FAQ

Is de onderwaterkleefstof JBL Haru onschadelijk?

Bij het uitharden komen geringe hoeveelheden methanol vrij. Bij kleine klusjes onder water (repareren van lekken of het kleven van koraaluitlopers bijv.) met een kleefvermogen van minder dan 50 ml per 100 l aquariumwater is dit te verwaarlozen daar het vrijkomende methanol direct door reinigingsbacteriën onschadelijk gemaakt wordt. Wij raden echter aan grotere kleefwerkzaamheden altijd buiten het water uit te voeren en het gekleefde volledig uit te laten harden.

Na volledige uitharding is JBL Haru volkomen ongevaarlijk.