Groene vijvers: erger dan in de afgelopen jaren!

Omdat dit jaar anders is dan anders (een warm, zeer droog voorjaar, veel stuifmeel) hebben we in veel vijvers met een bijzondere situatie te maken: de hoeveelheid zweefalgen neemt zo sterk toe dat de "normale" dosering van algenbestrijdingsmiddelen soms niet voldoende is. Wat is in dit geval de beste oplossing?

Voor de tweede behandeling neemt u een ander product. Als u het water de eerste keer hebt behandeld met JBL PhosEx Pond Filter *, behandel het dan de tweede keer met JBL AlgoPond Forte *. Heeft u het de eerste keer behandeld met JBL AlgoPond Forte *, behandel het dan de tweede keer met JBL PhosEx Pond Filter *.

De behandeling moet binnen 4 à 5 dagen 2 x worden herhaald. Als gevolg van de behandeling gaan algen dood en wel in grote hoeveelheden; hoewel dit aanvankelijk niet duidelijk te zien is, is de algensterfte zowel microscopisch als door middel van metingen (van de troebelheid van het water) bewijsbaar.

Na afloop van de behandeling a.u.b. de carbonaathardheid (KH) controleren; als deze minder dan 4 °dKH bedraagt, JBL StabiloPond KH doseren, vervolgens na 24 h JBL PhosEx Pond Direct doseren, zodat het fosfaat neerslaat.

Attentie: Er ontstaat een aanzienlijke hoeveelheid vijverslik; de laag is in ieder geval enkele centimeters dik. Deze moet worden verwijderd, omdat het probleem anders na enkele weken weer terugkomt! De voedingsstoffen moeten worden verwijderd!

Nadat het slik is verwijderd, moeten de biologische processen op de bodem van de vijver met JBL SediEx Pond worden geactiveerd.

Als een vijver volgens bovenstaande aanwijzingen en nauwlettend wordt onderhouden, is het ook in moeilijke jaren mogelijk om geen last van algen te hebben. U zult het zien!

* Opschrift overeenkomstig EU richtlijn 98/8/EG: Biocide veilig toepassen! Vóór gebruik de opschriften en productinformatie lezen.

© 13.07.2011 JBL GmbH & Co. KG