FAQ

Kan het zijn dat na het gebruik van JBL NanoCrusta het water troebel wordt?

JBL NanoCrusta bevat kleimineralen, die leiden tot een aanvankelijke witte vertroebeling van het water. Na een paar uur is het water weer helder. Indien dit niet het geval is, controleer dan het volgende:

1. Heeft u een te hoge dosering JBL NanoCrusta gebruikt?

2. Is er teveel stroming in het aquarium? Deze dan reduceren.