Een opmerkelijke vorm van leven in aquaria

De afdeling Onderzoek van JBL heeft een aantal zeldzame foto's en vragen ontvangen die alle aquarianen interesseren: Omdat schimmels ziektes veroorzaken, zijn aquarianen er alles behalve enthousiast over. Er zijn echter zeldzame soorten "paddestoelen" die volkomen onschuldig zijn en onder heel bijzondere omstandigheden leven: slijmzwammen (Eumycetozoa).

Slijmzwammen hebben kenmerken van zowel paddestoelen als dieren. Ondanks hun naam behoren ze echter niet tot de paddestoelen maar vormen een eigen ontwikkelingslijn in de evolutie. Wat alle slijmzwammen gemeen hebben is dat ze zich op amoeboïde wijze voortbewegen (als plasmodium, een grote cel met duizenden celkernen). De kruipende massa doet dit zelfs zeer snel en het plasmodium verandert in vruchtlichaampjes waarin de sporen ontstaan. In aquaria voeden ze zich met micro-organismen uit afval, waarbij ze de voedseldeeltjes omhullen en vervolgens in zich opnemen (fagocytose).

Van de ongeveer 1200 erkende soorten kunnen slechts enkele permanent aquatisch, d.w.z. onder water, leven. Een van deze groepen is de orde Didymium waarvan enkele soorten in aquaria voorkomen. Didymium soorten komen onder andere voor op hortensia's in tuinen; ze komen dus niet uitsluitend onder water voor.

In aquaria leven ze meestal in de bodemgrond, zodat de aquariaan zich meestal niet bewust is van hun bestaan. Soms komen ze uit de grond en kruipen ze als een wit, samenhangend netwerk over stenen, wortels en waterplanten. Ze doen dit met een snelheid van enkele centimeters per uur en verschijnen daarbij op verschillende plaatsen en verdwijnen ook weer even snel. Een eventuele bestrijding met een geneesmiddel als bijvoorbeeld JBL Fungol Plus 250 of een ander middel tegen schimmelziektes is onwerkzaam.

Voor planten en vissen zijn ze onschadelijk en ze zijn volkomen ongevaarlijk. Als u ze desondanks uit uw aquarium wilt verwijderen, heeft u geen andere keus dan het gehele aquarium te ontsmetten met JBL Desinfekt waarbij alle decoratieve voorwerpen vernieuwd of zorgvuldig ontsmet moeten worden, omdat slijmzwammen zeer snel groeien en zich uit minuscule deeltjes opnieuw kunnen regenereren.

© 23.08.2011 JBL GmbH & Co. KG