Eindelijk weer verkrijgbaar: JBL Gyrodol 2 – tegen kieuw-, huid- en lintwormen

De werkstof Praziquantel geldt in vakkringen als het beste vrij verkrijgbare middel tegen kiem-, huid- en lintwormen. Helaas werd dit in Duitsland op de lijst van NIET vrij verkrijgbare geneesmiddelen gezet. Heden ten dage is het weer vrij verkrijgbaar en JBL biedt het volgende product The active ingredient, praziquantel, is considered the best over-the-counter active ingredient against gill worms, skin worms and tapeworms. Unfortunately, it was prohibited in Germany. Now, it has been approved again, and JBL has put De werkzame stof Praziquantel geldt onder deskundigen als de beste zonder recept verkrijgbare werkzame stof tegen kieuw-, huid- en lintwormen. Helaas werd deze stof in Duitsland verboden. Nu is het verbod echter opgeheven en is het JBL mogelijk om het volgproduct JBL Gyrodol Plus 250 vanaf nu weer aan. Het middel is tevens aan te bevelen tegen platwormen (planariën)! De buitengewoon efficiënte werkzame stof bestrijdt de genoemde worminfecties meestal met een enkele behandeling. Alleen bij de eitjes leggende kieuwwormen moet de behandeling na een week worden herhaald.

JBL Gyrodol 2 is voor zoet- en zeewateraquariums geschikt. Met een dosering van 10 ml / 40 l Aquariumwater is de 100 ml verpakking voldoende voor 400 liter. Bij draadwormen (Nematoden) werkt dit middel niet en derhalve moet JBL Gyrodol 2 was formulated both for fresh water and seawater. The 100 ml pack is enough for 400 litres at a dosage of 10 ml / 40 l of aquarium water. This active ingredient does not help against nematode infections, which should be treated with JBL Gyrodol 2 is ontwikkeld voor zowel zoet- als zeewateraquaria. De dosering is 10 ml / 40 l aquariumwater, zodat een fles met 100 ml inhoud voldoende is voor 400 liter. Tegen draadwormen (Nematoda) helpt de werkzame stof niet; deze kunnen met JBL Nedol Plus 250 gebruikt worden. worden bestreden.

© 11.01.2011 JBL GmbH & Co. KG