Het algenprobleem van morgen is vandaag veroorzaakt

Het algenprobleem van morgen is vandaag veroorzaakt

Elk meer, plas of vijver slinkt met de tijd. Hieronder verstaan we het dichtslibben met organische materie. Deze organische materie komt voort uit verschillende bronnen zoals bijvoorbeeld water- en moerasplanten, die in de herfst afsterven, afgevallen bladeren maar ook in het voorjaar stuifmeel, zoals dit voorjaar sterk het geval was.

Daar de aanvoer van voedingsstoffen een doorlopend proces is in de vijver is dichtslibben als proces niet te verhinderen en gaat ook in de tuinvijver door. Het proces laat zich hoogstens vertragen indien men bacteriën toevoegt die deze organische materie verwerken en bijdragen aan de mineralisatie. Deze bacteriën hebben echter zuurstof nodig voor hun werk hetgeen in een dichtgeslibte vijver op de bodem niet voldoende aanwezig is.

JBL SediEx Pond bestaat uit 2 componenten. Het eerste component is zogenaamde actiefzuurstof, dat als granulaat in de vijver gestrooid wordt en dan op de bodemn de zuurstof vrijlaat. Als tweede component JBL SediEx Pond Zijn op draaggranulaat exact die bacteriën gezet die tot de opbouw van organische materie in een vijver bijdragen?

Het is van belang de voedingsstoffen die permanent in het water belanden te begrenzen en te verwijderen. Gewassen zoals in de afgebeelde vijver neigen pas in het komende vijverseizoen tot de massa-ontwikkeling van algen, naar alle waarschijnlijkheid draadalgen.

En daarnaast, mooi zijn zulke dichtgeslibte, troebele vijvers niet.

© 24.03.2014 JBL GmbH & Co. KG