FAQ

Kan de JBL opbewaaroplossing gebruikt worden om de elektroden te regenereren?

Ja dat is mogelijk. De bewaaroplossing is ook geschikt als regeneratiemiddel van pH-elektroden. Houdt echter rekening met het volgende:

Een regeneratie is altijd afhankelijk van de onderhoudstoestand, de leeftijd van de elektrode en van het water waarin ze ingezet wordt.

1. Onderhoudstoestand:

Een elektrode mag nooit uitdrogen of droog weggelegd worden. Daardoor beschadigt het membraan waardoor de ionenstroom over het membraan niet meer gegarandeerd is. Een uitgedroogde of droog weggelegde elektrode laat zich desondanks doorgaans wel voor een paar weken reactiveren wanneer ze circa 3 dagen in bewaarvloeistof gelegd wordt.

Denk er echter aan dat garantie-aanspraken voor een uitgedroogde of droog opgeslagen elektrode vervallen zijn.

2. pH-elektroden verouderen met de tijd, wat wil zeggen dat ze ionen verliezen. Het tijdsbestek hiervoor hangt van het gebruik af.

3. Worden pH-elektroden in zacht tot zeer zacht water ingezet, verloopt het verouderingsproces sneller. Het is in dit geval aan te bevelen de elektroden circa elke vier weken gedurende 1 of 2 dagen in de bewaaroplossing te plaatsen.