FAQ

Als ik de verwarming onder water aanraak is deze slechts lauw. Hoe kan dat?

Het is juist dat de JBL ProTemp S verwarming onder water voor de hand slechts een aangename warmte afgeeft. Door het omringende water wordt de warmte snel afgegeven. In zoverre functioneert de verwarming correct. Indien de verwarming uit het water genomen wordt zou het glas direct zeer heet worden. De veiligheidsschakelaar treedt dan direct in werking. Toch moet de ontstane hitte tot de uitschakeling ontsnappen waardoor het tot vervorming van de beschermingskorf kan komen daar er geen water voor verkoeling zorgt. De veiligheids-thermoschakelaar van de JBL ProTemp S verwarmingen is in geen geval als automatisme te beschouwen, die het verwijderen van de stekker uit de contactdoos bij een waterwisseling overbodig maakt, maar een aanvullende voorzorgsmaatregel tegen ongevallen met electriciteit. Constructiematig kan de verwarming bijzonder heet worden voordat de veiligheidsschakelaar in werking treedt.