Bezoek bij JBL!

De jaarlijkse rit van de eindexamenklas maakt het Lyceum van Varzy (opleiding tot diervakhandelverkoper) voor de tweede keer naar de Firma JBL.

Naast een toeristisch programma in Straatsburg stond op de voorgrond het leren wat er te weten valt met betrekking tot de aquaristiek en bedrijven in Duitsland bezichtigen. Na een rondgang via diverse bedrijven waarbij uitvoerig gebruik werd gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen werden in het JBL laboratorium praktische watertesten gedaan waarbi het water direct uit onze verschillende testaquaria kon worden genomen.

In de namiddag vond nog een kleine produktvoorstelling plaats en vervolgens een bezoek aan een grote vakhandel voor de aquaristiek in het nabijgelegen Ludwigshafen. Dit bedrijf betitelt zichzelf graag als "Belevenismarkt" en doet zichzelf hiermee volkomen eer aan. De aankomende dierhandelverkopers uit Frankrijk waren het liefst daar gebeleven. En toen ze vervolgens ook nog de gelegenheid kregen de papegaaien uit het Loro Parque van heel dichtbij te bewonderen was de slag volledig gewonnen!

© 08.04.2011 JBL GmbH & Co. KG