogmaals gecontroleerd worden, bijvoorbeeld door een stukje van de zieke huid te nemen en dit te laten onderzoeken door een dierenarts, of het daadwerkelijk een bacteriele bevinding betreft.