FAQ

Als je een in bedrijf zijnde JBL Osmose 120 langere tijd op wil slaan, hoe pak je dit dan het beste aan?

Van belang is dat de membraan niet uitdroogt. Bergt u derhalve de JBL Osmose 120 vlak liggend op, met naar boven gerichte slangen zodat het water niet uit het systeem loopt.

Nadat u de JBl Osmose 120 weer in gebruik hebt genomen dient u het in het eerste uur opgevangen water niet te gebruiken!