FAQ

Ik hoor de ProFlora direct fluiten/ piepen.

Bij deze CO₂-uitstromer wordt met druk CO₂ door een fijn membraan gedrukt. Dit veroorzaakt, afhankelijk van de tegendruk, soms een zachte pieptoon. Wanneer de toon versterkt gedurende het gebruik betekent dit dat het membraan gereinigd moet worden of dat de werkdruk aangepast moet worden. Reinig het membraan en reduceer, indien aansluitend nodig, de werkdruk.