Team van wetenschappers bepaalt Sulawesi ongewervelden

Caridina boehmei

Dr. Thomas von Rintelen en andere wetenschappers werken onder hoogspanning aan de wetenschappelijke beschrijvingen van ongewervelde dieren uit de Malili- en Poso-merensystemen op Centraal Sulawesi. Naast de bekende cardinaals- en harlekijngarnalen en de ongewoonlijk mooie Tylomelania slakken komen er vele diersoorten in de meren voor die nog nooit zijn beschreven. Niet-wetenschappers beseffen vaak niet dat het beschrijven van een garnaal helaas niet zo eenvoudig is als het er op het eerste gezicht uitziet: voor een correcte soortbeschrijving is niet zo zeer de kleur van belang maar aantal en vorm van de tanden aan het rugschild tussen de ogen (rostrum) evenals de lengte, vorm en indeling van de poten en het mondgereedschap.

Tylomelania boehmei

In zijn werk beschrijft Thomas von Rintelen vele slakken uit de ongeveer 1 miljoen jaar oude meren. En het beschrijven van slakken is al net zo gecompliceerd: de kenmerken van het schild, het deksel (operculum) en de raspachtige tong (radula) moeten bepaald en vergeleken worden. Daarnaast wordt tegewoordig ook de DNA geanalyseerd. Aquarianen zijn meestal al lang blij als hun dieren mooi van kleur zin en het houden ervan niet te ingewikkeld is!

Als u meer wilt weten over de wetenschappelijke werkzaamheden van Dr. von Rintelen, ga dan naar: http://www.naturkundemuseum-berlin.de/institution/mitarbeiter/von-rintelen-thomas.html

© 07.06.2011 JBL GmbH & Co. KG