Vochtgehalte van de lucht in de tropen

Metingen in het Amazonegebied tijdens de JBL expeditie hebben aan het licht gebracht, dat het daar niet altijd alleen maar heet en vochtig is. De temperatuur ’s nachts aan de, midden in het Amazonegebied gelegen, Rio Negro daalde tot een “frisse” 23 °C, terwijl de temperatuur overdag nog 30 °C had bedragen. Derhalve leven de dieren hier in een levensomgeving waarin de temperatuur rond de 7°C schommelt. Metingen in het Amazonegebied tijdens de JBL expeditie hebben aan het licht gebracht, dat het daar niet altijd alleen maar heet en vochtig is. De temperatuur ’s nachts aan de midden in het Amazonegebied gelegen Rio Negro daalde tot “frisse” 23 °C, terwijl de temperatuur overdag nog 30 °C had bedragen.

© Ulla Blessin

De luchtvochtigheid is eveneens aan schommelingen onderhavig: conform verwachting worden 's middags bij de hoogste temperaturen de laagste luchtvochtigheidswaarden gemeten (50%). de hoogste luchtvochtigheid kon 's morgens met 92% gemeten werden. Ook in regenwoudterraria de sproeiinstallatie dus niet op doorlopend gebruik instellen! Dit betekent dat de dieren in een levensruimte leven waar de temperatuur schommelingen van ca. 7° C ondergaat. Hetzelfde geldt voor het vochtgehalte van de lucht: zoals verwacht, hebben we ’s middags bij de hoogste temperatuur het laagste vochtgehalte gemeten (50 %). ’s Ochtends bleek de lucht het vochtigste te zijn (92 %). Laat de sproeier in uw regenwoudterrarium dus nooit continu in werking!

© Ulla Blessin
© 04.02.2011 JBL GmbH & Co. KG